CRONOLOGIE ILUSTRATĂ: Radio România împlineşte 88 de ani

1928

 • humur1 noiembrie – a fost lansat în eter primul semnal radiofonic, urmat de prima emisiune radio oficială, care a debutat prin cuvântul marelui fizician român Dragomir Hurmuzescu
 • 9 noiembrie – Apare primul număr al revistei „Radiofonia“, publicaţie oficială a societăţii
 • 30 noiembrie – Primul concert simfonic radiodifuzat susţinut de Orchestra Radio sub bagheta lui Mihail Jora are în program exclusiv Mozart şi Haydn

1929

 • 1 ianuarie – Mihail Jora este numit director de programe
 • 17 ianuarie – Se transmite prima emisiune de umor „Ora veselă“
 • 18 februarie – Este transmisă prima montare propriu-zisă de Teatru radiofonic cu piesa într-un act „Ce ştie satul“ de V. Al. Jean, în interpretarea actorilor Maria Filotti, Ronald Bulfinski şi Victoria Mierlescumonitorul
 • 10 martie – Debutează la Radio, cel mai de seamă conferenţiar al Radioului, Nicolae Iorga
 • 10 mai – Se difuzează primul festival de muzică românească
 • noiembrie – Difuzarea primelor „Cronici sportive“, dar şi a unor cronici cinematografice

19301930

 • 3 martie – Se inaugurează „Universitatea populară“, devenită ulterior „Universitatea Radio”, emisiune ce transmite cicluri de conferinţe din toate domeniile de activitate, susţinute de personalităţi ale intelectualităţii româneşti, din perioada interbelică – cu prelegerea lui Dimitrie Gusti „Menirea Radiofoniei Româneşti“
 • 5 noiembrie – Primele cursuri de limbă franceză ţinute de Blanche Berney

1931

 • 18 noiembrie – Este difuzată prima emisiune dedicată străinătăţii şi preluată de Radiodifuziuni europene
 • 13 decembrie – Se iniţiază primul concurs de scenarii radiofonice dotat cu trei premii şi menţiuni, pentru încurajarea dramaturgiei radiofonice

19321932

 • 11 februarie – Inaugurarea noului studio de concerte al Radioului construit de arhitectul G. M. Cantacuzino şi ing. Liviu Ciuley
 • 30 septembrie – Comitetul de direcţie aprobă Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România

1933

 • aprilie – Publicaţia Societăţii devine „Radio-programul de Radio. Film sonor. Televiziune.“
 • 11 iunie – Prima transmisie în direct a unui meci de fotbal, România – Iugoslavia, din Cupa Balcanică

19341934

 • 15 ianuarie – Este dat în folosinţă postul naţional Radio România de la Bod, cu un emiţător provizoriu 20 kW, pe o lungime de undă de 1875 m, pus la dispoziţie de firma Marconi
 • 21 octombrie – Apare primul număr al publicaţiei “Radio-Universul”

1935

 • primul număr al publicaţiei Radio-Adevărul, cu apariţie până în anul 1940
 • Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România”.

1936

 • 1 ianuarie – Se pune în funcţiune emiţătorul de 150 kW putere de la Bod
 • 4 aprilie – Este promulgată „Legea pentru organizarea şi funcţionarea Radiodifuziunii”

1937

 • 20 februarie – este realizată recepţia tehnică definitivă a postului Radio România
 • 19 decembrie – Este difuzată ediţia inaugurală a emisiunii „Ora militară“

1938

 • 20 februarie – Debutul radiofonic al Mariei Tănase. Acompaniată de taraful Ion Matache din Argeş, a prezentat „pe viu” un program de cântece româneşti la emisiunea „Ora satului”
 • 15 iunie – Este difuzată prima emisiune „Ora românească pentru străinătate“, aceasta fiind adresată Angliei

19391939

 • 30 septembrie – Este dat în folosinţă postul de radio Basarabia de la Chişinău

1940

 • Este înfiinţat „Serviciul Emisiuni“ care avea rolul să asigure o desfăşurare coerentă a programelor
 • 15 mai – Este dat în folosinţă postul de emisie pe unde scurte de la Băneasa, Dacia Română cu o putere de 2 kW şi o lungime de undă de 32,4 m

1941

 • 5 ianuarie – Apare revista „Radio România“
 • 21 aprilie – Este transmisă prima emisiune „Ora naţiunii“
 • 2 noiembrie – Se inaugurează postul Radio Moldova de la Iaşi

1942

 • 25 octombrie – Apare un nou statut al Societăţii Române de Radiodifuziune

1943

 • 9 martie – Jurnalul Consiliului de Miniştri autorizează sporirea capitalului Societăţii, a treia de la înfiinţare; noua emisie de acţiuni îi favorizează pe vechii acţionari

1944

 • 24 august – Şase bombardamente germane, desfăşurate între orele 8.30 şi 16.30, au afectat studiourile şi sediul central al Radiodifuziunii din Str. Gen. Berthelot nr. 60. Al şaptelea bombardament a distrus complet întreg sediul şi odată cu el şi studiourile
 • Ia fiinţă Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii

1945

 • 26 aprilie – Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune”
 • 1 noiembrie – Este înfiinţat Corul de copii Radio

1946

 • Se încheie lucrările de la Tâncăbeşti pentru postul de emisie Bucureşti II, unde a fost mutat postul Radio Moldova care a funcţionat în timpul războiului la Iaşi

1947

 • decembrie – apare Revista „Secolul Radiofoniei” care se editează până în 1948
 • Au fost puse în funcţiune studiourile A şi B din clădirea Radiodifuziunii

19481948

 • 8 noiembrie – Se înfiinţează Orchestra de Estradă Radio

1949

 • 1 decembrie – Este înfiinţată Orchestra Populară Radio

1950

 • 12 mai – Apare Decretul 116, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 13 mai, prin care Direcţia Radioficării trece în subordinea Ministerului Comunicaţiilor, iar Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune îşi schimbă denumirea în Comitetul de Radio de pe lângă Consiliul de Miniştri al R.P.R.

