Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România

Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.) a inițiat, împreună cu ONG CRISPUS, un studiu de anvergură privind impactul asupra habitatelor naturale și umane a populațiilor de șacal auriu (hilac), specie aflată în expansiune explozivă în sud-estul Europei. La nivelul țarii noastre populația de șacal auriu a crescut în ultimii 14 ani de peste 7 ori, fapt ce a condus la o creștere în aceeași măsură a daunelor produse de acesta, atât în habitatele naturale limitrofe cursului şi braţelor Dunării, cât și râurilor afluente şi zonelor inter-fluviale până pe la 500-600 m altitudine. Studiul inițiat va avea în vedere atât monitorizarea populațiilor de șacal din arealul de răspândire, cât și colectarea de date privind eco-etologia speciei, morfo-anatomia acesteia, patologia ei etc. Obiectivul final al studiului este identificarea, împreună cu experții implicați în acest proiect, a celor mai eficiente metode de stabilizare şi conservare a unui echilibru interspecific sănătos în habitatele naturale. Precizăm că în cadrul studiului, care se va derula pe o perioadă de 4 ani, vor fi implicați atât specialiști din cadrul A.G.V.P.S., cât și experți ai World Wild Found Romania, profesori ai Facultății de Biologie a Universității din Belgrad, cercetători ai Muzeului de Istorie Naturală din Sofia și ai Institutului Național de Cercetare Delta Dunării. Acțiunile internaționale de monitoring populațional se vor face în arii naturale de pe teritoriul României, Italiei, Cehiei, Slovaciei, Austriei, Sloveniei, Croației, Ungariei, Serbiei, Bulgariei, Moldovei, Ucrainei, Estoniei, Lituaniei şi Poloniei, precum și în arii naturale din alte țări care vor dori să se alăture cercetării menţionate. Pentru mai multe informaţii referitoare la eco-etologia şi dinamica populațională a șacalului auriu, considerat dăunător pentru multe specii autohtone de faună cinegetică, dar nu numai, puteţi consulta studiul „Istoria, răspândirea și înmulțirea șacalului auriu în România”, pe site-ul www.agvps.ro – cultură – secţiunea lucrări ştiinţifice, elaborat de Dr. ing. Neculai Șelaru, precum şi lucrarea „Şacalul auriu” – edit. mmc – publishing, elaborată de Dr. ing. Adrian Angelescu