Darul lui Radu Beligan

Membrii Biroului Asocia ției Internaționale a Criticilor de Teatru (AICT) – Teatrologie  î ș i exprimă triste ț ea în fa ț a pierderii suferite de teatrul ș i de cultura română prin plecarea dintre noi a celui care a fost maestrul Radu Beligan. Odată cu el, dispare o lume: roluri celebre, întâlniri antologice, un lung capitol de istorie.

Pentru cei care l-am întâlnit, maestrul Radu Beligan a însemnat ș ansa de a fi contemporani cu un mare spirit, un intelectual de elită, un artist absolut unic. Un nume venit de la începuturile secolului trecut, care î ș i va păstra rezonan ț a peste timp. Un nume cunoscut ș i recunoscut dincolo de grani ț ele acestei ță ri.

Cu trei ani înainte de a- ș i sărbători propriul centenar, maestrul ne-a părăsit, lasându-ne fiecăruia dintre noi darul unei vie ț i închinate până în ultima clipă scenei, o via ță deja intrată în legendă. Dar ș i responsabilitatea de a nu îl uita, de a îi cinsti memoria ca unei adevărate icoane a teatrului românesc.

Biroul Asocia ției Internaționale a Criticilor de Teatru (AICT) – Teatrologie

Ludmila Patlanjoglu – pre ș edinte onorific

Octavian Saiu – pre ș edinte

Monica Andronescu – vicepre ș edinte

Irina Ionescu – secretar general

Maria Zărnescu – membru

Cristiana Gavrilă – membr