A.M.O.F.M. București dispune de locuri de muncă pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă București dispune, prin intermediul Reţelei EURES, de 11 posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic (ospătar – 7 posturi, bucătar/commis de cuisine – 2 posturi și recepționer – 2 posturi), care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania, oferite de Hotel Marriott Frankfurt, pentru ocuparea cărora se va organiza selecţie la Brașov în luna septembrie 2016.

Pentru ocuparea posturilor de ospătar și bucătar/commis de cuisine sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată și/sau experienţă în domeniu, precum și cunoștinţe bune de limba germană și engleză (nivel A2 – B1). Pentru posturile de recepționer, candidații trebuie să aibă calificare profesională încheiată și/sau experienţă în domeniu, să cunoască sistemul de rezervare OPERA și să aibă cunoștinţe de limba germană și engleză, nivel C1/C2.

Angajarea se face pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă. Salariul oferit este de minimum 2206 euro brut/lună, ȋn funcție de calificare și experiența profesională, pentru posturile de ospătar și de minimum 2054 euro brut/lună, ȋn funcție de calificare și experiența profesională, pentru posturile de bucătar/commis de cuisine și recepționer. Angajatorul poate asigura cazarea și masa (doar ȋn timpul programului de lucru) contra cost.

Persoanele cu domiciliul în București, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă București, strada Spătarul Preda nr. 12, sector 5, telefon 021/316.55.08, interior 233, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate și pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:

  • cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);
  • copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);
  • V model Europass (cu fotografie) în limba germană (Lebenslauf);
  • cazier judiciar în original din care să reiasa că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
  • adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

DIRECTOR EXECUTIV,

FLORENTINA RĂDULESCU