Comunicat de presă ANAP: Informaţii utile pentru autorităţile contractante care achiziţionează dezinfectanţi

Având în vedere contextul actual din sistemul de sănătate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice atrage atenția autorităților contractante care inițiază proceduri de atribuire având ca obiect achiziționarea de dezinfectanți, cu privire la următoarele aspecte:

Plecând de la ipoteza că spitalele au reziliat contractele/acordurile-cadru prin care erau achiziționate dezinfectanți de la societatea HexiPharm, se desprinde concluzia că aceste unități au rămas în momentul de față fără produsele dezinfectante necesare desfășurării activității medicale zilnice.

Drept urmare, unitățile spitalicești au obligația de a iniția o procedură de achiziție publică pentru atribuirea unui nou contract pentru furnizarea de produse dezinfectante la standardele adecvate pentru desfășurarea în bune condiții a activității medicale.

Ținând cont de faptul că o procedură de licitație deschisă pentru atribuirea unui contract de achiziție publică sau acord-cadru are o anumită durată de desfășurare (de regulă 3 luni) stabilită de legislația europeană și națională în domeniu, spitalele, în calitate de autorități contractante, au dreptul să inițieze, concomitent cu licitația deschisă, o procedură de negociere fără publicare unui anunț de participare în vederea achiziționării dezinfectanților în regim de urgență (durata medie de desfășurare fiind de 3-5 zile de la inițierea procedurii de negociere) pentru a face față situației create, până la finalizarea licitației deschise.

Sublinem că utilizarea procedurii de negociere fără publicare unui anunț de participare reprezintă o soluție pentru a asigura aprovizionarea unităților spitalicești care au reziliat contractele de furnizare cu produse dezinfectante, pe durata desfășurării licitației deschise.

Pentru informații suplimentare, Agenția Națională pentru Achiziții Publice vă stă la dispoziție la următoarele date de contact:

Biroul de Presă /Tel: 0757.022.665/ Email: birouldepresa@anap.gov.ro

Biroul de Presă

12 mai 2016