Sistemul energetic al Republicii Moldova este pregătit doar parţial pentru interconexiunea cu cel continental european

Sistemul energetic al Republicii Moldova a fost construit conform standardelor sovietice, ceea ce a fost suficient ca să împiedice aprovizionarea cu gaze şi mai ales cu energie electrică din România sau alte ţări comunitare pentru a oferi Republicii Moldova o alternativă. Acum, sistemul energetic al Republicii Moldova este pregătit doar parţial pentru interconexiunea cu cel continental european. Acestea sunt concluziile celui mai recent studiu de fezabilitate realizat din fonduri europene. Experţii din Republica Moldova consideră că sunt suficiente asemenea studii şi că este de mult cazul să se treacă la fapte.
Corespondenţă din Chişinău – Reporter: Victor Pogor (Radio Chişinău) – Interconectarea sistemelor energetice din Ucraina şi Republica Moldova la comunitatea europeană a operatorilor de reţele electro-energetice este fezabilă, dar nu va putea fi realizată mai devreme de anul 2020, odată cu înlăturarea mai multor impedimente – consideră unul dintre autorii studiului, Daniela Bolborici.
Daniela Bolborici: O listă de măsuri care vor trebui reglementate în sistemele din Ucraina şi Republica Moldova în vederea interconectării sincrone, apoi va fi monitorizarea implementării acestor măsuri şi abia după ce se vor realiza toate aceste obiective se vor face teste de funcţionare izolată.
Reporter: Ministrul adjunct al economiei, Valeriu Triboi a apreciat studiul ca pe o premisă pentru finalizarea construcţiei liniilor de interconectarea energetică cu România, fapt ce va duce la asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova.
Valeriu Triboi: Interconctarea în cauză reprezintă o prioritate strategică pentru sectorul energetic al Republicii Moldova. Venim cu rugămintea pentru colegii noştri din Guvernul României să ne acorde acelaşi sprijin generos pe care l-am avut până acum.
Reporter: Astfel, unul dintre elementele cheie al acestui studiu este interconectarea pe linia existentă de înaltă tensiune Isaccea – Vulcăneşti, precum şi pe două linii noi de înaltă tensiune, România – Ungheni – Străşeni şi Suceava – Bălţi. Mai mulţi analişti califică studiul ca pe o unealtă birocratică îj calea interconectării sistemului energetic moldovenesc la cel european în condiţiile în care au mai existat cel puţin trei studii de acest gen finanţate cu peste 1,5 milioane de euro.
Sergiu Tofilat, expert în energetică: Nu era tocmai necesar acest studiu, se putea şi cu capacităţile proprii să rezolvăm această problemă, dar ţinând cont de existenţa schemelor în sectorul energetic, presupun că principalul scop totuşi a fost tergiversarea interconectărilor.
Reporter: Proiectul pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost aprobat în mai 2012, cu o întârziere de câţiva ani, şi este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul instrumentului european de vecinătate şi parteneriat şi cofinanţat de statele participante în program.