Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului și Guvernul României au dat startul demersurilor pentru pregătirea preluării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 2019


Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României a organizat marți,  5 iulie a.c., în Parlamentul României, o ședință de lucru la care au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe în vederea pregătirii preluării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 2019.

În cadrul acestui dialog, doamna senator Anca Boagiu, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene, a atras atenția asupra necesității pregătirii din timp a leadership-ului politic care va avea o mare responsabilitate în perioada deținerii de către România a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, dublat de o expertiză tehnică temeinică la nivelul staff-ului care va asigura partea organizatorică a acestui eveniment de anvergura mondială.

Domnul Marius Cristian Bădescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a prezentat demersurile în vederea identificării priorităților României în contextul deținerii Președinției,  acestea urmând a promova interesele naționale astfel încât să întrunească susținerea unui număr cât mai mare de state membre. De asemenea, au fost prezentate măsurile ce vor fi implementate de către Guvern în vederea pregătirii și asigurării întregii logistici și a personalului cu experiență în domeniul afacerilor europene, la nivelul tuturor structurilor guvernamentale, care vor fi implicați în acest proiect național. Aceștia vor fi experți din cadrul ministerelor care vor beneficia de pregătire suplimentară în cadrul universităților românești de profil în ceea ce privește procedurile europene, precum și funcționari români din cadrul instituțiilor europene care vor fi detașați pe perioada Președinției.

Doamna senator Anca Boagiu, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene, a subliniat importanța valorificării maxime a vizibilității la nivel internațional pe care o va avea România din această înaltă poziție europeană, având în vedere posibilităţile multiple de promovare a imaginii (în special în plan cultural, turistic) cu ocazia organizării în țara noastră a numeroaselor reuniuni ministeriale informale, conferințe sau a altor evenimente conexe.

Un alt punct abordat în cadrul ședinței a fost organizarea unei mese rotunde, pe data de 13 septembrie a.c., care are ca scop mediatizarea Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN şi al CONSILIULUI privitor la stabilirea criteriilor şi mecanismelor care determină care stat membru este responsabil pentru examinarea unei aplicaţii pentru protecţie internaţională în interiorul unui stat membru de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către o persoană apatridă (în prelucrare)  –  COM(2016) 270 final. Acest document european are o importanţă deosebită pentru România şi celelalte state membre pentru că vizează procesul de absorbţie al fenomenului migrației la nivelul UE.

La final, împreună cu reprezentanţii Camerei de Comerţ și Industrie a României, Comisia pentru Afaceri Europene din Senatul României a stabilit un mecanism informațional on-line prin care problematica europeană să ajungă cât mai facil la mediul economic, astfel încât acesta să fie informat în timp util asupra modificărilor survenite în legislația europeană. Acest canal nou creat va fi bidirecțional, dând posibilitatea mediului de afaceri la o reacție utilă și rapidă, reacție ce va fi preluată și transmisă oficial de către Comisia parlamentară către instituțiile europene.

Printr-o astfel de comunicare, Comisia pentru Afaceri Europene își dorește să cultive în mediul de afaceri românesc un interes mai mare și o implicare activă pe tematica legislației europene ”, a concluzionat președintele Comisiei, doamna senator Anca Boagiu.