1951

 • 15 septembrie – Hotărârea Partidului şi Guvernului nr. 965 publicată în Monitorul Oficial nr. 95, se ocupă de măsurile pentru îmbunătăţirea acţiunii de radioficare şi prevede pentru Comitetul de Radiodifuziune sarcina de a organiza colectivele de redacţie ale centrelor de radioficare şi de a se ocupa de activitatea redacţională a acestora. Tot prin această hotărâre se acordă dreptul Comitetului de radio de a publica săptămânal programele staţiilor centrale
 • Ca urmare a acestei prevederi, apare, în 10 noiembrie, publicaţia „Programul de Radio”

19521952

 • 27 noiembrie – Este inaugurat actualul sediu al Radiodifuziunii, realizat după trei ani de lucrări

1954

 • 15 martie – Este înfiinţat postul regional Cluj
 • 6 iunie – Se înfiinţează postul regional Craiova
 • noiembrie – Se iniţiază un ciclu de „conferinţe şi consultaţii pe teme de economie politică şi filozofie”

1955

 • 5 mai – Este înfiinţat postul regional Timişoara
 • iulie – Se inaugurează un nou ciclu de emisiuni dedicate istoriei teatrului.

1956

 • 1 mai – Se înfiinţează postul regional Iaşi
 • 31 decembrie – Este înfiinţată Televiziunea Română

1957

 • 15 iulie – s-a înfiinţat Secţia Turcă
 • publicaţia „Programul de Radio” devine „Radio TV”

1958

 • 2 martie – Este înfiinţat postul regional Târgu-Mureş

1959

 • martie – Este difuzată prima emisiune „Prietenii muzicii“

1960

 • 27 octombrie – Scriitorul Mihail Sadoveanu este aniversat la radio cu ocazia împlinirii a 80 de ani

1961

 • 12 noiembrie – Pe Programul I începe difuzarea unui ciclu de emisiuni pentru iniţiere muzicală prin intermediului radioului
 • 22 noiembrie – Debutează o nouă emisiune pe teme muzicale „Poşta muzicală radio”

1962

 • 6 decembrie – Tudor Vianu deschide seria emisiunilor „Ce ştim despre cărţi ?”

1963

 • 8 ianuarie – Debutează emisiunea „Universitatea tehnică Radio”
 • 5 mai – Începe să emită Programul III de radio pe unde ultrascurte

1964

 • 28 octombrie – Debutează emisiunea „Jurnalul satelor”

1965

 • 25 octombrie – Prima emisiune ” Amfiteatru literar”
 • decembrie – Debutează emisiunea „Memoria pământului românesc”

1966

 • 9 aprilie – Este inaugurată o nouă emisiune de cultură „Revista literară radio” (revista vorbită). Cuvântul introductiv este ţinut de Tudor Arghezi
 • 5 octombrie – Se reia ciclul de emisiuni muzicale „Figuri şi momente din istoria muzicii româneşti”. Primele transmisii sunt dedicate creaţiei enesciene

19671967

 • aprilie – Debutează emisiunea „Orizont ştiinţific”
 • iulie – Postul „Radio Vacanţa” începe să emită, zilnic, între orele 9-14 şi 17-18, din celebra „Vila 27”

1968

 • Este înfiinţat Oficiul de presă şi tipărituri al Radioteleviziunii, care avea menirea să organizeze în mod unitar publicarea unor lucrări specifice ale Radioului şi Televiziunii
 • 28 octombrie – apare publicaţia „Studioul de poezie”, care cuprinde spectacolele de poezie organizate de Redacţia emisiunilor literar-teatrale din radio

1969

 • 27 mai – Începe emisiunea de literatură română şi universală „Saeculum”

1970

 • februarie – Pe Programul I se difuzează o nouă emisiune: „Muzică şi actualităţi”
 • 30 noiembrie – Se difuzează prima emisiune „Orele serii”

19711971

 • 8 martie – Se înfiinţează Consiliul Naţional a Radioteleviziunii Române, care are menirea de a asigura orientarea generală a muncii şi de a stabili liniile directoare ale programelor de radio şi televiziune
 • 31 mai – Pe Programul I începe o antologie dedicată sonetului: „Moment poetic de seară”

1972

 • 19 ianuarie – Pe Programul I se difuzează emisiunea „Antena tineretului” care va comenta evenimente semnificative din viaţa tinerilor
 • aprilie – Se editează un supliment al revistei Radio TV, ,,Radio-teleşcoala”
 • 11 septembrie – Prima ediţie a emisiunii „Poeţi citindu-şi versurile” îl invită la microfon pe Al. Philippide

1973

 • martie – Debutează o nouă emisiune de actualităţi şi muzică „Radio-programul dimineţii”

1974

 • 17 iunie – Prima emisiune „Raliul ideilor”

1975

 • ianuarie – Pe Programul III, dedicat tineretului, se transmite emisiunea „Trecem pe recepţie” în care specialişti din diverse domenii răspund ascultătorilor
 • 15 decembrie – se difuzează prima emisiune realizată de Secţia Rusă din cadrul Redacţiei Emisiunilor pentru Străinătate, pe unde scurte

1976

 • 1 noiembrie – Pe Programul II începe emisiunea „Gazeta muzicală radio”, un colocviu săptămânal pe teme muzicale

1979

 • iunie – Pe Programul I se transmite emisiunea „Radioprogramul satelor”

1980

 • martie – Apare o nouă emisiune pentru tineri: „Clubul invitaţilor”
 • 29 decembrie – Se difuzează noua emisiune de reportaje şi comentarii „Antena tineretului”

1981

 • martie – O nouă emisiune consacrată limbii române: „Extemporal radiofonic la … limba română !”

1982

 • Apare revista de programe „Teleradio“

1983

 • 11 mai – Prima ediţie a emisiunii „Meridiane radiofonice” – emisiune de actualităţi radiofonice din lume

1984

 • ianuarie – La România Tineret, debutează programul „Studioul T’ 84”.

