Interzicere temporară a vânătorii de gâşte sălbatice în zona limitrofă lacului Balta Albă

Acţiune comună SOR – AGVPS

Pentru prima oară, vânătorii şi conservaţioniştii din România, îşi conjugă eforturile pentru a salva una dintre cele mai periclitate specii de pasări sălbatice – gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis).

La solicitarea Societăţii Ornitologice Române, AGVPS din România a fost de acord cu măsura încetării temporare a vânătorii de gâşte în zona limitrofă lacului Balta Albă din judeţul Buzău.

AGVPS din România, prin reprezentanții statutar aleşi la nivel naţional, a militat întotdeauna pentru conservarea speciilor de păsări amenințate sau vulnerabile, dar nu numai. Consecvenţi acestei preocupări, aceştia au propus, pentru prima dată în România şi de pionierat în Europa, introducerea tuturor speciilor de păsări sub protecţie, prin cuprinderea acestora în anexa II la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996. Această reglementare a fost menţionată, în continuare, în Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, care a urmat, cu modificările și completările legislative intervenite de atunci până în prezent.

Având în vedere că are acelaşi scop cu SOR, din punct de vedere ale conservării speciilor de păsări de interes vânătoresc şi a mediului acestora de viață, reprezentanţii AGVPS au fost de acord cu solicitarea reprezentanţilor SOR de colaborare concretă pentru protejarea pragmatică a gâştei cu gât roşu, care iernează preponderent în România. Dar nu numai cu atât.

Reprezentanţi AGVPS din România consideră că o colaborare deschisă şi raţională, între cele două entităţii, poate fi mult mai eficientă decât eforturile disparate ale fiecăreia, în interesul salvgardării speciilor de păsări pe cale de dispariție sau vulnerabile, protecţiei, dar şi exploatării durabile a speciilor cu stare de conservare favorabilă.

„În această colaborare, care are un ţel comun, vânătorii pot veni cu aportul unei „armate” de peste 1500 de tehnicieni şi paznici de vânătoare, buni cunoscători ai vieţii sălbatice, în sprijinul specialiștilor S.O.R., antrenaţi în probleme punctuale de conservare a speciilor de păsări în general şi a speciilor periclitate în special” a precizat președintele executiv al A.G.V.P.S., Neculai Şelaru.

Pentru ca exemplare din specia Branta ruficollis să nu fie împuşcate accidental, Societatea Ornitologică Română a rugat asociaţiile de vânătoare afiliate la AGVPS, care gestionează zonele limitrofe lacului Balta Albă, să stabilească o interzicere temporară a vânătorii în zonă în intervalul orar 6.00 – 10.00 a.m., până la 500 m de malul lacului în perioada 23 noiembrie – 31 decembrie 2015.

Datele SOR indică faptul că zona Balta Albă este foarte importantă în perioada noiembrie-decembrie. După această perioadă, lacul îngheaţă de obicei, iar gâştele cu gât roşu se mută spre sud.

„Şi noi, şi partenerii de la Asociaţia Otus, am efectuat mai multe monitorizări în această perioadă, când gâştele sosesc la iernat în România. Pe 30 octombrie, deja erau 1.260 de păsări, iar pe 12 noiembrie au fost observate 2.650 la odihnă în limita vestică a lacului. La sfârşitul lunii noiembrie, efectivele de gâscă cu gât roşu în zona lacului Balta Albă pot atinge aproape 10.000 de indivizi, care reprezintă aproximativ 20% din populaţia globală”, povesteşte project officer-ul SOR Emil Todorov.

Este cunoscut faptul că această specie protejată formează stoluri mixte cu gârliţa mare (Anser albifrons), care este o specie la care vânătoarea este permisă, fapt care creşte semnificativ riscul de împuşcare accidentală, atunci când este prezent un număr atât de mare de gâşte cu gât roşu. Riscul de împuşcare accidentală apare atunci când gâştele decolează din zonele de odihnă. În caz de deranj al acestor zone, gâştele se sperie, decolează brusc, iar cele două specii sunt amestecate în stol.

„Prin introducerea acestei măsuri, avem ca scop asigurarea decolării gâştelor de pe lac fără a întâmpina nici un deranj, fapt care va contribui la reducerea impactului produs împuşcarea accidentală. Credem cu tărie faptul că această măsură temporară de conservare va avea un rezultat eficient şi va demonstra că vânătorii şi conservaţioniştii pot stabili un parteneriat responsabil şi durabil cu scopul de a proteja speciile periclitate din România”, a declarat directorul executiv al Societăţii Ornitologice Române, Dan Hulea.