2016. október 25

Dacian Coloş kormányfő üzenete a Román Hadsereg Napja alkalmából

A hatóságok kötelessége és felelőssége biztositani és fokozni a nemzetvédelmet, illetve a NATO keretében hozzájárulni a kollektiv védelem szavatolásához, hangsúlyozta Dacian Cioloş miniszterelnök a Román Hadsereg Napja alkalmából továbbitott üzenetében.A román légierő nemrég vette át az első hat F-16 tipsú vadászrepülőgépet, ami azt sugallja, hogy a légierő tudatában van annak, hogy a védelmirendszert igazitani kell az új körülményekhez, mig Románia felelősse szavatolni a biztonságot, mondotta a kormányfő, majd igy folytatta: Ugyancsak fellelősségvállalásról van szó, amikor a jövő évi védelmi költségvetés legkevesebb 2%-al való növeléséről és e szint mintegy 10 éven át való fenntartásáról beszélünk. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.25)

A szenátus elfogadta a védelmi iparra vonatkozó törvénytervezetet

Titus Corlăţean szenátus üdvözölte a nemzetvédelmi iparra vonatkozó törvénytervezet szenátus általi elfogadását. E dokumentum esetében a Szenátus lévén a döntő fórum.A törvénytervezet előirányozza a nemzetvédelmi ipar törvényes keretének megalkotását, mely által, egyebek mellett, rendeződik a stratégiai tevékenység megszervezezése, a védelmi kapacitások átszervezése és újracsoportositása, illetve ösztönzőleg hat a befektetésekre és az európai védelmi ipar tevékenységeiben való részvételre.Titus Corlăţean, a törvénytervezet kezdeményezője, sajtóközleményében rámutatott, hogy a nemzetvédelmi iparra vonatkozó törvényt első izben fogadják el Romániában, ami szükségszerű, hiszen az ország nemzetvédelmére vonatkozó stratégiai területeket karol fel, és emellett gazdasági és társadalmi jellegű hatása is van a munkahelyek biztonsága szempontjából. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.25)

A jogállam, a modern infrastruktúra és a környezetvédelem hozzájárulhat a gazdaság fenntartható növekedéséhez

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara romániai képviseletének reprezentánsai úgy értékelték, hogy a jogállam, a modern infrastruktúra és a környezetvédelem hozzájárulhat a gazdaság fenntartható növekedéséhez. Az intézet több politikai jellegű ajánlatot tett a következő időszakra, amelyet „Prioritások Románia számára” elnevezés alatt csoportositott. Ionuţ Simion, az Amerikai Kereskedelmi Kamara romániai képviseletének elnöke kifejtette: A jobb infrastruktúra több befektetőt vonz. Egy jogállam és a törvények megfelelő alkalmazása bármelyik vállalkozót befektetésre ösztönöz, függetlenül attól, hogy az illető beruházó külföldi vagy hazai. A befektetőket vonza a romániai piac. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara romániai képviselete egyebek mellett a születések ösztönzését javasolja, adókedvezmények mellett, a kéttőnél több gyermekes családok esetében, az oktatás és az egészségügy finanszorozásának növelését, a mezőgazdaságban ki nem használt potenciál értékesitését és az állami segélyrendszer hatékonyságának növelését.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.25)

Megszavazta a képviselőház plénuma a 102 dij törlését előirányzó, a szociáldemokraták által javasolt törvénytervezetet

A képviselőház plénuma megszavazta a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt törvénytervezetet, amely 102 dij, többek között a rádió-tv-dijak törlésére vonatkozik. Ezt követően a dokumentumot kihirdetés végett az államfő elé terjesztik. Annak dacára, hogy a képviselőház e törvényjavaslatot egyhangúan megszavazta, a plénum nem volt feszültségmentes. Liviu Dragnea PSD-elnök, a törvénytervezet kezdeményezője kihangsúlyozta, hogy a rádió-tv-előfizetési dijának törlése nem jelenti e két közintézmény politikai ellenörzés alá való rendelését. Dragnea az emlitett dijak helyett úgynevezett kompenzációs megoldást javasolt. „Előrelátható finanszirozást javasolunk, ami azt jelenti, hogy e két közintézménynek nem kell a politikai ellenörzéstől és befolyástól tartania. Konkrétan fogalmazva, a költségvetésben a jövő évre bizonyos összegű tarifákat állapitunk meg, amit állampolgárokként számitunk ki s amely a román köszolgálati rádió esetében 21 lej lesz fejenként és 420 millió lej értékű költésgvetést feltételez, mig a román televizió esetében a javasolt, egy főre eső dij értéke 34 lej, ami összesen 680 millió lejes költségvetésnek felel meg. Andreea Paul liberális képviselő szerint „e törvénytervezetbe két óriási hiba csúszott be, nevezetesen a rádió-tv-előfizetési dijának törlése, aminek, sajnos, komoly következménye lesz, mivel megcsokintja a közszolgálati rádió és televizió szabadságát és autonómiáját”. Ugyanakkor a PSD a jövő évtől a jelenlegi tarifák és dijak helyett mások bevezetését javasolja, „ami arra enged következtetni, hogy a szociáldemokratákat nem érdekli más, mint az emlitett dijak kiküszöbölése a választási kampány idejére”, mondotta Andreea Paul liberális képviselő, hozzáfűzve, hogy a rádió-tv-előfizetési dijak törlése miatt e törvénytervezetet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) valószinüleg megtámadja az Alkotmánybiróságon.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG -10.24)

Andrei Demeny, RADOR