Valori ale istoriei, culturii și civilizației din România în cărți și albume recente

La sediul Institutului Cultural Român de la New York, în perioada 22 iunie – 3 iulie a. c., va fi deschisă o expoziție de cărți și albume științifice recente din România, consacrate unor valori definitorii ale istoriei, culturii și civilizației naționale. Volumele au făcut  parte din zestrea editorială etalată, la standul organizat de ICR New York, în cadrul ultimei ediții a BookExpo America (Javits Center, New York City, 27 – 31 mai), marele târg de carte la care țara noastră a fost prezentă pentru al doilea an consecutiv.

Lucrările prezentate în expoziție – care, după BEA,  au intrat în fondul de carte al Bibliotecii ICR New York –  au apărut  fie la Editura Academiei Române, fie sub egida Băncii Naționale a României și se impun atenției – pe lângă veșmântul grafic de cea mai bună calitate – prin tematica academică abordată de către autorii lor, specialiști recunoscuți și apreciați ai domeniilor științifice pe care le ilustrează.

Doar ca exemple, menționăm  câteva dintre cărțile și albumele expoziției.

Tezaurul Academiei Române. Colecții de artă , vol. V (coord. Acad. Ionel Haiduc, acad. Păun Ion Otiman), București, Ed. Academiei Române, 2014, 400 p. Obiectivul de căpătâi al lucrării „urmărește cunoașterea de către amatorii de artă a valorilor artistice aflate în patrimoniul Academiei Române prin prezentarea celor șase colecții de artă donate Academiei cu deosebită generozitate de personalități culturale și științifice de prestigiu ale României ”.

Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare, serie nouă, vol. V, Serbia – Turcia, București, Ed. Academiei Române; Brăila, Muzeul Brăilei-Ed. Istros, 2014, 529 p. Volumul  “cuprinde în cea mai mare parte notele inedite, provenind din arhiva autorului, care privesc Serbia, Siria, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tunisia și Turcia. (…) Acest volum reflectă (…) însemnătatea contactului direct al marilor personalități ale României cu popoarele străine”.

Victor Slăvescu, Istoricul Băncii Naționale a României (1880 – 1924), București, Ed. Humanitas, 2013, 413 p., este “reeditarea unei ample monografii (…), publicată în  1925 (…), de Victor Slăvescu, personalitate a elitei intelectuale românești din perioada interbelică”, fost ministru de Finanțe  în 1934 – 1935 și, din 1939, membru titular al Academiei Române.

Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, Emisiunile de bancnote românești în perioada 1929 – 1947. Istorie și tehnologie, București, 2011, 207 p. Lucrarea – cuprinzând excelente reproduceri fotografice – “continuă istoria banilor românești de hârtie în perioada 1929-1947. Este cea mai prolofică epocă în acest domeniu, reflectată nu numai prin cantitatea, calitatea și structura emisiunilor, dar și prin noutățile tehnice adoptate concomitant cu apelul la tradiția culturii naționale”.