A.J.O.F.M. ILFOV organizează selecţie pentru studenţii care vor să lucreze în Germania

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov anunță organizarea selecției pentru studenții și masteranzii care doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vară (minim 2 luni).

Condiții de participare:

 • vârsta cuprinsă ȋntre 18 – 35 ani;
 • studenți și masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi;
 • cunoștințe bune și foarte bune de limba germană

Documente necesare ȋnregistrării dosarului:

 • copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);
 • opțional, copie pașaport (cu o valabilitate de minim 6 luni);
 • fișa de solicitare – Bewerbung 2015completată ȋn 2 exemplare la calculator, printată față – verso, cu dată și semnătură (formularul tipizat și modelul de completare a acestuia se regăsește pe site-ul A.J.O.F.M. Ilfov, ilfov.anofm.ro si pe pagina de facebook AJOFM ILFOV);
 • adeverința de la facultate ȋn care să se specifice anul de studii și ce tip de cursuri urmează studentul (tipizat facultate);
 • adeverința de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat ȋn varianta germană/engleză, germană/română, ȋn funcție de solicitarea instituției de ȋnvățământ, precum și instrucțiunile de completare sunt postate pe site-ul A.J.O.F.M. Ilfov,ilfov.anofm.ro);
 • dovada acreditării, ȋn cazul unei facultăți particulare;
 • 3 fotografii tip pașaport;
 • copie carnet de conducere (dacă este cazul).

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ILFOV
Operator de date cu caracter personal nr. 582
Str.Ruginoasa, nr. 4
Tel.: +4 0213302014; Fax: +4 0213323708
e-mail: ajofm@if.anofm.ro
www.ilfov.anofm.ro