Rezumatul Seminarului regional Europa Centrală şi de Est

Photo1Pe 29 februarie şi 1 martie 2016 a avut loc la Bucureşti (România) a patra reuniune a Reţelei structurilor şi instituţiilor naţionale responsabile de Francofonie din Europa Centrală şi de Est (RESIFECO), cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei şi al Ministerului Afacerilor Externe al României.

Sub preşedinţia domnului ambasador Christian Ter Stépanian, Reprezentant personal al preşedintelui Republicii Armenia pe lângă OIF şi Preşedintele Reţelei şi în prezenţa doamnei Chantal Moreno, Director al Biroului regional pentru Europa Centrală şi de Est al OIF, evenimentul i-a reunit pe Corespondenţii naţionali şi şefii structurilor naţionale responsabile de Francofonie din următoarele ţări: Albania, Armenia, Bulgaria, Fosta republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova şi România.

Photo3Discuţiile s-au axat pe bilanţul activităţilor conduse în 2015. Corespondenţii naţionali au salutat proiectele regionale: prima ediţie a Olimpiadei internaţionale de limbă franceză, tabăra de vară regională, primul seminar regional privind contribuţia societăţii civile la egalitatea dintre femei şi bărbaţi, seminarul regional privind introducerea învăţământului la distanţă pentru profesorii de franceză organizat cu ocazia Conferinţei ministeriale de la Erevan.

Corespondenţii naţionali au analizat şi finalizat proiectul planului de acţiune regional care va fi prezentat Comisiei pentru cooperare şi programare pe 15 martie şi şi-au exprimat aprecierile pozitive faţă de acest document. De asemenea, membrii RESIFECO şi-au reiterat recomandările pentru ca acest plan de acţiune la nivel regional să aducă prin implementarea sa:

– Întărirea dimensiunii cvadrienale a proiectelor;

– Favorizarea rotaţiei şi echilibrului în derularea acţiunilor de cooperare în regiune;

– Punerea accentului pe activităţile de promovare a limbii franceze, tinerilor şi dezvoltării durabile;

– Întărirea parteneriatului cu operatorii Francofoniei în cadrul implementării planului de acţiune regional. În acest sens, RESIFECO a salutat sinergia existentă între AUF şi OIF.

www.francophonie.org

BRECO OIF