Calendarul evenimentelor, 1 ianuarie – selecţiuni

EVENIMENTE INTERNE

– Culte, Biserică

* Constanţa: În prima zi a anului 2016, când Biserica Ortodoxă prăznuiește Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului şi pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, începând cu ora 9:00, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

  • De la ora 18:00, Întâistătătorul eparhiei se va întâlni, la Casa de Cultură din Constanţa, cu clerul şi credincioșii, unde va avea loc și tradiționalul concert de colinde, susţinut de Corala bărbătească ortodoxă „Armonia”, a Arhiepiscopiei Tomisului, şi Grupul bizantin „Sfântul Vasile cel Mare”, al parohiei „Sf. Vasile cel Mare” din Constanţa

– Administraţie

* Municipiul Timișoara va fi Capitala Națională a Tineretului din România în anul 2016, în cadrul unui proiect derulat în parteneriat de primărie cu o bancă comercială

– Economic

* Tarifele la energia electrică vor scădea proporțional cu scăderea tarifelor de distribuție din cadrul prețului final. Tariful de distribuție va scădea cu un procent de 12 %, însă creşte ponderea certificatelor verzi de la 35 de lei la 43 de lei. Aceste elemente vor aduce o scădere finală a prețului de 3,5 % pentru consumatorii casnici

* România introduce o taxă pe deşeuri la groapa de gunoi, în valoare de 80 de lei pe tonă

* Începând cu această dată pensiile ar urma să crească cu 5%, valoarea punctului de pensie modificându-se la 866 lei faţă de 830 lei în anul 2015

* Intră în vigoare reducerea TVA de la 24% la 20% pentru toate produsele şi serviciile, cu excepţiile prevăzute de Codul Fiscal, care prezintă TVA redus de 9%

* Se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 9% şi pentru livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură

* Intră în vigoare reducerea cotei de impozitare de la 16% la 5% aplicabilă dividendelor distribuite persoanelor române, fizice şi juridice, precum şi dividendelor obţinute, din România, de persoane nerezidente

* Începând cu această dată, băncile comerciale vor fi obligate să raporteze către ANAF, zilnic, lista celor care îşi deschid sau închid un cont bancar, de orice fel

* Bucureştenii vor plăti, începând cu această dată, 4,77 lei pentru metrul cub de apă potabilă consumat, faţă de 5,15 lei până la acest moment, reducerea tarifului fiind de de peste 5%

* Dată de la care Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului instituie o schemă de ajutor de minimis în valoare totală de maximum 51 de milioane de lei, pentru promovarea exportului pentru participarea firmelor la târguri şi expoziţii

* Intrarea în vigoare a legislaţiei privind pariurile online

* Intră in vigoare Legea care prevede că toate firmele din România care deţin bunuri vor fi nevoite să întreprindă o analiză a riscurilor – analiza de risc la securitate fizică –, aceasta urmând a fi efectuată pentru toate şi fiecare dintre obiectele de activitate active şi sediile pe care firmele le au

* Începând cu această dată se schimbă radical sistemul de taxare a impozitului pe locuinţă, cele mai afectate fiind persoanele fizice care deţin clădiri folosite în scop economic. Acestea vor plăti cel puţin dublu decât în 2015 sau chiar şi de douăzeci de ori mai mult

* Din această zi creşte plafonul de deductibilitate pentru asigurările private de sănătate de la 250 la 400 de euro/an/persoană

* Slovacul Miroslav Majoros va prelua, începând cu această dată, funcția de CEO al Telekom România, înlocuindu-l astfel pe Nikolai Beckers

* De la această dată se majorează plafonul de încadrare în categoria de ”microîntreprindere”, de la 65.000 euro la 100.000 euro. De asemenea, în cazul acestor organizaţii comerciale, se introduc cote de impozitare diferențiate în funcție de numărul de salariați, în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și pentru așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile, cu și fără salariați, după cum urmează: 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv; 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat; 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariați

* Din această zi creşte plafonul de deductibilitate pentru asigurările private de sănătate de la 250 la 400 de euro/an/persoană

* CFR Călători lansează oferta „Trenurile zăpezii 2016”, valabilă în perioada 1 ianuarie – 29 februarie, cu preţuri mai mici pentru destinaţii precum staţiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei, Straja, Parâng şi Piatra Neamţ

– Cultură

* Baia Mare: Concertul de Anul Nou susţinut de Orchestra Sinfonia, sub bagheta dirijorului Florin Totan, şi de sopranele Irina Baianţ şi Tina Munteanu, tenorul Liviu Indricău şi baritonul Iordache Basalic – ora 17:00, la Catedrala greco – catolică „Sfânta Cruce”

– S-a întâmplat într-o zi de 1 ianuarie

* Acum 231 de ani (1785), apărea primul număr al publicaţiei britanice „Daily Universal Register”, fondate de John Walter. Peste trei ani, la 1.I.1788, avea să îşi schimbe numele în „The Times”, ajungând să fie unul dintre cele mai vechi şi mai influente ziare britanice

