Societatea Română de Radiodifuziune – una dintre cele mai faste perioade din ultimii 20 de ani

Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) se află astăzi într-una dintre cele mai faste perioade din ultimii 20 de ani. Este o concluzie obiectivă, care decurge din bilanţul întregii activităţi a societăţii, pe toate criteriile de evaluare.

În respect şi deplin acord cu misiunea publică ce este conferită prin lege, SRR realizează şi difuzează programe de calitate, informează corect, echilibrat şi echidistant, susţine şi promovează cu onestitate şi profesionalism cultura şi valorile naţionale şi europene, limba română, dezvoltă proiecte educative cu impact major în societatea românească. Susţinem şi promovăm parteneriate cu instituţii de cultură reprezentative, universităţi, teatre, filarmonici, muzee, şcoli, ONG-uri şi asociaţii profesionale. Dovada calităţii programelor SRR o reprezintă milioanele de ascultători prezenţi zilnic pe frecvenţele noastre plasând Radio România pe primul loc în preferinţele ascultătorilor la nivel naţional, urban şi în municipiul Bucureşti.

Societatea Română de Radiodifuziune este un serviciu public stabil financiar, gestionează transparent, responsabil şi eficient banul public, îşi asigură din resurse proprii dezvoltarea şi investiţiile şi generează un profit important, neavând datorii, credite sau disfuncţionalităţi economice.

Radio România este apreciat astăzi ca unul dintre cele mai stabile, puternice şi performante servicii publice de media din Europa; suntem prezenţi, respectaţi şi ascultaţi în toate organismele şi organizaţiile internaţionale din care facem parte şi generăm proiecte culturale unice extrem de apreciate de către toţi partenerii noştri.

Radio Chişinău reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte media ale României şi ale SRR. Lansat în eter la 1 Decembrie 2011 Radio Chişinău s-a impus în Republica Moldova ca un reper de informaţie echilibrată şi ca o platformă de promovare a valorilor naţionale şi europene.

Faţă de această realitate de necontestat, constatăm cu regret atacurile repetate şi tentativele de compromitere şi de discreditare a Societăţii Române de Radiodifuziune şi a unor oameni care îşi dau zilnic silinţa să onoreze cu profesionalism şi onestitate responsabilităţile ce le revin. Nu acceptăm sub niciun motiv asemenea practici. Ele vin din partea unor oameni ale căror interese personale sunt în totală contradicţie cu menirea postului public de radio şi care vor trebui să răspundă pentru neadevărurile şi calomniile lansate în spaţiul public în faţa justiţiei.

Consiliul de Administraţie se consideră dator şi angajat moral să întreprindă toate eforturile pentru a apăra şi spori prestigiul binemeritat de care se bucură Societatea Română de Radiodifuziune în faţa cetăţenilor României.

Radio România mulţumeşte tuturor celor care ne-au fost şi ne sunt aproape şi care ne ascultă zi de zi din 1928 şi până astăzi.