1985

 • 12 ianuarie – Se desfiinţează studiourile teritoriale de radio. Programele 1 şi 2 îşi reduc drastic emisia: program numai între orele 6.30 şi 23.30, ulterior între orele 6 şi 24 în fiecare zi
 • octombrie – Pe Programul de tineret începe o nouă emisiune difuzată săptămânal, denumită „Sport, natură, tinereţe”

1989predaeu

 • decembrie – Eugen Preda este însărcinat provizoriu la conducerea Radiodifuziunii

1990

 • 8 ianuarie – Este lansată o nouă emisiune de actualitate politică internă şi internaţională, „24 de ore”
 • 21 ianuarie – Radio Constanţa a fost cel dintâi post regional de radio care a început să emită, după Revoluţia din decembrie 1989
 • martie – începe să funcţioneze Centrul de Informaţii şi Sinteză, viitoarea Agenţie de presă RADOR

1991

 • 10-14 aprilie – Reprezentanţii Radiodifuziunii participă pentru prima dată la târgul internaţional al organismelor de radio – „Musicora ’91”
 • iulie – Pe programul România Actualităţi se lansează în emisiunea „Spaţiul european”

1992

 • septembrie – Are loc părima ediţie a seminarului internaţional „Limba română – mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, organizat prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

1993

 • ianuarie – Apare buletinul „Radio Observator”, o nouă sursă de informare şi documentare, cotidian de informaţii interne şi externe editat de Centrul de informare şi sinteză
 • 3 mai – Emisiunile programului România Actualităţi se difuzează şi pe unde scurte
 • 14 august – Au debutat emisiunile în limba maghiară
 • 4 octombrie – Emisiunea „Universitatea Radio” revine în schema de programe pe România Actualităţi

1994

 • 17 iunie – Este votată Legea nr. 41, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes naţional, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române
 • august – Canalul Radio România Tineret devine primul canal FM stereo din România
 • 30 octombrie – 6 noiembrie – Are loc, la iniţiativa Radio România, prima ediţie a Târgului GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, găzduit în foaierul Sălii de Concerte „Mihail Jora” a Radiodifuziunii

1995

 • 1 decembrie – Debutează emisiunile în limba bulgară

1996

 • ianuarie – Radio România Internaţional realizează primele transmisiuni prin satelit
 • august – Se inaugurează „Universitatea de vară Radio” la Sibiu
 • noiembrie – Apare revista „Radio România”

1997

 • 24 martie – Începe să emită Radio România Muzical, pe frecvenţa de 72.08 MHz

1998

 • 12-13 martie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează seminarul internaţional „Radioul pentru tineret – Tradiţie, provocare, perspective”
 • septembrie – Seminarul internaţional „Limba română – Mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, reuniune organizată prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

1999

 • august – Postul Antena Bucureştilor participă la Festivalul Internaţional de radio şi televiziune „Plaiul meu natal” Ujgorod, Ucraina, unde primeşte „Premiul pentru originalitate”

2000

 • februarie – La Centrul de Presă al Casei Radio s-a decernat medalia anului 1999 2000Papei Ioan Paul al II-lea de către Societatea Română de Radiodifuziune
 • martie – Radio România Tineret lansează prima emisiune „Maraton în Blue Jeans”
 • 21 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune inaugurează, la Sibiu, primul post local public organizat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior
 • 31 mai – Inaugurarea noului sediu al Agenţiei RADOR
 • 17 iunie – La Varna s-a semnat un acord de colaborare între Radiodifuziunea Bulgară şi Societatea Română de Radiodifuziune, care prevedea, între altele, realizarea unor emisiuni tip duplex
 • 25 iunie – Semnarea unui acord de colaborare bilaterală între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radiodifuziunea „Vocea Turciei”
 • 1 decembrie – Canalul România Muzical începe difuzarea, în fiecare noapte, între orele 1.00-7.00, a programului muzical intitulat „EuroClassic Notturno”, preluat de la Uniunea Europeană de Radio

2001

 • 1 februarie – A fost inaugurată Camera ştirilor, echipată cu cel mai performant nivel tehnologic al momentului
 • 20 aprilie – Se semnează un acord de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radio France International, care vizează, printre altele, producerea de emisiuni tip duplex având ca scop îmbunătăţirea relaţiei între ascultătorii celor două ţări

2002

 • martie – Radio România Actualităţi lansează „RadioCotidian” emisiune zilnică de informaţie
 • iulie – Pentru prima dată, România a fost desemnată ca membru al Consiliului de Administraţie al Uniunii Europene de Radio
 • 19-24 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează, împreună cu Uniunea Scriitorilor, Festivalul Internaţional „Zile şi nopţi de literatură”

2003

 • 23 februarie – În premieră absolută în presa audiovizuală, o echipă de reporteri speciali de la Radio România a transmis în direct de pe portavionul american USS Abraham-Lincoln, în timpul războiului din Irak
 • martie 2003 – Radio România Actualităţi trimite în Irak 14 reporteri speciali ce transmit în direct conflictul din Golf, în cadrul „Operaţiunii curcubeul” organizată de Radio România Actualităţi şi Ministerul Apărării Naţionale
 • 19-20 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune în colaborare cu Institutul Internaţional pentru Presă organizează, la Palatul Parlamentului, conferinţa internaţională cu tema „Cum garantăm independenţa serviciilor publice de radio şi televiziune ?”

20042004

 • martie – RRI s-a reorganizat sub forma a două posturi de radio pentru străinătate, Radio România Internaţional 1, care emite nonstop programe în limba română, dar şi programe în dialectul aromân, şi Radio România Internaţional 2, care emite programe în 10 limbi străine
 • noiembrie – Radio România Cultural emite şi în bandă FM
 • noiembrie – Societatea Română de Radiodifuziune deschide un nou post Radio Sighet
 • 1 noiembrie – Are loc lansarea oficială a emisiei digitale prin internet a postului Radio România Tineret, care se va numi Radio3Net
 • 1-6 noiembrie – Orchestra Naţională Radio efectuează un turneu european
 • 8 noiembrie – Revista programelor de radio îşi schimbă formatul şi denumirea în „Universul Radio România”

2005

 • februarie – Societatea Română de Radiodifuziune, în parteneriat cu Centrul Internaţional de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) – The Project for the New Democracies organizează, la Bucureşti, masa rotundă cu tema „Noile relaţii dintre Europa Centrală şi Rusia după lărgirea NATO”

2006

 • 1 martie – Antena Satelor devine post naţional
 • 5 iulie – Pentru prima dată în România, a fost organizată Conferinţa internaţională „Ziua Agenţiilor de Presă”. Agenţia de ştiri a Radioului naţional – RADOR, în parteneriat cu revista „Săptamâna Financiară”, a organizat prima ediţie a manifestării, la Hotel Marriott, având ca temă „Agenţiile de presă în faţa unei decizii capitale: tabloidizare sau specializare?”
 • august – La Radio România Actualităţi intră în funcţiune un nou sistem digital de producţie şi emisiuni Radio Man
 • 9 noiembrie – Revista pentru programe Radio îşi schimbă denumirea în „Radio România”

