Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti informează absolvenţii instituţiilor de învătământ, promoţia 2015

Absolvenţii  instituţiilor de învătământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioada de 6 luni, reprezentând 50%  din valoarea indicatorului social de referinţa al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă in vigoare, dacă se înregistrează la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice   de la data absolvirii, ca persoană  în căutarea   unui loc de muncă.

Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite in vederea angajării (informare şi consiliere profesională,  medierea muncii,  formare profesională).

 

Actele  necesare  pentru  înregistrarea   absolventului  la  A.L.O.F.M.  ca  persoană  în  căutarea  unui loc de muncă   sunt:

 

·           actul de identitate, în original şi copie;

·           actele de studii şi de calificare   sau  adeverinta   din care sa rezulte data

           absolvirii, în original şi copie;

·           adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă

          sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

 

               Adresele  Agenţiilor Locale de Sector:

 

 ALOFM  Sector 1 – Str.Spătaru Preda nr.12, corp clădire A, Sector 5,

  telefon/fax –  021.317.17.97 ; e-mail: alofm@s1.anofm.ro;

         

 

 

ALOFM Sector 2 – Str.Spătaru Preda nr.12, corp clădire A, Sector 5,

telefon –021.313.24.46; e-mail: alofm@s2.anofm.ro;

              ALOFM Sector 3 – Str.Tăbăcarilor   nr.20, Sector 4,

telefon – 021.331.20.20; e-mail: alfom@s3.anofm.ro;

ALOFM Sector 4 –Str.Spătaru Preda nr.12, corp clădire B , Sector 4,

telefon – 021.332.76.28; e-mail: alofm@s4.anofm.ro;

             ALOFM   Sector 5 – B-dul Pieptănari nr. 64, Sector 5,

             telefon – 021.336.66.82; e-mail: alofm@s5.anofm.ro;

ALOFM Sector 6  – B-dul Timişoara  nr.59,  Sector 6,

telefon – 021.413.24.30;   e-mail: alofm@s6.anofm.ro