Guvernul a adoptat în şedinţa săptămânală normele privind aplicarea Legii votului prin corespondenţă

„Cetăţenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate îşi vor exercita dreptul electoral prin corespondenţă începând cu alegerile parlamentare din acest an” – a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Suciu. Au fost stabilite modelele, dimensiunile şi condiţiile de realizare a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care vor fi transmise alegătorului. Actul normativ adoptat reglementează coantumul indemnizaţiilor pentru activitatea membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi a personalului tehnic auxiliar al acestora. Dan Suciu preciza că preşedintele Biroului Electoral pentru votul prin corespondenţă şi locţiitorul acestuia vor primi câte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate, iar membrii birourilor electorale şi personalul tehnic auxiliar câte 65 de lei pentru fiecare zi de activitate.
Dan Suciu: „Sunt stabilite formatul documentelor pentru votul prin corespondenţă, forma plicului, modul în care arată formularele care vor trebui să fie completate, rolul Poştei Române, pentru că ea este cea care va face acest transport poştal. Toate aceste lucruri sunt clarificate în acest document. De asemenea se clarifică modul prin care ordonatorul de credite stabileşte serviciile care vor fi cuantificate şi cheltuielile care rezultă din aceste tipuri de servicii şi, de asemenea, se stabileşte cuantumul indemnizaţiior pentru membrii Biroului Electoral, pentru votul prin corespondenţă şi a aparatului tehnic”.
De asemenea, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va încheia cu Compania Naţională Poşta Română un contract privind realizarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi a serviciilor poştale aferente procesului electoral.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 februarie)