2007

 • 15 februarie – Este inaugurat postul de radio „Antena Sibiului”
 • mai – Radio România devine membru al Comisiei Radio a Uniunii Europene de Radio şi Televiziune
 • iunie – Radio România devine membru al Consiliului Director COPEAM (Conferinţa Permanentă a Audiovizualului Mediteranean)

2008

 • 2 iulie – Au loc schimbări ale postului public de radio în ceea ce priveşte identitatea vizuală atât la nivel de corporaţie, cât şi pentru 6 dintre posturile sale
 • 28 octombrie – Banca Naţională a României a lansat moneda aniversară Radio România, confecţionată din argint, cu o greutate de 31 de grame şi dedicată împlinirii a 80 de ani de existenţă ai Societăţii Române de Radiodifuziune

2009

 • 17 martie – Oraşul Bruxelles găzduieşte două recitaluri ale violonistului Alexandru Tomescu, acompaniat la pian de Horia Mihail
 • 8 mai – Radio România a organizat, la Centrul de Presă al Societăţii Române de Radiodifuziune, expoziţia fotografică realizată în cadrul proiectului „O poveste de succes: colaborarea dintre Armata României şi Radio România în Irak, 2003 – 2009”
 • septembrie – Pentru a întregi oferta editorială, Radio România a lansat două site-uri noi: www.politicaromaneasca.ro – primul portal media dedicat exclusiv politicii interne şi externe – şi www.romania-actualitati.ro – versiunea online a postului Radio România Actualităţi
 • 21 octombrie – Orchestra Naţională Radio a fost invitată să susţină “Marele concert de deschidere” din cadrul Zilelor Culturale ale ECB – România 2009, un eveniment organizat de Banca Centrală Europeană
 • 21 octombrie – Radio România a lansat prima subredacţie a Radio Timişoara la Arad
 • 30 octombrie – Orchestra Naţională Radio a susţinut un concert extraordinar cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu şi având-o ca solistă pe pianista Dana Borşan
 • 1 noiembrie – A fost digitalizat primul document din arhiva radioului public „Unităţi organice în viaţa statelor şi naţiunilor”, discurs susţinut de Nicolae Iorga în data de 24 martie 1939, fragment al conferinţelor radiofonice „Sfaturi pe întunerec”

2010

 • 17 – 24 martie – Orchestrele şi Corurile Radio au organizat un eveniment muzical unic în România: Festivalul Internaţional de Bandoneon şi Acordeon, la Sala Radio
 • 11 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune a fost aleasă, cu unanimitate de voturi, ca membră în comitetul director al Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM)
 • 11 mai – Radio România a organizat, la sediul său, seminarul public privind rolul şi necesitatea modernizării Dialogului Social în contextul pregătirii Strategiei Dunării şi al politicii de coeziune a UE
 • 7 iunie –Societatea Română de Radiodifuziune şi compania Teleradio-Moldova, au încheiat, la Chişinău, un acord de colaborare pentru o perioadă de doi ani
 • 29 iulie – Orchestra Naţională Radio a deschis concertul dedicat Zilei României la EXPO 2010 Shanghai
 • 22 august – Radio România a deschis la Tulcea „Subredacţia Delta”

2011

 • 8 martie – Violonistul Alexandru Tomescu şi pianistul Horia Mihail, soliştii Orchestrelor şi Corurilor Radio, au susţinut un recital la Praga, în cadrul programului „Ambassador’s Concert Series”2011
 • 27 martie – Pentru prima dată pe aceeaşi scenă, Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” şi Orchestra Naţională Radio, au susţinut un concert extraordinar, la Sala Radio, la împlinirea a 93 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul României
 • 1 iulie – Agenţia de presă RADOR a Radio România organizează lansarea volumului Homo informans şi Lexic subiectiv al omului “informator”, în prezenţa autorului, profesorul Michael Palmer, Sorbona
 • 26 septembrie – 6 octombrie – A avut loc prima ediţie a Turneului „Duelul viorilor”, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 1 decembrie – Radio Chişinău, un produs al Radio România, realizat în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, s-a lansat oficial

2012

 • 12 – 16 martie – În Studioul de Concerte Mihail Jora din Bucureşti a avut loc Festivalul Internaţional de Vibrafon, organizat de Formaţiile Muzicale Radio
 • 25 aprilie – 7 mai – Prima ediţie a turneului „Flautul de Aur” susţinut de 2012flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 22 – 24 mai – Televiziunea Română şi Societatea Română de Radiodifuziune au organizat, la Bucureşti, cea de-a 10-a reuniune a managerilor de resurse umane din cadrul serviciilor publice de media membre ale European Broadcasting Union (EBU)
 • 12 iunie – Acordul de cooperare între Radio China Internaţional şi Societatea Română de Radiodifiziune a fost semnat, la Bucureşti
 • 23 – 29 septembrie – Prima ediţie a Festivalului internaţional al orchestrelor radio – RadiRo, desfăşurat la Bucureşti, şi produs de Radio România
 • 22 – 31 octombrie – Turneul naţional denumit “Vioara lui George Enescu la sate”, susţinut de violonistul Gabriel Croitoru cu vioara Guarneri care a aparţinut lui George Enescu şi pianistul Horia Mihail se desfăşoară în opt aşezări rurale din România
 • decembrie – Comentatorul sportiv al Radio România Actualităţi, Ilie Dobre, a intrat din nou în Cartea Recordurilor, după ce a stabilit un record mondial pentru cea mai lungă descriere radiofonică a unui gol