* În urmă cu 161 de ani (1855), poetul Vasile Alecsandri edita (până la 3 decembrie acelaşi an), la Iaşi, săptămânalul „România literară”, considerat continuator direct al programului „Daciei literare” (1840) şi al „Propăşirii” (1844)

* Se împlinesc 155 de ani (1861), de când Conferinţa naţională a fruntaşilor români din Transilvania, întrunită la Sibiu, adopta două rezoluţii privind recunoaşterea românilor „ca naţiune politică şi independentă faţă cu celelalte naţiuni”, precum şi folosirea în viaţa publică a limbii române ca limbă egal îndreptăţită, alături de limbile maghiară şi germană (1/13.I – 4/16.I)

* Se împlinesc 150 de ani de la intrarea în vigoare a Legii privind introducerea, în România, a sistemului metric. La 1 ianuarie 1866 a intrat în vigoare Legea privind introducerea sistemului metric, promulgată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza pe 15 septembrie 1864. Pe plan naţional, principalele repere în dezvoltarea metrologiei se consideră: 1883 (România a devenit stat membru al Convenţiei Internaţionale a Metrului), 1889 (a fost înfiinţat Serviciul Central de Măsuri şi Greutăţi, primul organ al statului în domeniul metrologiei legale din România), 1951 (înfiinţarea Institutului Naţional de Metrologie), 1961 (proclamarea în ţara noastră a Sistemului Internaţional de Unităţi, singurul sistem de unităţi legale şi obligatorii) şi 1994 (înfiinţarea Biroului Român de Metrologie Legală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale). Guvernul României a adoptat la data de 6 septembrie 2001 Hotărârea nr. 879 privind declararea celei de-a doua duminici din luna septembrie „Ziua metrologiei” (textul actului a fost publicat în M.Of. nr. 572/13 sep. 2001) (1/13)

* Acum 141 de ani (1875), lua fiinţă „Societatea Studenţilor Medicinişti din Bucureşti” (condusă de C. Stăuceanu, C. I. Istrati şi Gh. Manicea), la şase ani după întemeierea Facultăţii de Medicină din Bucureşti şi la optsprezece ani după prima societate ştiinţifică a medicilor din Bucureşti (Societatea Medicală Ştiinţifică – 1857), din necesitatea şi dorinţa studenţilor de a se sprijini reciproc, de a se manifesta ştiinţific într-un cadru organizat, dar mai ales din necesitatea documentării ştiinţifice într-o vreme în care literatura medicală românescă se afla la începuturile sale, iar bibliotecile de stat şi cea a Facultăţii de Medicină nu posedau cărţile şi revistele medicale necesare viitorilor medici. Promotorul acestei idei a fost Nicolae Manolescu (1850 – 1910), atunci student, ulterior ilustru profesor de oftalmologie la Facultatea de Medicină din Bucureşti (1/13)

* Şi tot acum 141 de ani, apărea (până în decembrie 1882, lunar şi apoi de două ori pe lună), la Budapesta şi Oradea, revista „Şezătoarea”, sub conducerea lui Iosif Vulcan, prima revistă românească de folclor (1/13)

* În urmă cu 122 de ani (1894), apărea (până în august 1896), la Bucureşti, revista bilunară „Vatra” („Foaie ilustrată pentru familie”); directori: Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale şi George Coşbuc. Din punct de vedere al istoriei literare, „Vatra” este o avanpremieră a sămănătorismului. În 1971 a fost reluată, la Târgu-Mureş, publicarea revistei, sub conducerea scriitorului Romulus Guga

* În urmă cu 112 ani (1904), apărea, sub conducerea istoricului Ion Nistor, revista lunară de literatură, artă şi ştiinţă „Junimea literară” (ianuarie – septembrie 1904 şi ianuarie 1925 – decembrie 1939, la Cernăuţi; octombrie 1904 – mai 1914, la Suceava)

* Cu 77 de ani în urmă (1939), apărea (până la 31 decembrie acelaşi an), la Iaşi, „Jurnalul literar”; director, George Călinescu. Seria a II-a a apărut între 1947 şi 1948, la Bucureşti. Potrivit fondatorului, era vorba de o „gazetă de critică şi informaţie literară”, care-şi propunea să ofere „o icoană integrală a literaturii noastre”, în genul revistei franceze „Les Nouvelles Litteraires”

* În urmă cu 67 de ani, lua fiinţă Filarmonica de Stat din Sibiu. În contextul existenţei unui însemnat număr de muzicieni şi a unui conservator de muzică, ca şi a unei îndelungate tradiţii în domeniul interpretării simfonice şi de operă, la 1 ianuarie 1949 a luat fiinţă Filarmonica de Stat Sibiu, instituţie profesionistă de spectacole şi concerte care de-a lungul celor peste 6 decenii de ani de existenţă ca instituţie de stat a prezentat mii de concerte simfonice şi de muzică de operă, asimilând un vast repertoriu simfonic şi liric

* Acum 67 de ani (1949), se înfiinţa, la Bucureşti, Institutul de Lingvistică; primul director: acad. Iorgu Iordan. În 1994 a primit numele primului său director, devenind Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. În 1961 a luat naştere Centrul de Cercetări Fonetice şi Dialectale (anterior, sector/secţie în cadrul Institutului de Lingvistică), devenit, în 1990, Institutul de Fonetică şi Dialectologie, iar în 1992 Institutul de Fonetică şi Dialectologie „Alexandru Rosetti”, după numele întemeietorului său. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” a rezultat din „comasarea prin fuziune”, la 25 ianuarie 2002, a acestor două institute, ca efect al Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 27 decembrie 2001

* Cu 58 de ani în urmă (1958), intra în vigoare Tratatul de la Roma privind crearea Comunităţii Economice Europene – CEE (Piaţa Comună), semnat la 25.III.1957 (CEE devine Uniunea Europeană – UE prin intrarea în vigoare, la 1.XI.1993, a Tratatului de la Maastricht-/Olanda)

* Se împlinesc 50 de ani de la apariţia revistei studenţeşti „Amfiteatru”. Publicaţia a fost înfiinţată la Bucureşti la 1 ianuarie 1966. A apărut lunar, cu menţiunea Revistă literară şi artistică editată de Uniunea Asociaţiilor Studenţeşti din Republica Socialistă România, fiind organul de presă al cenaclului „Junimea”, condus de George Ivaşcu. Cea mai prestigioasă perioadă a revistei a fost între anii 1966 şi 1968, când la conducere se afla Ion Băieşu, secondat de Adrian Păunescu şi Fănuş Neagu. După evenimentele din Cehoslovacia, din 1968, care au pus capăt Primăverii de la Praga, revista a fost reorganizată, deoarece se considera că revista nu şi-a atins scopul educativ, conform voinţei ideologilor. La conducerea revistei a fost numit Gheorghe Achiţei, şi, chiar de la primul număr din 1969, se precizează Opţiunile fundamentale: Amfiteatru „îşi propune să devină, mai mult decât până acum, o revistă de atitudine marxistă în problemele de cultură din ţara noastră”. De la numărul 1/1974 devine Revistă literară şi artistică editată de Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România

* Acum 49 de ani (1967), România devenea membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI). România a fost aleasă membru al Consiliului Dezvoltării Industriale (IDB), în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, care s-a desfăşurat la Lima, în perioada 2-6 decembrie 2013. Mandatul României se desfăşoară în cadrul Consiliului Dezvoltării Industriale al ONUDI în perioada 2014-2017

* Cu 39 de ani în urmă (1977), lua fiinţă, în Cehoslovacia, mişcarea contestatară „Carta 77”, iniţiată de un grup de intelectuali care militau pentru drepturi cetăţeneşti. În octombrie 1979 mai mulţi membri ai mişcării, printre care şi scriitorul Václav Havel (preşedinte al R. Cehe şi Slovace între 1989 şi 1992, apoi, după separarea celor două ţări, preşedinte al Cehiei în perioada 1993-2003), au fost condamnaţi la mai mulţi ani de închisoare (la 3.XI.1992 grupul „Carta 77” şi-a încetat activitatea, considerându-se că „şi-a îndeplinit rolul istoric”)

* Se împlinesc 35 de ani (1981), de când Grecia devenea oficial membră a Comunităţii Economice Europene (din 1.XI.1993 – Uniunea Europeană)

* Se împlinesc 30 de ani (1986), de când Spania şi Portugalia deveneau oficial membre ale Comunităţii Economice Europene (din 1.XI.1993 – Uniunea Europeană)

* În urmă cu 21 de ani (1995) intra în vigoare acordul privind formarea Pieţei Comune a Sudului latino-american, MERCOSUR (care permite libera circulaţie a bunurilor, capitalurilor, serviciilor şi persoanelor într-o piaţă fără îngrădiri vamale). Această „primă zonă de comerţ liber” din America de Sud a fost lansată, la 26.III.1991, prin semnarea Tratatului de la Asuncion (Paraguay), de către preşedinţii Argentinei, Braziliei, Paraguayului şi Uruguayului

* Se împlinesc 20 de ani (1996) de când şi-a început activitatea, la Bucureşti, Oficiul regional al Fondului pentru Populaţie al Naţiunilor Unite (FNUAP). Înfiinţarea sa a fost hotărâtă la sesiunea comună, din septembrie 1995, a PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) şi a FNUAP

* Acum 18 ani (1998) intra în vigoare Acordul mondial de liberalizare a serviciilor de telecomunicaţii, semnat, la 15.II.1997, de membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC)

* Acum 17 ani (1999) începea să funcţioneze Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform Legii nr. 145/1997

* România a preluat de la Austria, acum 15 ani (2001), preşedinţia anuală a OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa)

* De la această dată, acum 14 ani (2002), numită şi „Ziua E”, euro devenea moneda oficială în cele 12 state membre ale Uniunii Economice şi Monetare (începând cu 30 martie 2002, euro are putere circulatorie unică în acele state). În prezent Euro (ISO EUR, cu simbolul €) este moneda oficială a 19 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene

