Ziua Intendenţei Militare

Prin Înaltul Ordin nr. 29, emis la 1.II.1861 (- 155 de ani), s-a consfinţit înfiinţarea intendenţei militare; pe baza acestuia s-a format corpul ofiţerilor de intendenţă militară, condus de intendentul general al Armatei (asimilat cu gradul de general de brigadă) şi subordonat Ministerului de Război.