La Bruxelles se desfăşoară o conferinţă pe tema siguranţei călătorilor pe căile ferate din Uniunea Europeană

La Bruxelles se desfăşoară, astăzi, o conferinţă pe tema siguranţei călătorilor pe căile ferate din Uniunea Europeană, la care participă specialişti în domeniu din ţările membre.
Redactor: Gabriela Tătărău – Asigurarea siguranţei pasagerilor şi personalului de transport este o prioritate atât pentru Comisia Europeană, cât şi pentru statele membre. Din acest motiv, Comisia organizează, astăzi, la Bruxelles, o conferinţă la care experţi în siguranţa pe căile ferate îşi vor prezenta ideile şi experienţele şi vor dezbate diverse aspecte din domeniu. Evenimentul are scopul de a identifica bune practici, indiferent dacă este vorba despre politici, planuri, proceduri sau instrumente, care pot fi dezbătute cu specialişti în securitate, cu reprezentanţi ai companiilor feroviare, ai firmelor care administrează infrastructura feroviară şi ai autorităţilor naţionale implicate în acest domeniu. Conferinţa va furniza şi elemente care vor ptea fi analizate în contextul studiului lansat de Comisie despre posibile viitoare iniţiative la nivel european, pentru îmbunătăţirea siguranţei pe calea ferată. Reţeaua europeană de căi ferate este printre cele mai sigure din lume. Uniunea Europeană este preocupată mereu de menţinerea unor standarde înalte în acest domeniu şi de armonizarea reglementărilor de siguranţă în toate statele membre. Legislaţia europeană stabileşte cadrul unei abordări comune a siguranţei pe căile ferate în întreaga Uniune. Aceasta reglementează condiţiile de garantare a siguranţei, pe care fiecare companie de căi ferate trebuie să le îndeplinească înainte de a intra în reţeaua europeană. Mai mult, statele membre sunt obligate să înfiinţeze autorităţi naţionale responsabile de siguranţa pe căile ferate, precum şi instituţii independente de investigarea accidentelor. Din ianuarie 2014, Uniunea Europeană are o nouă politică privind infrastructura de transport, care va conecta continentul de la est la vest şi de la nord la sud. Această politică urmăreşte să reducă decalajele existente la nivelul reţelelor de transport naţionale, să elimine blocajele care împiedică buna funcţionare a pieţei unice şi să depăşească bariere precum normele tehnice feroviare incompatibile. Această politică este finanţată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei şi dispune de un buget de 26 de miliarde de euro până în 2020.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 10 mai