* Începând cu această dată, cu 12 ani în urmă (2004), România devenea membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, pentru un mandat de doi ani (2004-2005). România a fost aleasă pentru prima oară în Consiliul de Securitate al ONU ca membru nepermanent în 1962 (pentru un mandat de un an); al doilea mandat (de doi ani) a fost în anii 1976 şi 1977; al treilea mandat (de doi ani) deţinut de ţara noastră a început la 1.I.1990, la puţin timp după Revoluţia din decembrie

* Acum 9 ani (2007), Bulgaria devenea stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. La 13 aprilie 2005, Parlamentul European a aprobat admiterea Bulgariei şi României în UE. Tratatul de aderare a fost semnat la 25 aprilie 2005 şi a fost ratificat ulterior Parlamentele tuturor ţărilor membre ale UE

* Acum 4 ani (2012), intra în vigoare „Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune”, aprobat prin HCA nr.65/2011

* În urmă cu 2 ani (2014), începând cu această dată, restricţiile pentru muncitorii români şi bulgari pe piaţa muncii din zece state ale Uniunii Europene erau eliminate total, după 7 ani de la aderarea la UE. Este vorba despre: Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda şi Spania

* Se împlineşte 1 an (2015), de când România prelua preşedinţia anuală a Comitetului de Securitate al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)

* Institutul Cultural Român de la Bruxelles prelua de la această dată, acum 1 an, președinția rețelei EUNIC a institutelor culturale europene prezente în Belgia. Cu peste 20 de membri (între care Alliance Française, British Council, Goethe-Institut, Institutul Cervantes, Institutul Polonez), EUNIC Bruxelles susține multilingvismul, dialogul intercultural, diversitatea și valorile comune europene. La nivel global, EUNIC numără 89 de rețele în 74 de țări

* Municipiul Cluj-Napoca era desemnat “Capitală Europeană a Tineretului” în 2015. Decizia a fost luată la Maribor, în Slovenia, în noiembrie 2012, de Forumul European al Tineretului (European Youth Forum, EYF) care coordonează şi promovează acest proiect. Statutul de Capitală Europeană a Tineretului a fost introdus în anul 2009, cu oraşul Rotterdam (Olanda), urmat de Torino (Italia) în 2010, Anvers (Belgia) în 2011, Braga (Portugalia), Maribor (Slovenia) în 2013 şi Salonic în 2014

* Lituania devenea, acum 1 an, al nouăsprezecelea stat membru al Uniunii Europene care adoptă moneda euro

* Şi tot acum 1 an, intra în vigoare tratatul care prevede constituirea Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) între Rusia, Belarus, Armenia şi Kazakhstan. Kârgâzstanul a semnat Tratatul de aderare în mai 2015. Uniunea Eurasiatică are o structură copiată în bună parte după cea europeană: un corp executiv la Moscova – Comisia Economică Eurasiatică şi un corp politic – Consiliul Economic Suprem Eurasiatic, unde liderii statelor membre iau decizii prin unanimitate. Uniunea include libera circulaţie a muncitorilor şi o piaţă comună pentru construcţii, retail şi turism

Aniversări – Comemorări

– Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului. Sf. Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou) (Calendarul Creştin-Ortodox 2016)

– Tăierea împrejur a Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos; Sf. Vasile cel Mare. Anul Nou Civil (Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică 2016)

– Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu. Anul Nou (Calendarul Romano-Catolic 2016)

– Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2016 ca „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016)”

– „Ziua Aderării României la Uniunea Europeană”, declarată prin Hotărârea de Guvern 1585/8.XI.2006, pentru a marca acest eveniment de interes naţional; România a devenit membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007

– 1432: A murit Alexandru cel Bun, domn al Moldovei (1400-1432); urcat pe tron cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân, în timpul domniei sale a consolidat şi a dezvoltat organizarea instituţională a ţării, a sprijinit cultura şi comerţul cu statele din jur, a pus bazele unui sistem de apărare dezvoltat (în 1420 a respins primul atac turcesc împotriva Moldovei); potrivit „Cronicii” lui Grigore Ureche, Alexandru cel Bun ar fi creatorul dregătoriilor (logofăt, vornic, spătar, vistiernic ş.a.m.d.), întemeietorul Mitropoliei Sucevei şi al Episcopiilor de Roman şi de Rădăuţi (n. 1400)

– 1558: A murit cronicarul Macarie; a scris în limba slavonă, din porunca lui Petru Rareş (1527-1538, 1542-1546), o „Cronică” a istoriei Moldovei între anii 1504 şi 1551, în continuarea vechiului „Letopiseţ” alcătuit la curtea lui Ştefan cel Mare; a fost egumen al Mănăstirii Neamţ (1523-1531) şi episcop de Roman (din 1531 până la moarte, cu o întrerupere între 1550 şi 1551); a fondat Mănăstirea Râşca (1542) (n. sfârşitul sec. al XV-lea )

