Evaluări ale Consilului Suprem de Apărare a Ţării

Mărirea alocaţiilor bugetare pentru înzestrarea forţelor armate, începute în anul 2013 şi continuată gradual, va permite diminuarea sau chiar eliminarea limitărilor actuale ale capabilităţilor militare naţionale. Evaluarea aparţine Consilului Suprem de Apărare a Ţării, care s-a reunit, astăzi, la Palatul Cotroceni. Şedinţa CSAT, condusă de preşedintele Klaus Iohannis, a apreciat că acţiunile asociate fenomenului „Primăverii arabe” au determinat destabilizarea continuă a climatului regional de securitate din zona Orientului Mijlociu şi Africii de Nord şi a cerut comunităţii internaţionale să susţină mai mult eforturile statelor la nivel naţional şi global, pentru a evita apariţia de noi nuclee de actori non-statali, violenţi, jihadişti. Consiliul mai apreciază ca necesare măsuri urgente care să modifice şi să completeze actele normative în domeniul migraţiei, precum şi consolidarea cooperării interinstituţionale între toate structurile cu atribuţii în domeniul migraţiei.
Reporter: Oana Bâlă – Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării au susţinut, în cadrul şedinţei, că, pentru gestionarea efectelor negative, generate de migraţia ilegală este necesară modificare legislaţiei specifice, consolidarea cooperării la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniu şi obţinerea de date suplimentare de la membrii Uniunii Europene legate de integrarea refugiaţilor. Situaţia politică din Republica Moldova a fost un alt punct de pe agenda şedinţei, în urma căreia s-a desprins ideea că se impune aplicarea credibilă şi sustenabilă a unui program de reforme pe termen mediu şi lung, atât în planul evoluţiilor interne, cât şi în cel al relaţiei cu România. În ceea ce priveşte programul de înzestrare a armatei până în anul 2027, s-a apreciat la nivelul Consiliului, că mărirea alocaţiilor bugetare, începută în urmă cu 3 ani şi continuată gradual, va permite diminuarea sau chiar eliminarea limitărilor actuale a capabilităţilor militare naţionale. Membrii CSAT au apreciat, totodată, că acţiunile asociate fenomentului „Primăverii arabe” au determinat destabilizarea continuă a climatului regional de securitate din zona Orientului Mijlociu şi a Africii de Nord. Ei consideră că marea responsabilitate, ce-i revine comunităţii internaţionale, este aceea de a acţiona în direcţia susţinerii eforturilor statelor, pentru combaterea focarelor teroriste. Pe de altă parte, în cadrul reuniunii s-a stabilit că interesul prioritar al ţării noastre vizează includerea arealului Balcanilor de Vest într-o viziune de ansamblu asupra Europei de Est care să potenţeze relevanţa strategică a României la interesecţia spaţiilor Carpatic-Dunărean-Balcanic şi Pontic. Membrii Consiliului au fost informaţi şi cu privire la acţiunile întreprinse în vederea combaterii fenomenului tăierilor ilegale din fondul forestier naţional şi au aprobat activitatea desfăşurată de către instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale în anul 2015 şi principalele obiective pentru anul 2016.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI