Prevederi ale noului Cod Fiscal

Taxa pe valoarea adăugată scade la 24% în prezent la 20 de procente de anul viitor şi la 19% din 2017, este principala măsură inclusă în Noul Cod Fiscal. Supraacciza la carburanţi va fi eliminată tot din 2017.

Noul Cod Fiscal prevede acordarea posibilităţii consiliilor locale de a aplica impozite de cinci ori mai mari pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan. Încadrarea în această categorie, precum şi procedurile de aplicare se adoptă prin hotărâri la nivel local. De asemenea, vor creşte taxele pentru casele proprietate personală şi se va modifica subiectul impozitării, clasificarea fiind făcută în funcţie de destinaţie, rezidenţială sau nu, însă a fost adoptată scutirea de la plata impozitului pe clădirile şi terenurile utilizate în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie, întreprinderi care asigură încadrarea în muncă a persoanelor din categorii vulnerabile. Taxa pe construcţiile speciale va fi eliminată la începutul anului viitor numai pentru investiţiile în agricultură. A fost amânată însă pentru 2017 reducerea impozitului pe dividende de la 16 la 5%. A fost amânată cu un an şi intrarea în vigoare a plafonări plăţii cumulate a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii, activităţi independente din chirii şi alte venituri până la o bază maximă de aplicare de cinci salarii medii pe economie.