Preţul gazelor naturale pentru populaţie şi centrale termice se majorează ajungând la 60 de lei pe megawatt/oră

Realizator: Cristina Tache – Preţul gazelor naturale pentru populaţie şi centrale termice se majorează de astăzi cu 6 lei şi 70 de bani, ajungând la 60 de lei pe megawatt/oră. Guvernul a aprobat noul calendar de liberalizare a preţurilor convenit cu instituţiile financiare internaţionale, care prevede creşteri cu câte 6 lei anual până în 2020. Cu detalii Angela Matei.

Reporter: Executivul precizează că, prin renegocieri cu instituţiile internaţionale, graficul de aliniere a preţului a fost extins cu trei ani până în 2021, iar ritmul de creştere a acestuia a fost repartizat uniform, neacceptându-se o majorare accentuată în primii ani. Astfel, de la 1 iulie 2016, preţul va fi de 66 de lei pe megawatt/oră, iar începând cu aprilie 2017 de 72 de lei. Deşi calendarul de liberalizare estimează majorări şi pentru 2019 şi 2020, se are în vedere ca la 1 aprilie 2018 să se facă o reevaluare. Ţinând cont de perioada mare de timp prevăzută pentru acest angajament, autorităţile române susţin că impunerea de pe acum printr-o hotărâre de guvern a  unui preţ de referinţă fix ar fi de natură să genereze distorsiuni pe piaţa liberă, cu impact negativ asupra relaţiilor comerciale.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 1 iulie