Avere nejustificată – 3 agenți de poliție

Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate de către MUNTEAN VALENTIN TITUS, agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Timiș și de către TROFIN HRISTACHE și TROFIN IRENNE GABRIELA, agenți de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

1. Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 544.498 Lei (aprox. 137.105 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate împreună cu familia de către MUNTEAN VALENTIN TITUS, agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Timiș, în perioada 24 august 2002 – 31 decembrie 2010.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Timișoara, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către MUNTEAN VALENTIN TITUS în perioada  24 august 2002 – 31 decembrie 2010.

 2. Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 551.575,80 Lei (aprox. 152.369 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către TROFIN HRISTACHE și TROFIN IRENNE GABRIELA, agenți de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în perioada exrcitării funcției publice.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel București, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către TROFIN HRISTACHE și TROFIN IRENNE GABRIELA în perioada exercitării funcției publice.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MUNTEAN VALENTIN TITUS nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.