2013

 • ianuarie – Radio România Actualităţi este postul numărul unu, la nivel naţional, cu 13,4% cotă de piaţă şi peste 2 milioane de ascultători fideli, zilnic
 • 3 martie – Moment istoric pentru Orchestra Naţională Radio România şi pentru cooperarea culturală între România şi Republica Moldova: binecunoscuta orchestră a concertat pentru prima oară în istoria sa la Chişinău (Palatul Naţional), manifestarea înscriindu-se în seria de evenimente ce marchează împlinirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public din România
 • 21 martie – La 20 de ani de la aderarea ţării noastre la francofonia instituţională (iniţial Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată, în 1998, în Organizaţia Internaţională a Francofoniei – OIF), la Sala Radio a avut loc Gala Francofoniei, concert-eveniment susţinut de Orchestra Naţională Radio şi Tiberiu Soare, dirijor principal alături de violonistul Gabriel Croitoru
 • 12 mai – Înalta decoraţie Nihil Sine Deo a fost acordată Societăţii Române de Radiodifuziune, în cadrul unei ceremonii oficiale, la Palatul Elisabeta, în prezenţa membrilor Casei Regale
 • 1 iulie – La sediul radioului public a avut loc o întâlnire de lucru a dr. Javad Mottaghi, Secretar General al Uniunii Audiovizualului Asia – Pacific (ABU) cu Ovidiu Miculescu, preşedinte director general al SRR şi cu reprezentanţi ai conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune. Întânirea vine şi ca urmare a recentei afilieri a Radio România la această prestigioasă organizaţie, realizată în primăvara anului 2013
 • 27 iulie – În cadrul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Balchik Classic Days, Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului ei principal, Tiberiu Soare, a dăruit publicului o superbă demonstraţie de virtuozitate artistică: “Concert integral Mozart”, cu participarea a doi dintre soliştii concertişti ai instituţiei: pianistul Horia Mihail şi violonistul Gabriel Croitoru
 • 8 – 14 septembrie – Radio România a realizat, împreună cu Radio Rai, serviciul public din Italia, un proiect editorial comun dedicat patrimoniului spiritual, istoric şi cultural al Bucovinei
 • 30 septembrie – 5 octombrie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova – Voicing The Future, organizat de Radio România, în parteneriat cu URTI, sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României şi sub patronajul Ministerului Culturii
 • 1 octombrie – 30 noiembrie 2013 – La aniversarea a 85 de ani de existenţă, Radio România dăruieşte ascultătorilor săi, sub genericul „Ascultă Vocea”, fragmente din înregistrări unicat sub forma unui insert cu vocea unei personalităţi din arhiva sonoră a Radioului
 • 13 şi 15 octombrie – Pianistul Horia Mihail a participat la Festivalul Internaţional de Muzică Clasică de la Ushuaia – Argentina (15 octombrie), unde a reprezentat România cu un recital ce a conţinut programul turneului naţional „Pianul călător” organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 13 octombrie – Concert de gală la Sala Radio „Centenar Maria Tănase”, susţinut de Orchestra de Muzică Populară Radio, sub bagheta dirijorului Adrian Grigoraş, cu prilejul împlinirii, la 25 septembrie, a 100 de ani de la naşterea celebrei artiste2013
 • 16 octombrie – Cea de-a 25-a ediţie a festivităţii de acordare a premiilor URTI – Uniunea Internaţională de Radio şi Televiziune s-a desfăşurat la Paris. Preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, a înmânat medalia de bronz a concursului Grand Prix URTI preşedintelui radioului algerian, Chabane Lounakel, pentru programul L’Afrique des frontieres
 • 24 octombrie – Soprana Angela Gheorghiu a lansat un nou videoclip în România, cu unul dintre cele mai îndrăgite şlagăre româneşti: Copacul, piesă semnată de compozitorul Jolt Kerestely şi interpretată iniţial de Aurelian Andreescu. Înregistrarea muzicală a fost realizată la Sala Radio, alături de Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului său principal, Tiberiu Soare
 • 25 octombrie – La Berlin a avut loc a opta ediţie a summitului grupului de cultură al EBU – Uniunea Europeană de Radio, a cărui temă a fost „Roads to the Future – Căile către viitor”. Radio Oltea Şerban Pârâu, directoarea Centrului Cultural Media Radio România a fost votată pentru a face parte, în continuare, din conducerea acestui grup şi pentru perioada 2013-2015
 • 28-29 octombrie – Radio România este reprezentată de preşedintele director general, Ovidiu Miculescu, la cel de-a 50-a Adunare Generală a Asia – Pacific Broadcasting Union (ABU), care a avut loc la Hanoi, pentru prima dată de la aderarea SRR la organizaţie, în primăvara acestui an
 • 28 octombrie – 1 noiembrie – Sărbătorirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public românesc prilejuieşte reîntâlnirea ascultătorilor Radio România Cultural cu unul dintre cei mai îndrăgiţi şi cunoscuţi oameni de radio, o personalitate a cărei voce a fost, ani de-a rândul, amprenta radioului public: Paul Grigoriu
 • 31 octombrie – Societatea Română de Radiodifuziune a semnat un nou acord de colaborare cu Radio-Televiziunea din Slovacia, la sediul Radio România. La eveniment au participat directori şi reprezentanţi ai Uniunii Europene de Radio Televiziune (UER) şi ai posturilor publice de radio şi televiziune din Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria şi Austria, care se află în aceste zile în vizită în Bucureşti, cu 31octprilejul aniversării Radio România 85
 • 31 octombrie – Concert eveniment care a marcat împlinirea a 85 de ani de radiofonie românească şi a tot atâţia ani de la înfiinţarea Orchestrei Naţionale Radio. Sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, avându-i ca solişti pe violonistul Gabriel Croitoru, violoncelistul Răzvan Suma şi pianistul Horia Mihail, Orchestra Naţională Radio au oferit celor prezenţi un program pe măsura evenimentului. Invitaţia Radio România a fost onorată de Alteţa Sa Regală Principele Nicolae, ambasadori şi membri ai corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai Parlamentului şi ai Guvernului României şi manageri ai instituţiilor culturale de prestigiu din Capitală, directori şi reprezentanţi ai Uniunii Europene de Radio Televiziune (UER) şi ai posturilor publice de radio şi televiziune din Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria şi Austria, aflaţi în aceste zile în vizită în Bucureşti, cu prilejul aniversării Radio România 85
 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 85 de ani
 • 1nov1 noiembrie – Sala Grigore Gafencu a Ministerului Afacerilor Externe a găzduit conferinţa „Radio România – 85 de ani: o istorie în slujba politicii externe româneşti”. Prilejuită de sărbătorirea primei transmisii radio în România, în 1928, şi a 150 de ani de diplomaţie românească, conferinţa a fost deschisă de Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe şi de Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune.
 • 1 noiembrie – În contextul parteneriatului special dintre Armată şi radioul public, cu ocazia aniversării celor 85 de ani de la înfiinţarea Radio România, Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, a primit emblema de onoare din partea Statului Major al Forţelor Terestre. Delegaţia Statului Major al Forţelor Terestre care a vizitat la Radio România a fost condusă de General de brigadă Mihai Ciungu, Şeful Instrucţiei şi Doctrinei în Statul Major al Forţelor Terestre
 • 1 – 2 noiembrie – În săptămâna aniversării a 85 de ani de la prima emisie în eter, Radio România a organizat o întâlniri speciale cu una dintre marile voci ale muzicii româneşti, a cărei carieră este strâns legată de radioul public: Margareta Pâslaru. Artista a lansat în Foaierul Central al Sălii Radio, albumul „Margareta 70”, produs de Fundaţia Radio România. Drepturile de autor ale albumului au fost cedate în beneficiul Băncii de Alimente a Crucii Roşii Române
 • 4nov4 noiembrie – Sala Mitiţă Constantinescu a Băncii Naţionale a României a găzduit ceremonia aniversară 85 de ani de existenţă a Radioului Românesc, ceremonie în cadrul căreia a fost prezentată o casetă aniversară ce cuprinde: medalia 85 de ani Societatea Română de Radiodifuziune, emisiunea de mărci poştale Fonoteca de aur a României şi albumul Universul Radio România, cu CD-ul aniversar Fonoteca de aur.
 • 13 – 16 noiembrie – Radio România a obţinut 6 premii la 6 categorii şi Marele Premiu al Festivalului Concurs TAKTONS – „Sunet Frumos”, ediţia a 14-a, care a avut loc, la Novi Sad, capitala provinciei sârbe Voivodina
 • 15 noiembrie – Radio România a organizat, în foaierul Sălii Radio, lansarea celui mai nou volum semnat de omul de radio Paul Grigoriu – „G de la Gugiumeni. Falsă monografie”, apărut în seria de Ediţii sonore îngrijite de Editura Casa Radio
 • 20 – 24 noiembrie – Ediţia 2013 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de Învăţătură 2013 a avut loc la Pavilionul Central Romexpo şi s-a desfăşurat sub semnul a două numere “rotunde”: 85 – ani care au trecut de la prima transmisiune a Radio România şi 20 de ediţii la care ajunge Târgul Internaţional GAUDEAMUS în acest an. Invitate de onoare ale ediţiei: Ţările Nordice – Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda şi Islanda. Manifestarea figurează în Catalogul Târgurilor de Carte de la Frankfurt
 • 23 noiembrie – Volumul „Radio-Istorii 1928-1945 – Mărturii de istorie orală din Arhivele Radio România”, însoţit de un CD audio, realizat23nov de Grupul de istorie orală al Agenţiei de presă RADOR, a fost lansat la Târgul Internaţional Gaudeamus
 • 1 decembrie – Cu ocazia împlinirii a doi ani de când a început să emită Radio Chişinău, a avut loc un impresionant Concert Aniversar, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, care a completat suita evenimentelor organizate în cinstea Zilei Naţionale a României
 • 11dec11 decembrie – CNA a acordat postului Radio România Actualităţi premiul de excelenţă pentru Programe de promovare a integrării minorităţilor şi a altor categorii sociale. Între criteriile care au stat la baza acordării premiilor se numără servirea interesului public, audienţa şi respectarea legislaţiei
 • 12 decembrie – Premiul I la secţiunea radio a concursului Reporter European, organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene şi de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, a fost obţinut de reporterul Radio Romania Actualitati, Liliana Nicolae, pentru documentarul „Drepturi şi obligaţii în Uniunea Europeană”
 • 15 decembrie – Fundaţia Radio România şi Fundaţia Vodafone România au organizat un spectacol caritabil de Crăciun, la Sala Radio, pentru sute de copii din centrele de zi şi de plasament. La încheierea spectacolului, sute de copii din centrele de zi şi centrele de plasament susţinute financiar de Fundaţia Vodafone România au primit cadourile de Crăciun dorite, cu sprijinul angajaţilor Vodafone, prin programul “Scrisori către Moş Crăciun”.
 • 23 decembrie – Soprana Angela Gheorghiu a susţinut un concert festiv de Crăciun, prilej ca soprana să încânte publicul cu o parte dintre colindele înregistrate pe albumul „O, ce veste minunată!”, înregistrat alături de Orchestra Naţională Radio şi dirijorul Tiberiu Soare
 • 30 decembrie – Papa Francisc, care a marcat profund, într-un timp extrem de scurt, scena internaţională, a fost desemnat “Omul Anului 2013 la Radio România Internaţional”

