1916. Note de război (IX)

de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

1 septembrie: pe întreg frontul carpatic românii înaintează  •  Armata I condusă de generalul Culcer se întinde de la Vârciorova până la izvoarele Argeşului, având în stânga Divizia I a generalului Dragalina pe Valea Cernei  • Armata a II-a condusă de generalul Averescu ocupă Braşovul  şi înaintează spre Făgăraş-Sighişoara  • Armata a IV-a condusă de generalul Prezan înaintează pe văile Carpaṭilor Moldovei, pe văile superioare ale Mureşului şi Oltului

Locontenentul (r) Titu Constantinescu (n. 1882), era în Regimentul I Mehedinṭi nr. 17 „Ştirbei Vodă” cu garnizoana la Turnu Severin. Fusese înaintat la gradul de locotenent în rezervă în 1912.  

 

Pregătirea trupelor de război; Fototeca Muzeului Militar Naṭional
Pregătirea trupelor de război; Fototeca Muzeului Militar Naṭional

„17/8/’916  [30 august în calendarul nou]

s-520-aDragă Cornelia,

 

Aseară am ajuns cu bine. Am tras la tata în vale fiindcă în cartierul nemṭesc n-am putut intra de santinele. Azi noapte a fost bombardare, treceau ghiulele peste oraş de te îngrozeai. Mama cu Liṭi pleacă din oraş. Ţaṭa Veta n-are cu ce veni la ṭară. Vama Vârciorova a plecat de acolo. Abia au găsit pe Şef prin oraş.

 

Aici e urât de tot, în fiecare colṭ de stradă câte o santinelă. [Prizonieri] nemṭi, bulgari şi turci sunt închişi şi porniṭi tocmai la Ialomiṭa. Îṭi trimit 100 de lei. Azi dete Generalul ordin ca să trec la Divizie. Majoritatea lumii din oraş se duc la Strehaia. Cartierul general al Diviziei este la Prunişor.

 

Alaltăieri era să fie o mare nenorocire. Un ofiṭer a fugit din faṭa inamicului şi intraseră unguri la noi – dar în urmă i-am respins. Ai noştri au ocupat Orşova, Petroşani, Sibiu, Braşov şi altele. Au făcut prizonieri 756 soldaṭi şi 70 de ofiṭeri. Dacă se linişteşte [frontul], cam peste 2 sau 3 săptămâni se lămureşte bine şi atunci vedem noi cum este, în orice caz să nu veniṭi până când nu oi scri eu. Aici sunteṭi în mare siguranṭă, am vorbit cu Spineanu să aibe grijă de voi. Rog pe Maica Domnului să aibe grijă de tot pe acasă. Să păstraṭi tot, bine, de-ale mâncării, că mori cu banii în pungă [şi nu ai ce mânca].

 

Săptămâna ce o veni poate să mă reped pe acasă. Vama de la Ciorani s-a desfiinṭat, aşa că atunci când eu oi veni, iau şi registrele. Tot ce ṭi-am scris n-ai să spui un cuvânt. […]

 

A murit un ofiṭer de la noi, Erceanu, învăṭător. Răniṭi destui şi morṭi ca la răsboi. Tot alaltări un vapor austriac […] a bombardat Severinu’. O ghiulea a intrat pe fereastra Prefecturii la Dumitru în birou, dar Dumitru încă nu venise.

 

Să îmi răspunzi dacă ai primit bani prin Miron, dar să nu-mi răspunzi până nu-ṭi scriu eu. Porcul să-l mai ṭineṭi vreo 2 săptămâni, mai cereṭi porumb de la I. Argintaru şi de la N. Popescu (Logofătu). Vă trimesei ce am putut găsi prin piaṭă şi la băcănie, cafeaua este 4,50 ½ kgr; nu se mai găseşte nimic în oraş şi nici piaṭă nu este. Să faceṭi buluion.

 

Taica n-a vrut să vie sub niciun cuvânt şi nici hainele să mi le dea. Aşa că am să le iau eu să le duc în vale.

 

Cine te întreabă, să spui că nu ştii nimic. Compl[imente] de la mama, Victor şi Nicolitza.

 

Dacă vă trebue untură, să scrii lui Suflea Topor, trimeṭi la Miron, că am cumpărat de la el unul. Şefu’ m-a întrebat de brânza lui, ai grijă de ea.

 

Vă doresc sănătate, sărutări de mâini lui maica. Te sărut şi te îmbrăṭişez,

Puiu

Să fii cuminte şi să nu răceşti ori să pleci să te plimbi fără maica.”

 

[Scrisoare de la Muzeul Militar Național, Secția Documentare, Colecṭia Manuscrise – donaṭie E. Bernescu – şi Fototecă; consultant ştiinṭific prof. dr. Corneliu Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Național]

Pod ars
Pod ars