– 1830: S-a născut Vasile Boerescu, jurist (membru în Adunarea Constituantă care a dezbătut şi adoptat Constituţia de la 1866), publicist (a fondat ziarul „Naţionalul”, în 1857) şi om politic liberal (de mai multe ori ministru în guvernele post-unionale, între anii 1860 şi 1864: ministru al justiţiei, al afacerilor străine, al culturii şi instrucţiunii) (m. 1883)

– 1841: S-a născut Alexandru Candiano-Popescu, avocat, ziarist şi general al armatei române; conducătorul mişcării antidinastice din 20 august 1870, când a fost proclamată aşa-numita „republică” de la Ploieşti (mişcarea „republicană”, la care a participat şi scriitorul I. L. Caragiale, a fost reprimată de armată în cursul aceleiaşi zile; în acele împrejurări, domnitorul Carol şi-a manifestat pentru prima oară intenţia de a abdica, dar, în cele din urmă, a revenit asupra hotărârii); Al. Candiano-Popescu s-a remarcat şi în luptele de la Griviţa din august 1877; a devenit, zece ani mai târziu, în 1880, aghiotant al regelui Carol I (m. 1901) – 175 de ani. NOTĂ: Unele surse dau ca dată a naşterii 27.I.1841

– 1855: S-a născut medicul George Assaky; a fost unul dintre primii chirurgi români care au introdus principii moderne de asepsie şi antisepsie; unul dintre precursorii neurochirurgiei moderne; membru corespondent al Academiei Române din 1890 (m. 1899)

– 1865: S-a născut Mărgărita Miller-Verghy, prozatoare, autoare dramatică, publicistă, pedagog şi prolifică traducătoare (din literaturile engleză, franceză, germană, spaniolă şi rusă); a tradus în limba franceză din Eminescu, Vlahuţă şi Duiliu Zamfirescu; prin proza sa a contribuit la emanciparea scrisului feminin românesc modern (m. 1953)

– 1868: S-a născut scriitorul I.[oan] Al.[exandru] Brătescu-Voineşti; membru titular al Academiei Române din 1918, vicepreşedinte al acestui for (1919-1922; 1923-1926) (m. 1946)

– 1868: S-a născut (la Veria, azi în Grecia) George Murnu, scriitor, traducător (îi revine meritul de a fi transpus în limba română epopeile homerice „Iliada” şi „Odiseea”) şi istoric (preocupări pentru arheologie şi istorie veche); membru titular al Academiei Române din 1923 (m. 1957)

– 1883: S-a născut Antonin Ciolan, pedagog şi dirijor (m. 1970)

– 1897: S-a născut medicul Ana Aslan, unul dintre pionierii gerontologiei mondiale; a evidenţiat, în studii şi în practică, importanţa novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă (tratamentele cu „Gerovital”); membru titular al Academiei Române din 1974 (m. 1988)

– 1913: S-a născut inginerul constructor Ştefan Bălan; a participat la proiectarea şi construcţia unor importante edificii din Bucureşti (Casa Presei Libere, Stadionul Naţional ş.a.); membru titular al Academiei Române din 1963 (m. 1991)

– 1921: S-a născut inginerul electromecanic şi profesorul Toma Dordea; activitatea de cercetare ştiinţifică şi-a orientat-o spre domeniul vast al maşinilor electrice, cu referire la teoria şi ecuaţiile maşinilor electrice, precum şi la proiectarea, calculul şi optimizarea acestor maşini; membru titular al Academiei Române din 1994 (m. 2015) – 95 de ani

– 1923: S-a născut Mihail Crama (pseudonimul lui Eugen Enăchescu Pasad), poet şi prozator (m. 1994)

– 1928: S-a născut poetul, traducătorul şi actorul Teodor Pâcă (m. 1978)

– 1928: A murit Valeriu Branişte, publicist şi om politic; membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1918-1920); unul dintre fondatorii Universităţii româneşti din Cluj (1919); membru de onoare al Academiei Române din 1919 (n. 1869)

– 1928: A murit Sabin Popp, pictor şi desenator (n. 1896)

– 1929: S-a născut boxerul Nicolae Linca, primul şi singurul campion olimpic al boxului românesc, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară de la Melbourne (1956); a luptat deşi era accidentat la o mână (m. 2008)

– 1929: S-a născut prozatorul Nicolae Ţic (m. 1992). NOTĂ: http://www.oglindaliterara.ro/scriitori.html menţionează ca dată a naşterii 29 decembrie 1928

– 1930: S-a născut interpretul de muzică populară Tudor Pană (violonist şi şef de orchestră) (m. 2005)

– 1933: S-a născut Lidia Ciolac, grafician şi plastician (m. 2012)

– 1934: S-a născut colonelul în rezervă Ioan Ursu, instrumentist şi dirijor, fost şef al Muzicii militare sibiene

