Comunicat de presă – AGVPS

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, d-l Achim Irimescu, se consultă astăzi cu reprezentanţi ai oierilor şi invitaţi pe sprânceană din teritoriu, pentru reţinerea unor propuneri pertinente de modificare şi completare a legii vânătorii. Probabil că atunci când se vor dezbate modificările necesare a fi aduse legilor privind zootehnia şi pajiştile, vor fi invitaţi şi specialiştii în cinegetică.

Fiindu-ne refuzată cererea de participare la aceste dezbateri, în calitate de reprezentanţi specializaţi ai majorităţii vânătoreşti din România, nu ne rămâne decât să aşteptăm modificările şi completările „tehnocrate” propuse, de cei direct interesaţi de împuţinarea faunei cinegetice.

Sperăm ca totuşi să se ţină seamă de faptul că legile de mediu (înconjurător) au prioritate în faţa legilor proprietăţii.

A.G.V.P.S. din România