Declaraţiile domnului senator Ioan Chelaru, vicepreşedinte al Senatului, la finalul şedinţei Biroului permanent al Senatului de luni, 21 septembrie 2015    

Biroul permanent a discutat şi aprobat toate punctele înscrise pe ordinea de zi, repartizând actele normative care erau înregistrate către comisii.  De asemenea, a luat act de solicitările comisiilor permanente cu privire la amânarea unor termene de o săptămână pentru propunerile legislative înregistrate.
Biroul permanent a recomandat comisiilor permanente să-şi prelungească activitatea pentru a trimite în plenul Senatului mai multe acte normative.
Totodată, a aprobat programul de lucru al Senatului pentru săptămâna în curs, mai exact luni după-amiază şedinţă de plen, marţi dimineaţă activităţi în comisiile permanente şi după-amiază lucrări în plenul Senatului, miercuri dimineață şedinţă de plen iar joi- lucrări în comisii.
De asemenea, în privinţa activităţilor de politică externă, au fost aprobate participarea la cea de-a patra parte a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, în perioada 28 septembrie – 2 octombrie a.c. şi la Reuniunea Plenului strategic privind tehnologia energetică (SET Plan) şi Consiliul Informal al Miniştrilor Energiei de la Luxemburg, în perioada 21 – 24 septembrie a.c..