– 1934: S-a născut actorul Gheorghe Dinică (m. 2009). NOTĂ: Marele actor s-a născut, de fapt, în zorii zilei de 25.XII.1933; părinţii au decis, însă, să-l declare după Anul Nou, 1.I.1934 fiind data de pe certificatul de naştere

– 1936: S-a născut sculptorul Wilhelm Demeter – 80 de ani

– 1936: S-a născut Ioana Şetran, artist decorator, ceramist – 80 de ani

– 1938: S-a născut Corneliu Dan Georgescu, compozitor, muzicolog şi folclorist; stabilit în Germania din 1986

– 1939: S-a născut (la Bahmutea/Tighina, azi în R. Moldova) poetul Emil Brumaru, de profesie medic. NOTĂ: Este născut, de fapt, pe 25 decembrie 1938, însă părinţii lui l-au înregistrat abia pe 1 ianuarie 1939, în speranţa că va fi luat în armată cu un an mai târziu

– 1939: S-a născut pictorul Vasile Chinschi (m. 2004)

– 1942: S-a născut actorul Ovidiu Iuliu Moldovan (m. 2008)

– 1942: S-a născut etnomuzicologul Gheorghe Oprea, profesor al Universităţii Naţionale de Muzică, folclorist şi dirijor (m. 2014)

– 1945: S-a născut pictorul şi graficianul Vasile Crăiţă-Mândra

– 1946: S-a născut graficianul şi pictorul Teodor Hrib – 70 de ani

– 1949: S-a născut Radu Ţuculescu, prozator, dramaturg, publicist, traducător şi regizor de teatru

– 1954: S-a născut interpretul de muzică uşoară Gheorghe Gheorghiu

– 1954: S-a născut Mircea Mihăieş, eseist, critic literar şi publicist

– 1955: S-a născut istoricul Ioan-Aurel Pop; rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj (din 2012); membru titular al Academiei Române din 2010

– 1958: S-a născut jurnalistul și scriitorul Vasile Șelaru, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala de Poezie – București (m. 2015)

– 1995, 1/2: A murit scriitorul V.[ictor] Em.[il] Galan (n. 1921). NOTĂ: http://www.luceafarul.net/scriitori-botosaneni-emil-galan menţionează ca dată a morţii 3 ianuarie 1995

– 1995: A murit Harry Negrin, scriitor şi muzicolog (n. 1914)

– 2003: A murit publicistul Dumitru Tinu, directorul ziarului „Adevărul” şi preşedinte al Clubului Român de Presă (n. 1940)

– 2011: A murit compozitorul şi dirijorul Marin Constantin; a pus bazele (1963) Corului Naţional de Cameră Madrigal (formaţia profesionistă a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti pentru care a fost fondator, dirijor – până în 1999 – şi director pe viaţă); specialist renumit în muzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi muzica tradiţională românească (n. 1925) – 5 ani

– 2014: A murit poetul Traian T. Coşovei (fiul lui Traian Coşovei) (n. 1954)

 2014: A murit pictoriţa Coca (Elena-Venera-Ecaterina) Meţianu (n. 1910)

EVENIMENTE EXTERNE

– Olanda preia de la Luxemburg preşedinţia semestrială rotativă a Uniunii Europene

– Germania preia de la Serbia preşedinţia anuală a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)

– Rusia preia, de la România, preşedinţia semestrială a Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN)

– Japonia preia de la Germania preşedinţia anuală a G7

– Bruxelles: Comisia Europeană introduce noi teste privind emisiile de noxe ale autovehiculelor, maşinile urmând să fie verificate în condiţii reale de mers, pentru a vedea dacă standardele sunt păstrate şi după câţiva ani de uz

– Bruxelles: Începând cu această dată intră în vigoare noul sistem „bail-in” în ţările Uniunii Europene, un pas major în crearea unei Uniuni bancare Europene. Potrivit noii legislaţii, în cazul unor probleme financiare ale unei bănci, paguba este acoperită de acționari, în limitele valorii acțiunilor, de către creditori și de către cei care au conturi curente sau depozite la acea bancă. Noua legislație obligă țările membre să constituie până în 2025 un fond național de salvare a băncilor, în valoare de 1 % din totalul depozitelor aflate în bănci, pe teritoriul național

– Moscova: Guvernul rus introduce embargo la produsele alimentare provenite din Ucraina, urmând ca Ucraina să răspundă prin sancţiuni similare. Mărfurile ucrainene nesupuse embargoului vor fi taxate vamal cu 6% în urma suspendării acordului bilateral de liber-schimb, în ziua în care intră în vigoare acordul de comerţ liber între UE şi Ucraina

– Moscova: Guvernul rus introduce embargo la produsele alimentare provenite din Turcia

– Chişinău: Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) UE-Moldova se extinde pe întreg teritoriul Republicii, inclusiv în regiunea transnistreană

– Sofia: Salariul minim pe ţară în Bulgaria va creşte la 420 leva (aproximativ 214,70 euro sau 970 de lei)

– Viena: Tradiţionalul concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, dirijată de Mariss Jansons (Letonia)

– Roma: Papa Francisc va celebra Sfânta Liturghie solemnă de deschidere a Porţii Sfinte – ora 17:00 (locală), la bazilica papală Sfânta Maria cea Mare

– California, SUA: Festivalul Internaţional de Film de la Palm Springs (1 – 11 ian.)