2014

 • 18 ianuarie – Radio România a fost invitată să participe la audienţa privată acordată de Papa Francisc postului de radio şi televiziune RAI, cu prilejul aniversării a 90 de ani de radiodifuziune şi a 60 de ani de televiziune italianăpapa
 • 24 februarie – La Café Cărtureşti Verona, Radio România şi Editura Casa Radio au organizat o celebrare a Mariei Tănase prilejuită de lansarea albumului „Maria Tănase. Cântece populare 1953-1961”, ce conţine 40 de interpretări istorice păstrate în Arhivele Radio România
 • 26 februarie – 2 martie – A XIII-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Craiova a avut loc în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
 • 1 – 31 martie – „Ascultă 5 minute de muzică clasică” – un proiect Radio România Muzical, a avut loc în spaţii neconvenţionale din întreaga ţară – hipermarketuri, mall-uri, librării, şcoli şi muzee
 • 6 martie – Pianistul Horia Mihail, solist concertist al Orchestrelor şi Corurilor Radio România, a susţinut, la invitaţia Filarmonicii din Sofia, un concert, sub conducerea dirijorului Stanislav Ushev, director muzical şi dirijor principal al Orchestrei simfonice Schumen din Bulgaria
 • 15 martie – Studioul Radio România Cluj a lansat, cu prilejul împlinirii a şase decenii de existenţă, proiectul Radio Cluj 60: un maraton de programe şi evenimente transmise on air – testimoniale, 60 de voci selectate din Fonotecă, ediţii speciale, on line – bloguri tematice, concursuri şi off air – lansări de carte şi CD-uri, spectacole şi concerte
 • 21 martie – 14 mai – A patra ediţie a turneului „Pianul Călător”, susţinut de pianistul Horia Mihail, a străbătut, în total, 13 oraşe din România, dar a ajuns şi la New York, pe 4 mai şi Chişinău, pe 14 mai
 • 22 martie – A avut loc, la Sala Radio, Gala Premiilor Muzicale Radio România, ediţia a XII-a. Cel mai râvnit premiu, „Artistul anului”, a fost adjudecat de cântăreaţa Loredana
 • 24 martie – La Teatrul Odeon a avut loc cea de-a XIV-a ediţie a Galei Premiilor Radio România Cultural. În cadrul galei au fost acordate premii la zece secţiuni, precum şi trei premii speciale: Premiul de Excelenţă – decernat actorului Victor Rebengiuc, Premiul Lux Mundi – sopranei Angela Gheorghiu şi Premiul In memoriam Iosif Sava – acordat violonistului Răzvan Stoica
 • 7 – 11 aprilie – Radio România a organizat proiectul „Şcoala Altfel”, în cadrul căruia grupuri de elevi însoţiţi de profesorii lor, din şcoli bucureştene şi din ţară, au vizitat punctele de interes ale Societăţii Române de Radiodifuziune
 • 9 – 13 aprilie – Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca, ediţia a XV-a, a avut loc în incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa Unirii
 • 11 – 13 aprilie – A avut loc la Tunis cea de-a 20-a Adunare Generală a Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM). Cu această ocazie s-au desfaşurat şi Adunarea Comisiei Radio şi Adunarea Comitetului Director al COPEAM. Societatea Română de Radiodifuziune a fost realeasă, prin vot, cu o majoritate semnificativă, ca membru al Comitetului Director COPEAM
 • 28 aprilie – Trei dintre producţiile de teatru radiofonic ale Societăţii Române de Radiodifuziune au fost nominalizate la cea de-a XXII-a ediţie a Galei Premiilor UNITER care a avut loc la Palatul Culturii din Târgu-Mureş. „Două nuvele de Mihail Bulgakov: Ştergarul cu cocoş şi Beregata de oţel”, dramatizarea radiofonică şi regia artistică Diana Mihailopol, a fost declarată câştigătoarea premiului pentru Teatru Radiofonic al UNITER
 • 11mai7 – 11 mai – Radio România şi Primăria Municipiului Oradea au organizat prima ediţie a Târgului Gaudeamus Oradea, în incinta unui pavilion expoziţional amplasat în parcul 1 Decembrie
 • 9 mai – În ajunul datei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România – a avut loc, la Sala Radio, un concert – Simfonia a IX-a, marea capodoperă a lui Beethoven, interpretat de Orchestra Naţională Radio, cu participarea Corului Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia. Concertul s-a desfăşurat în prezenţa Altețelor Lor Regale Principesa Maria şi Principele Nicolae
 • 15 mai – În Aula Bibliotecii Naţionale a României a avut loc Gala Industriei de Carte din România „Bun de Tipar”, aflată la a III-a ediţie, pentru al doilea an consecutiv, Editurii Casa Radio fiindu-i decernat premiul „Cea mai bună carte netipărită: Audiobook” – pentru „Aşteptând ceasul amintirilor” de Dinu Pillat
 • 17 – 23 mai – La cea de-a 18-a ediţie a Prix Marulic 2014, care a avut loc, la Hvar, în Croaţia, spectacolul „Numărătoare inversă”, de Mihnea Chelaru şi Ion Andrei Puican, producţie a Teatrului Naţional Radiofonic, din cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, a obţinut locul al treilea la categoria Short Form.
 • 19 mai – Conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) – Valul de primăvară 2014, Radio România Actualităţi, principalul post al Societăţii Române de Radiodifuziune, este pe primul loc, cu o cotă de piaţă de 15,2% la nivel naţional (14,7% cotă de piaţă la nivel urban şi 15,4% cotă de piaţă în municipiul Bucureşti). La nivel naţional, posturile Radio România înregistrează o creştere de aproximativ un procent al indicatorului market share, cota de piaţă înregistrată fiind de 31,7%
 • 19 mai – Jurnalista Radio România Iuliana Anghel a primit cea mai înaltă decoraţie acordată de statul italian unui străin, Ordinul Steaua Italiei în rang de Cavaler, acordat de preşedintele Italiei la propunerea Ministerului de Externe de la Roma.19 mai
 • 22 mai – Agenţia de presă RADOR a organizat, în foaierul central al Sălii Radio, un eveniment inedit – maratonul de lectură „Scrisori din război”, susţinut de 60 de elevi de la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Şcoala Centrală şi Liceul Militar Breaza, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Tinerii au citit scrisori emoţionante în limba franceză transmise de combatanţi în Primul Război Mondial, documente aflate în custodia Muzeului Militar Bucureşti
 • 1 iunie – Corul de Copii Radio a susţinut, în Parcul Cişmigiu din Capitală, un concert inclus în manifestarea anuală „Cişmigiul copiilor”, organizată de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, eveniment ajuns în acest an la cea de-a XIII-a ediţie
 • 1 iunie – Radio 3Net „Florian Pittiş” a organizat, primul radio-concurs de talente din România, adresat copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani. Câştigătorii – Andreea Sîrghie, Mădălina Gortan, Irina Anton și Marta Popovici au fost anunţaţi pe 1 iunie iar premiul a constat în câte un mini-concert pe care câştigătorii l-a susţinut la Sala de Repetiţii a Radio 3Net
 • 16 iunie – Plenul Parlamentului României a aprobat, cu 332 de voturi pentru şi 49 de voturi împotrivă, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru un mandat de patru ani, Ovidiu Miculescu fiind ales în unanimitate de membrii CA al SRR şi votat preşedinte al Consiliului de Administraţie de 353 de parlamentari.
