Contribuabilii trebuie să declare veniturile obţinute în străinătate

Săptămâna viitoare, pe 25 mai, este termenul limită până la care cetăţenii români care au realizat venituri din străinătate în 2015 trebuie să completeze si să depună Declaratia 201. Excepţie fac veniturile reprezentând salariile plătite de un angajator strain pentru activităţile desfăşurate în străinătate. Şi cetăţenii străini care au obţinut rezidenţa fiscală în România au fost prezenţi in ţară mai mult de 183 de zile, au de asemenea obligaţia să depună Declaraţia 201 privind veniturile realizate. Formularul se poate completa online accesând www.eguvernare.ro şi utilizând un certificat digital. Alternativ, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poştă sau poate fi depus direct la registratura administraţiei fiscale în a cărei rază teritorială se află domiciliul contribuabilului.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 22 mai