– Oraşul spaniol San Sebastián şi oraşul polonez Wrocław au fost alese drept “Capitale ale culturii europene” pentru anul 2016. Programul „Capitală culturală europeană” a fost iniţiat de Consiliul de Miniştri ai Culturii din Uniunea Europeană în 1985, cu scopul de a apropia popoarele Europei şi de a celebra contribuţia oraşelor la dezvoltarea culturii. Peste 40 de oraşe au deţinut, până în prezent, acest titlu. NOTĂ: Oraşul Sibiu (România) a fost, în anul 2007, capitală culturală europeană

– Oraşul Ganja din Azerbaidjan este “Capitală europeană a tineretului” în 2016. Statutul de „Capitală europeană a tineretului” a fost introdus de Forumul European al Tineretului (European Youth Forum, EYF) care coordonează şi promovează acest proiect, începând în anul 2009, cu oraşul Rotterdam (Olanda), urmat de Torino (Italia) în 2010, Anvers (Belgia) în 2011, Braga (Portugalia), Maribor (Slovenia) în 2013, Salonic în 2014 şi Cluj-Napoca în 2015

– Capitala Sloveniei, Ljubljana, a fost desemnată “Capitală verde a Europei” pentru 2016. Din 2010 până în 2015 şase oraşe au primit acest titlu: Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Copenhaga şi Bristol

– Dubai: Dubai Shopping Festival 2016 (1 ian. – 1 feb.)

Aniversări – Comemorări

– „Anul Internaţional al Leguminoaselor”; stabilit de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (Food and Agriculture Organization, FAO) din cadrul Naţiunilor Unite, pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la beneficiile pentru sănătate ale consumului de boabe şi seminţe uscate, dar şi pentru stimularea producţiei şi comercializării acestora şi o mai bună utilizare a lor în alimentaţie; lansat sub sloganul „Seminţe nutritive pentru un viitor durabil”

– „Ziua Mondială a Păcii”, a fost instituită de către Papa Paul al VI-lea şi a fost proclamată de Vatican la 8 decembrie 1967; la începutul fiecărui an, cu prilejul acestei zile, Suveranul Pontif adresează un mesaj credincioşilor. Tema pentru cea de-a 49-a zi mondială a păcii este: „Învinge indiferenţa şi cucereşte pacea”. NOTĂ: O altă zi dedicată păcii este marcată la 21 septembrie – „Ziua internaţională a păcii”, proclamată în 1981 de către Naţiunile Unite

– „Ziua Revoluţiei Palestiniene”; marchează prima acţiune de rezistenţă organizată pe teritoriul Israelului, în 1965, de către organizaţia „Al-Fatah”

– Ziua Naţională a Republicii Cuba; Ziua Victoriei Revoluţiei – 1959

– Ziua Naţională a Republicii Haiti; aniversarea proclamării independenţei – 1804

– Sărbătoarea Naţională a Republicii Slovacia; Ziua independenţei de stat – 1993. NOTĂ: Potrivit Legii constituţionale privind dispariţia RFSC, de la 1.I.1993 R. Cehă şi R. Slovacă au devenit state independente, succesoare ale fostei Cehoslovacii

– Sărbătoarea Naţională a Republicii Sudan; aniversarea proclamării independenţei/1956 – 60 de ani

– 1449: S-a născut Lorenzo de Medici, conducător, din 1469, al Florenţei; poet şi filosof; sprijinitor al artelor şi literaturii, a atras la curtea sa numeroşi artişti şi umanişti, făcând din Florenţa adevăratul centru al Renaşterii italiene (m. 1492)

– 1684: S-a născut Arnold Drakenborch, savant olandez (m. 1748)

– 1704: S-a născut scriitorul englez Soame Jenyns (m. 1787)

– 1735: S-a născut gravorul american Paul Revere (m. 1818). NOTĂ: Unele surse menţionează ca dată a naşterii şi stilul vechi 21 sau 22 decembrie 1734

– 1774: S-a născut André Marie Constant Duméril, zoolog francez (m. 1860)

– 1782: A murit compozitorul şi organistul german Johann Christian Bach, fiul lui Johann Sebastian Bach (n. 1735)

– 1793: A murit pictorul italian Francesco Guardi; considerat ca fiind ultimul practician al școlii venețiene (n. 1712)

– 1823: S-a născut poetul ungar Petöfi Sándor (m. 1849)

– 1839: S-a născut Ouida (pseudonimul Mariei Louise Ramé), scriitoare engleză; cunoscută mai ales scrierile sale melodramatice extravagante (m. 1908)

– 1847: S-a născut arheologul italian Rodolfo Amadeo Lanciani; importante descoperiri la Roma, Tivoli şi Ostia; lui i se datorează harta detaliată a Romei; membru de onoare străin al Academiei Române din 1920 (m. 1929)

