5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului – Luptă pentru speciile sălbatice!

 Prin însuși rolul său, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) luptă pentru conservarea şi managementul biodiversităţii, ecosistemelor şi resurselor naturale din Delta Dunării, implicit depune eforturi pentru combaterea comerțului ilicit cu specii sălbatice protejate.

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului a fost stabilită în anul 1972 în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, cu scopul de a marca deschiderea Conferinței de la Stockholm asupra Mediului Uman.

Tema din acest an a Zilei Mondiale a Mediului – Luptă pentru speciile sălbatice! – ne încurajează pe fiecare dintre noi, atât la nivel instituțional cât și personal, să celebrăm toate aceste specii periclitate și să luăm măsuri pentru a ajuta și proteja speciile sălbatice, fie ele animale sau plante, pentru generațiile viitoare.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării”, ca autoritate de mediu şi administrator de arie naturală protejată, dedică perioada 1 – 10 iunie marcării acestui eveniment prin organizarea de acţiuni de celebrare în centrele de informare și vizitare din RBDD cu participarea elevilor şi cadrelor didactice de la şcolile din localităţile Crişan, Sulina, Murighiol şi municipiul Tulcea.

Astfel, în data de 1 iunie, Centrul de Documentare si Educaţie Ecologică Crişan al ARBDD a fost vizitat de un grup de 45 de elevi și cadre didactice de la școala din localitate pentru a derula o acțiune cu dublă însemnătate, celebrarea copilăriei și a mediului, lucruri indisolubil legate. Evenimentul a beneficiat de sprijinul SC Navrom Delta Tulcea care a asigurat transferul în siguranţă a tuturor participanților din localitate la Centrul de Informare.

De asemenea, la Centrul de Vizitare Sulina au avut loc în datele de 1 și 2 iunie, două acțiuni cu participarea elevilor de ciclu primar și a cadrelor didactice de la Liceul Teoretic ,,Jean Bart” Sulina, de la Cercul de Ecologie al Palatului Copiilor filiala Sulina și de la Biblioteca din oraș. Programul a cuprins prezentări powerpoint privind Ziua Internațională a Copilului, prezentarea însemnătății evenimentului ,,Ziua Mondială a Mediului”, vizionări de filme, joc de rol, un program artistic cu cântecele și poezii dedicate naturii, Dunării, copilăriei, etc. La acțiuni au participat 55 elevi și cadre didactice și s-a încheiat cu vizitarea zonei expoziționale din cadrul centrului.

Astfel de acțiuni dedicate mediului vor continua și în perioada următoare, acțiunile ce se vor desfășura, la Sulina, cu identificarea unor specii de floră și faună existente pe zona traseului de drumeție Sulina- Plaja Sulina.

Una dintre speciile pe cale de dispariție de pe teritoriul RBDD, sunt sturionii, fapt ce a determinat  ca eforturile Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării să se îndrepte către protecția și conservarea acestor specii și monitorizarea lor în parteneriat cu Institutul de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării. Având în vedere că în prezent toate speciile de sturioni sunt periclitate, sau pe cale de dispariție, acest fapt a impus adoptarea în 1998 a reglementărilor CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de floră și faună pe cale de dispariție) prin care acestea sunt protejate la nivel global.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării” a depus și depune eforturi susținute, sub coordonarea autorităţii centrale pentru protecția mediului, pentru refacerea şi conservarea populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale. Începând cu anul 2006 a fost interzis pescuitul acestor specii în scop comercial iar, în urma studiilor și monitorizărilor efectuate, în acest an Ministerele Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cel al Mediului, Apelor şi Pădurilor au emis  Ordinul nr. 545/715/2016 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale prin care se interzice, pentru o perioadă de 5 ani, pescuitul în scop comercial a speciilor de sturioni din habitatele piscicole naturale din România. Pentru conservarea populaţiilor de sturioni Ordinul interzice: comercializarea produselor şi subproduselor (carne, caviar şi produse obţinute direct din aceştia, icre embrionate, larve şi pui predezvoltaţi) obţinute de la sturionii capturaţi în bazinele naturale ale Dunării şi Mării Negre; folosirea oricăror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane şi carmace, în zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale din România. Exemplarele de sturioni capturate accidental trebuie redate în mediul natural, indiferent de starea acestora.

Informații suplimentare

Toleranță zero pentru comerțul ilegal cu specii sălbatice.  Comerțul ilegal în plină expansiune cu produse din specii sălbatice erodează prețioasa biodiversitate a Pământului, jefuind patrimoniul nostru natural și ducând specii întregi la un pas de dispariție. Uciderile și contrabanda subminează și ele economiile și ecosistemele, alimentează criminalitatea organizată, hrănind corupția și nesiguranță în întreaga lume.

Uciderea faunei sălbatice pune în pericol specii emblematice cum ar fi elefanți, rinoceri, tigri, gorile și țestoase marine. În 2011, o subspecie de rinocer din Java a dispărut în Vietnam, în timp ce ultimii rinoceri negri occidentali au dispărut din Camerun în același an. Marile maimuțe au dispărut din Gambia, Burkina Faso, Benin și Togo, și alte țări ar putea urma rapid. Victimele mai puțin cunoscute includ pasărea rinocer și pangolinii precum și orhidee sălbatice sau specii lemnoase ca palisandrul – florile și arborii sunt considerate tot specii sălbatice!

Eforturile uriașe de combatere a comerțului ilicit – inclusiv politici mai puternice, campanii de sensibilizare și investiții în conservarea comunităților și aplicarea legii – au înregistrat unele mari succese. Cu toate acestea, multe specii rămân în pericol și cer efortul susținut al fiecăria dintre noi pentru a schimba situația.

Cum o putem face? E nevoie ca din ce în ce mai mulți oameni să înțeleagă daunele pe care aceste afaceri ilicite le produc mediului, mijloacelor noastre de trai, comunităților și securității lor. Trebuie să ne schimbăm obiceiurile și comportamentul, astfel încât cererea de produse ilegale din specii sălbatice să dispară. Mai multe acțiuni de conștientizare vor împinge guvernele și organismele internaționale să introducă și să aplice legi mai dure de combatere a celor care sunt încă dispuși să le încalce.

Acest lucru se poate face privitor la animale sau plante periclitate la nivel local, la nivel național sau global – multe extincții locale se vor insuma în cele din urmă până la o dispariție la nivel mondial! Oricine ai fi și oriunde ai trăi, arată toleranță zero pentru comerțul ilegal cu specii sălbatice, în cuvânt și faptă, și asta va face diferența.

Material tradus și adaptat de ARBDD, informații suplimentare: http://wed2016.com