Pe unde mai umblau românii în secolul XX – China

de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

Călătorii de plăcere sau de lucru, în ṭară sau străinătate; oameni, locuri, întâmplări… Iată temele serialului nostru din această vară. Citiṭi-l şi veṭi descoperi frumoase locuri de vacanṭă sau zone în care aṭi fost cândva, despre care vorbesc interviurile adunate în 23 de ani în Arhiva de istorie orală.

 

Profesorul Alexandru Borza în China

Teolog şi filosof cu studii la Budapesta, apoi cercetător în domeniul ştiinṭelor naturale, profesorul Alexandru Borza este cunoscut ca fondator al Grădinii Botanice din Cluj şi întemeietor al geobotanicii. Profesorul Borza a contribuit la determinarea unor specii de plante, şi-a dăruit numele unei plante dobrogene descoperită de el şi a întocmit un Dicṭionar  etnobotanic de o mare valoare ştiinṭifică. Vizita pe care a făcut-o în 1958 în China, în calitatea sa de botanist, i-a oferit prilejul de a îl întâlni pe preşedintele de atunci, Ciu Enlai. În 1971 Alexandru Borza povestea amuzat, într-un interviu acordat lui Ioan Pop, întâlnirea cu preşedintele Chinei. O copie a acestui interviu ne-a fost oferită cu ani în urmă de Viorica Lascu, fiica savantului, pentru Arhiva de istorie orală.

marele zid„Fiind numit profesor la Blaj am primit o bursă de la Bucureşti, înainte de Unire, o bursă pentru Germania, ca să mă specializez cât mai mult în principala mea preocupare, ştiinţele naturii. Şi-aşa am ajuns un an să petrec la Wrocław, – Breslau-ul de-atuncea, aparţinând Germaniei – şi la Berlin, făcând pe elevul celor mai de seamă doi profesori de botanică, Ferdinand Paks, cercetătorul Carpaţilor şi Adolf Engler care era specialist în sistematică.

După ce am luat aici contact temeinic cu universitatea şi unde am avut chiar prilej să iau contact cu flora chinezească, întrucât, sosind atunci un mare transport din China la Berlin, profesorul mi-a spus: „Aicea este material cu care te rog să te ocupi în anul dumitale de specializare.„ Şi de fapt am avut noroc să găsesc 17 specii noi printre acelea trimise din China de un profesor german de la o universitate de acolo. Şi am ajuns în felul acesta „cel mai vechi, cel mai bătrân profesor chinez de botanică„, cum m-au prezentat preşedintelui Ciu Enlai profesorii din Pekin: „Iată, vă prezentăm pe cel mai vechi profesor chinez, Alexandru Borza din Cluj…„

Când aţi avut ocazia să fiţi prezentat?

china armyAceastă ocazie neaşteptată am avut-o în anul ’58 când am petrecut aproape trei luni de zile în China, invitat fiind de Academia de Ştiinţe chinezească şi unde am asistat la serbările lor într-adevăr impunătoare de 1 Mai şi la producţiile minunate care s-au dat seara, strălucind întregul cer, în cele mai variate şi cele mai frumoase culori!”

[Interviu de Ioan Pop, 1971, Cluj]