– 1854: S-a născut Sir James George Frazer, antropolog britanic (m. 1941)

– 1863: S-a născut Pierre de Coubertin, filosof, istoric şi sociolog francez; fondatorul Jocurilor Olimpice moderne; preşedinte al Comitetului Olimpic Internaţional între anii 1896 şi 1925 (m. 1937)

– 1874: S-a născut Gustave Whitehead (născut Gustav Albin Weisskopf), inventator american de origine germană (m. 1927)

– 1879: S-a născut E. M. (Edward Morgan) Forster, romancier englez; considerat un maestru al romanului englezesc contemporan (m. 1970)

– 1894: S-a născut Satyendra Nath Bose, fizician bengalez, specialist în fizică matematică; este cunoscut pentru lucrările sale din domeniul mecanicii cuantice în anii 1920, prin care a pus bazele statisticii Bose-Einstein şi pentru Condensatul Bose-Einstein; după el a fost denumit bosonul (m. 1974)

– 1894, 1/13: A murit Paul-Theodore Bataillard, istoric, publicist şi scriitor francez; după înfrângerea Revoluţiei de la 1848, a facilitat publicarea de către emigranţii români a memoriilor justificative privitoare la lupta lor; a publicat o serie de articole menite să sensibilizeze opinia publică europeană în favoarea Revoluţiei române; membru de onoare străin al Societăţii Academice Române din 1872 (n. 1816). NOTĂ: http://www.crispedia.ro/Paul_Theodore_Bataillard menţionează ca dată a morţii 1/13 martie 1894

– 1894: A murit fizicianul german Heinrich Hertz; a demonstrat experimental (în 1887) existenţa undelor electromagnetice (hertziene), prevăzută de britanicul James Maxwell, punând, astfel, bazele tehnicii frecvenţelor înalte şi de telegrafie fără fir (n. 1857)

– 1911, 1/14: S-a născut scriitorul rus Anatoli Rîbakov (m. 1998) – 105 ani

– 1919: S-a născut scriitorul american J.[erome] D.[avid] Salinger; deşi a scris un singur roman („De veghe în lanul de secară” – 1951) şi 35 de nuvele, Salinger este cunoscut astăzi drept cel mai citit autor american din perioada de după cel de-al doilea război mondial, iar în istoria literaturii americane perioada 1948-1959 este cunoscută ca „era Salinger” (m. 2010)

– 1921: S-a născut sculptorul francez César Baldaccini, autorul statuetei acordate anual de Academia Franceză de Film, în cadrul „Nopţii César-urilor” (m. 1998) – 95 de ani

– 1927: S-a născut Maurice Béjart, coregraf şi regizor francez (m. 2007)

– 1956: S-a născut Christine Lagarde (numele la naştere: Christine Madeleine Odette Lallouette), avocat francez, director general al Fondului Monetar Internaţional din 5.VII.2011 (pentru o perioadă de cinci ani; prima femeie care a devenit director general al FMI); fost ministru de finanţe, ministru al agriculturii şi ministru al comerţului şi industriei în Franţa (este prima femeie care a devenit ministrul unei economii din ţările membre ale G8) – 60 de ani

– 1972: A murit şansonetistul francez Maurice Chevalier (n. 1888)

– 1981: A murit pianista americană Hepzibach Menuhin (n. 1920) – 35 de ani

 1984: A murit interpretul şi compozitorul de jazz britanic Alexis Korner (n. 1928)

– 2005: A murit Shirley Chisholm, politician american, prima femeie de culoare aleasă în Congresul SUA (1968) (n. 1924)

– 2010: A murit cântăreaţa americano-mexicană Lhasa (Lhasa de Sela), stabilită în ultimii ani ai vieţii în Canada (n. 1972)

– 2012: A murit Bob Anderson (pe numele său întreg Robert James Gilbert Anderson), scrimer, coregraf, actor şi cascador britanic; cunoscut pentru coregrafiile sale de luptă cu sabia din seriile Star Wars şi Lord of The Rings (n. 1922)

– 2012: A murit omul politic macedonean Kiro Gligorov; a devenit preşedinte în ianuarie 1991, când Macedonia era încă membră a federaţiei iugoslave; după proclamarea independenţei (septembrie 1991), a fost primul preşedinte ales democratic al FYROM (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), aflându-se timp de două mandate la conducerea republicii (n. 1917)

– 2013: A murit actriţa şi cântăreaţa americană Barbara Werle (n. 1928)

– 2013: A murit cântăreaţa americană Patti Page (pe numele real Clara Ann Fowler) (n. 1927)

– 2015: A murit sociologul şi profesorul german Ulrich Beck, autorul teoriei „societăţii riscului” (n. 1944) – 1 an

– 2015: A murit actriţa americană Donna Douglas (n. 1932) – 1 an

– 2015: A murit Boris Moroukov, cosmonaut şi medic rus care a coordonat un experiment destinat simulării unei misiuni umane spre Marte (n. 1950) – 1 an