Presiunea publică dă roade: Garda Națională de Mediu depistează noi nereguli pe Râul Alb

Comentarii referitoare la răspunsul Comisariatului Gărzii Naționale de Mediu în urma controlului de pe Râul Alb, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului

18 iunie 2015 – Aproape 400 de cetățeni au răspuns apelului platformei noastre[1] și au petiționat autoritățile responsabile pentru escaladarea evenimentelor din 24 mai 2015 din Retezat, Georparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. În urma presiunii publice, Comisariatului Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu a dispus efectuarea unui amplu control în teren, precum și o analiză amănunțită a documentelor care stau la baza investiției din Geoparcul Dinozaurilor. În urma acestui control Asociația Efectul Fluture, inițiatoarea platformei de-clic.ro, a primit din partea Comisariatului un  răspuns, față de care facem următoarele precizări:

Controlul pe teren efectuat în urma petiției de-clic.ro a condus la concluzii deosebit de grave. În decembrie 2014, ca urmare a sesizării înaintate de biologul Călin Dejeu, un control similar al aceleiași instituții trecea cu vederea infracțiuni precum schimbarea destinației terenurilor, perturbarea speciilor pentru care arealul a fost declarat sit Natura 2000, prezentarea de concluzii şi informaţii false în studiul de impact şi alte încălcări grave ale legislaţiei de mediu. Deciziile luate în urma acestui control recent sunt total diferite față de atitudinea evidentă de ignorare a neregulilor semnalate în iarna anului trecut și oferă premise serioase pentru stoparea definitivă a distrugerii văii Râului Alb.

Astfel, în adresă se mentioneaza faptul că s-a solicitat Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara să notifice S.C. ABI Automotion SRL în vederea suspendarii sau revizuirii, după caz, a Deciziei etapei de încadrare nr. 1327/26.08.2013 (revizuită la data de 11.09.2014). Acest ”după caz” se referă la existenţa sau nu a avizului pentru micohidrocenteala (MHC) Coroieşti. Deoarece Geoparcul a hotărât prin ședința Consiliului de Administrație din 13.05.2015 suspendarea avizului pentru acest MHC[2] (precum și cel pentru proiectul de păstrăvărie intensivă, de asemenea ilegal) situaţia de faţă se referă de fapt la suspendarea Deciziei etapei de încadrare.

Solicitarea Garzii de Mediu este blocată în prezent la APM Hunedoara, care susține că sunt două dosare pe rol pentru verificarea legalității. În acest sens, instituția de protecția mediului plasează responsabilitatea Tribunalului[3], anunțând că va comunica instanței de judecată noile date. De remarcat este faptul că APM Hunedoara a susținut prin toate mijloacele realizarea MHC-urilor pe Râul Alb. În urma implicării cetățenilor care au semnat petiția de-clic, APM Hunedoara și-a revizuit atitudinea vis-a-vis de acest subiect. Această schimbare rezultă și din revenirea la răspunsul oferit Coaliției Natura 2000 și WWF la petiția pentru salvarea Râului Alb (nr. 27/22.04.2015).

De asemenea, chiar dacă încă nu s-au luat măsuri în teren, controlul a scos la suprafață alte ilegalități, precum proiectul de păstrăvărie amplasat în albia majoră a râului[4] precum și exploatările forestiere ilegale din situl Natura 2000 Strei-Hațeg și implicit, conform HG 2151/2004, din zona specială de conservare a parcului natural. Exploatările forestiere nu se încadreaza între cele 8 categorii de activități permise în zona specială de conservare (prevăzute în art. 3, alin. 5), cu atât mai puțin exploatările masive care se fac în habitatul 9110 din fișa sitului Natura 2000.