Ungaria i-ar putea întoarce pe migranți în Serbia (Nils Muiznieks)

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Nils Muiznieks, a avertizat că întoarcerea migranților din Austria în Ungaria, pe baza acordului de la Dublin, ar putea duce la încălcări grave ale drepturilor omului și că, în acest caz, autoritățile maghiare ar începe să-i deporteze în mod automat în Serbia. După decizia autorităților de la Budapesta din anul 2015 ca Serbia să fie declarată „cea de-a treia țară sigură”, migranților care ar fi întorşi în Ungaria le-ar fi imposibil să ceară azil în această țară. „Migranții ar fi expuşi la un risc mai mare de deportare în Serbia și în continuare, automat, în Macedonia, lucru care ar fi contrar Convenției Europene a Drepturilor Omului”, a menţionat comisarul într-un comunicat pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în legătură cu plângerile împotriva Austriei din cauza întoarcerii azilanţilor. Muiznieks a subliniat că această decizie este în conflict cu avizul Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR), deoarece Serbia nu are încă dezvoltat sistemul de azil, nici capacitatea de a primi brusc un număr mare de refugiaţi. El a subliniat că ceilalți membri UE nu au introdus Serbia pe lista țărilor sigure pentru solicitanții de azil, dar, de asemenea, şi că la Curtea Supremă de Justiție din Ungaria s-a adoptat o decizie conform căreia se vor respecta recomandările UNHCR atunci când se va decide ce țări pot fi considerate sigure. În opinia sa, Ungaria a implementat în mod intenționat o politică restrictivă față de migranți, în scopul de a îi descuraja de la aplicarea de cereri de azil în această ţară. În recomandarea sa comisarul pentru drepturile omului a avertizat că în prezent niciunul dintre migranți nu poate beneficia de asistență internațională în Ungaria. El a atras atenţia că numărul mare de migranți, care conform Acordului de la Dublin au revenit în Ungaria, se află acum în detenție în ciuda apelurilor că migranții nu ar trebui să fie trataţi ca infractori, precum și asupra condițiile precare din închisori.

(www.beta.rs – 13 ianuarie)