ICR Istanbul, gazda proiectului internațional european ”Let’s Stop the Segregation!”

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir‟ de la Istanbul sprijină desfășurarea proiectului „Let’s Stop the Segregation!‟, care va avea loc în perioada 7-12 ianuarie 2015, la sediul Institutului. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Erasmus+, Country-wid Educational Organisations (CEO) și cu Turkish National Agency în cadrul programului Youth in Action/Erasmus for All, program finanțat de Comisia Europeană. Acest proiect se înscrie în seria programelor suport pentru dezvoltarea relațiilor științifice româno-europe.

Obiectivele urmărite sunt atragerea atenției asupra rasismului, xenofobiei, islamofobiei și include analize, dezbateri privind situația actuală a fenomenului discriminării în Europa și propuneri de soluții inovatoare pentru ameliorarea acestora. Activitățile proiectului sunt trasate în conformitate cu obiectivele enumerate, acestea împărțindu-se în prezentări, workshopuri și platforme de dezbatere. Tinerii vor aduna părerile opiniei publice despre discriminare cu ajutorul unor chestionare și vor contribui la creșterea gradului de conștientizare asupra acestei acțiuni diseminând rezultatele proiectului prin realizarea unui scurt metraj. Proiectul potențează importanța respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum şi a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor în conformitate cu art. 2 din Tratatul privind Uniune Europeană. Pornind de la acest punct de vedere, creșterea gradului de conștientizare în privința cetățeniei europene și a drepturilor relațiilor de coexistență este unul din obiectivele principale ale proiectului.

Publicul țintă îl constituie 32 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, câte 8 participanți din Turcia, Grecia, România și Italia. România va fi reprezentată de membri ai Asociației Studenților la Istorie.

ICR Istanbul a sprijinit și în trecut desfășurarea proiectului bilateral ”Media and Democracy from Youth’s Perspective” organizat de Asociația Studenților la Istorie „Dacia” în colaborare cu Asociația de Dezvoltare și Cercetare Ankara, derulat în perioada 2-9 aprilie 2014, la Istanbul. – transmite ICR Istanbul.