Comunicat de presă al Consiliului de Onoare al SRR

(12 mai 2016)

În urma scrisorii publicate de mai multe organizaţii neguvernamentale, Consiliul de Onoare al Societăţii Române de Radiodifuziune face următoarele precizări:

Consiliul de Onoare este o instanţă internă de arbitraj, constituită în baza prevederilor art. 10 lit. e) din Legea nr. 41/1994, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune. Consiliul are ca obiect de activitate soluţionarea divergenţelor privitoare la aplicarea Statutului jurnalistului de radiodifuziune, document adoptat de Consiliul de Administraţie al SRR pe baza avizului comisiilor de resort din Parlamentul României.

Consiliul de Onoare este un for independent, care nu se subordonează niciunei structuri de conducere. Membrii consiliului sunt aleşi prin vot de Plenul jurnaliştilor din SRR şi îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, urmărind respectarea normelor editoriale şi etice cuprinse în legea nr.41/1994, Statutul jurnalistului de radiodifuziune şi reglementările interne.

Consiliul de Onoare are rolul de a audia, analiza şi media situaţiile conflictuale cu incidenţă asupra domeniului editorial, concluzionând cu recomandări pe care le adresează părţilor implicate şi conducerii instituţiei.

În privinţa subiectului la care se face referire în scrisoarea sus-amintită, Consiliul de Onoare precizează că a primit o sesizare la adresa celor trei jurnalişti menţionaţi în scrisoare, sesizare care se află în curs de analiză, în vederea soluţionării.

Precizăm că, până la soluţionarea sesizării, Consiliul de Onoare nu se poate pronunţa în privinţa acesteia şi nici nu va face publice date privind rezultatele analizei în curs.

În consecinţă, Consiliul de Onoare respinge orice încercare de imixtiune în activitatea sa, precum şi orice tentativă de presiune asupra membrilor săi.

Serviciul  Comunicare