A.M.O.F.M Bucureşti organizează preselecţie pentru tinerii care doresc să urmeze cursuri de ucenicie/stagiatură ȋn Germania

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti anunţă organizarea preselecţiei pentru tinerii care doresc să urmeze cursuri de ucenicie/stagiatură pe o perioada de 3 ani la angajatori din Germania, ȋn cadrul programului de formare profesională duală MobiProEU – The Job of my Life, lansat ȋn anul 2013 de Ministerul Federal al Muncii şi Afacerilor Sociale din Germania, prin intermediul Agenţiei Federale de Muncă şi a Centralei de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor ZAV.

Sunt disponibile 67 de posturi ȋn meserii precum bucătar, cofetar, brutar, lucrător comercial ȋn vânzarea produselor de panificaţie, ȋngrijitor persoane vârstnice, electronist tehnică energetică şi instalaţii de clădiri, mecanic procesare ȋn sticlărie, mecanic industrial, mecatronist frigotehnist, mecanic prelucrare sticlă plană, constructor prefabricate din beton, mecanic construcţii, constructor montator de structuri metalice.

Menţionăm că pot participa tinerii cu vârsta cuprinsă ȋntre 18 şi 27 de ani, care dispun de o diplomă de studii (şcoală profesională, bacalaureat sau licenţă, fără diplomă de masterat), care in ultimele 3 luni, anterioare înregistrării în acest program, nu au locuit în Germania şi care nu au beneficiat încă de ucenicie/stagiatură în ţara de origine sau în altă ţară.

Ȋn cadrul programului de formare profesională duală, tinerii beneficiază de finanţarea unui curs de limba germană ȋn România şi ȋn Germania, de alocaţii de călătorie, pentru relocare şi pentru asigurarea mijloacelor de trai ȋn Germania, precum şi de alocaţie pentru copii, ȋn cazul persoanelor care au copii minori ȋn ȋntreţinere.

Persoanele cu domiciliul în Judetul Ilfov, care sunt interesate de acest program, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, din str. Ruginoasa nr. 4, sector 4, Bucuresti, telefon 021/3302014, 021 3323708, pentru a fi înregistrate în baza de date. Ȋnregistrarea se realizează până ȋn data de 09.02.2016, pe baza următoarelor documente:

  • cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);
  • copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);
  • V model Europass (cu fotografie) în limba română, engleză sau germană (dacă este cazul);
  • cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
  • copie diplomă de studii;
  • adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

Compartimentul Juridic, Relatii cu Publicul,

Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