FITCH modifică metodologia de evaluare și aliniază rating-ul României pentru datoria în monedă locală pe termen lung cu cel al datoriei în valută pe termen lung

Agenția de rating Fitch a revizuit rating-ul aferent datoriei pe termen lung în monedă locală a României în sensul alinierii acestuia cu cel aferent datoriei pe termen lung în valută la nivelul BBB-, cu perspectivă stabilă. Pe lângă România, astfel de revizuiri au suferit și rating-urile datoriei pe termen lung în monedă locală ale Poloniei, Republicii Cehe, Croației, Bulgariei și Islandei. Alte țări care aveau deja rating-urile pe termen lung în monedă locală și valută aliniate la același nivel (ex. Ungaria) nu au suferit modificări de rating în urma schimbărilor de metodologie.

De asemenea, Fitch a confirmat plafonul de rating de țară al României la BBB+ și a introdus un nou rating al datoriei pe termen scurt în monedă locală, care este evaluat la fel ca cel al datoriei pe termen scurt în valută la nivelul F3.

Decizia vine în urma schimbării metodologiei de evaluare a criteriilor de acordare a rating-urilor aferente datoriei în valută față de cele luate în considerare în cazul datoriei în monedă locală.

Modificarea de metodologie a condus, în cele mai multe situații, la o aliniere a celor două rating-uri ale datoriilor pe termen lung în monedă locală și în valută, pentru același emitent suveran. Ea are la bază o analiză cuprinzătoare a portofoliului de rating-uri suverane care evidențiază faptul că, prin prisma evenimentelor de neplată (default) a celor două tipuri de obligații (datoriile pe termen lung în valută și cele pe termen lung în lei), nu se justifică o diferențiere a rating-urilor aferente.

În opinia Fitch,  cei doi factori principali care ar susține ideea unui rating superior aferent datoriei în monedă locală sunt fundamente ale finanțelor publice mai puternice în raport cu fundamentele poziției financiare externe și tratamentul anterior preferențial, în cazul creditorilor în monedă locală față de creditorii în valută. În urma analizei celor doi indicatori cheie și a argumentelor care au stat la baza modificării metodologiei, au fost luate mai multe decizii de revizuire a rating-urilor aferente datoriei pe termen lung în monedă locală.

Rating-ul BBB- alocat datoriei în monedă locală pe termen lung este bazat pe o perspectivă favorabilă a creșterii economice contrabalansată de riscurile fiscale asociate unei politici fiscale pro-ciclice în creștere și de alegerile din noiembrie 2016. În plus, o datorie externă netă superioară mediei suveranilor cu rating BBB, precum și slăbiciunile economice structurale reprezintă în continuare constrângeri în evaluarea rating-ului de țară.

Estimările Fitch privind deficitul bugetar raportat la PIB pentru 2016 și 2017, de 3.0% respectiv 2,9%, rămân neschimbate față de cele de acum 6 luni. Agenția atrage atenția asupra presiunilor negative asupra sustenabilității fiscale pe termen mediu, ca urmare a reducerii considerabile a taxelor odată cu implementarea noului Cod Fiscal și că unele inițiative legislative pot conduce la deteriorarea poziției fiscale.

Perspectiva stabilă a rating-ului atribuită de agenția de rating Fitch reflectă un echilibru între factorii care ar putea afecta în mod pozitiv sau negativ calificativele acordate de agenție.

Fitch a publicat pe 26 mai 2016 o nouă metodologie de evaluare, care are  în vedere trei elemente: (i) acordarea ratingului pentru datoria pe termen scurt în monedă locală acelor emitenți suverani pentru care se păstrează aceeași evaluare pentru datoria pe termen lung în moneda locală; (ii) revizuirea ratingului datoriei suverane pe termen scurt în monedă locală; (iii) modificarea corelării dintre nivelul actual al ratingului datoriei suverane pe termen lung în monedă locală și cea pe termen lung în valută. În urma corelării, agenția a anunțat o serie de măsuri de revizuire a rating-urilor unora dintre emitenții suverani.