 • 16 – 21 iunie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, 16iunorganizat de Radio România sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României. În concurs au intrat 44 de spectacole radiofonice din 21 de ţări din întreaga lume
 • 23 iunie – Spectacolul Teatrului Naţional Radiofonic Metamorfoza, scenariu original de Ion Andrei Puican, inspirat după nuvela omonimă de Franz Kafka, a primit, la Manhattan Penthouse în New York, medalia de argint la categoria Best Drama Special, la 2014 World’s Best Radio Programs – New York Festivals – cel mai amplu festival de profil prin numărul de producţii participante din întreaga lume
 • 14 iulie – Reţeaua studiourilor regionale Radio România a început proiectul „EU aleg România” dedicat descoperirii României prin destinaţiile sale: cetăţi medievale, saline unice în lume, cascade spectaculoase, munţi plini de mistere
 • 14 – 18 august – Cea de a şasea ediţie a Târgului Gaudeamus în format estival, găzduită de litoralul Mării Negre, în intervalul 14 – 18 august, în premieră în Constanţa, a însemnat circa 9.000 de vizitatori, 22 de expozanţi, 10 evenimente editoriale, peste 1.300 de volume fiind fost donate de către vizitatori în cadrul proiectului „Cărţile se întorc acasă”
 • 8 – 10 septembrie – Preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, a reprezentat Radio România la Kuala Lumpur8sep (capitala Malaeziei) la un summit dedicat mediei pentru copii – World Summit on Media for Children, organizat de Uniunea Audiovizualului din Asia-Pacific (Asia-Pacific Broadcasting Union). Cu acest prilej, Orchestra Naţională Radio, dirijată de Tiberiu Soare a susţinut, pe 9 şi 10 septembrie, două concerte în sala Filarmonicii din Kuala Lumpur, găzduită de legendarele turnuri Petronas
 • 8 septembrie – Radio România Actualităţi, principalul post al Societăţii Române de Radiodifuziune, este din nou lider de audienţă, cu o cotă de piaţă de 14,2% la nivel naţional, conform datelor de audienţă publicate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) – Valul de vară 2014. Radio România deţine, la nivel naţional, o cotă de piaţă de 30% iar programele posturilor Radio România sunt ascultate zilnic de peste 4,5 milioane persoane, reprezentând aproximativ o treime din totalul ascultătorilor de radio din România
 • 17 – 28 septembrie – A avut loc Târgul Gaudeamus Carte Şcolară, ediţia a XII-a, într-un pavilion expoziţional amplasat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, eveniment organizat de Radio România în cadrul Programului Lectura 2014. În cadrul târgului, a continuat campania de donaţii „Cărţile se întorc acasă”
 • 20 – 27 septembrie – Radio România a produs şi organizat ediţia a II-a a singurului festival internaţional al orchestrelor radio din Europa – RadiRo. La Bucureşti au concertat orchestrele simfonice radio europene – din Franţa, Finlanda, Praga, Stuttgart şi România, sub baghetele unor renumiţi dirijori, iar pe scenă au urcat figuri marcante ale muzicii clasice.
 • 20 septembrie – Radio Cluj a inaugurat o bibliotecă de carte românească, în oraşul spaniol Villarobledo, acolo unde trăiesc peste 1.000 de români, în urma unei campanii lansate cu prilejul Târgului Gaudeamus Radio România, ediţia din Cluj-Napoca, în urma căreia au fost strânse aproximativ 1.600 de volume
 • 23 septembrie – Albumul „Romance”, al mezzosopranei Ruxandra Donose, apărut la Editura Casa romaRadio, a fost lansat, la librăria Cărtureşti, în prezenţa artistei, a dirijorului Tiberiu Soare şi a muzicologului Grigore Constantinescu. Albumul, a fost realizat în acompaniamentul Orchestrei Naţionale Radio, a dirijorului Tiberiu Soare şi a Corului Academic Radio pregătit de Dan Mihai Goia.
 • 27 septembrie – 15 octombrie – Violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail au susţinut treia ediţie a turneului naţional „Vioara lui George Enescu”, organizat de Centrul Cultural Media al Radio România împreună cu Asociaţia Culturală Accendo
 • 1 octombrie – A debutat IX-a ediţie a proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, realizat de Radio România Muzical, care se desfăşoară în spaţii neconvenţionale – hiper-marketuri, mall-uri, librării, muzee, graţie unui proiect. Începând cu anul şcolar 2014-2015, „Ascultă 5 minute de muzică clasică” a devenit şi program naţional în şcolile româneşti, prin semnarea unui protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Radio România
 • 3 octombrie – Editura Casa Radio a lansat, în foaierul Sălii de concerte Radio România, „Moment poetic” în interpretarea lui Florian Pittiş – un audiobook realizat în colaborare cu Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, apărut în colecţia „Fonoteca de Aur”, seria „Spectacolul poeziei”
 • 6 octombrie – Teatrul Naţional Radiofonic îl omagiază pe actorul, regizorul, poetul, dascălul şi, nu în ultimul rând, teoreticianul artei teatrale radiofonice Mircea Albulescu, sărbătorit la împlinirea vârstei de 80 de ani, la clubul de la hotelul Ramada Majestic, de pe Calea Victoriei din Bucureşti
 • 9 octombrie – La Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon din Bucureşti a început a patra ediţie a programului de educaţie nonformală „Ora de educaţie muzicală”, produs şi realizat de Radio România Cultural, primul invitat fiind trompetistul Sebastian Serafimovici, membru al Orchestrei Naţionale Radio
 • 10 octombrie – Supranumită „Carmen a secolului XX”, Viorica Cortez, una dintre cele mai aplaudate voci lirice feminine din toate timpurile, a participat, la Sala Radio, la o gală extraordinară aniversară „Viorica Cortez şi prietenii”, organizată de Radio România şi Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură, care a marcat împlinirea a 50 de ani de când artista a cucerit laurii Concursului Internaţional de Canto de la Toulouse, moment de început al unei frumoase cariere internaţionale
 • 15 octombrie – Agenţia de presă Rador a Radio România şi-a lansat noul site, www.rador.ro, sitedestinat tuturor acelora care doresc să se informeze, să se destindă, să studieze şi să se bucure
 • 24 octombrie – Radio România vernisează, în foaierul Sălii Radio, expoziţia „România în Afganistan – 12 ani de parteneriat strategic româno-american”, cu fotografii realizate de corespondenţii de război ai Radio România
 • 1 noiembrie -Radio România împlineşte 86 de ani de existenţă
 • 2 noiembrie – Radio România organizează Ziua Ascultătorului la Radio România Internaţional, chiar a doua zi după sărbătoarea radiofoniei româneşti. Tema propusă cu această ocazie spre dezbatere publicului RRI este „Ce schimbare tehnică v-a influenţat în mod hotărâtor viaţa ?”
 • 19 – 23 noiembrie – Ediţia a 21-a a Târgului Internaţional GAUDEAMUS Carte de Învăţătură, organizat de radio România, are loc în Pavilionul Central ROMEXPO

2015

 • 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale se sărbătoreşte on-air şi off-air de Radio România.Centrul Cultural Media al Radio România celebrează Ziua Culturii Naţionale prin programe speciale, transmisii în direct, evenimente şi lansări dedicate special acestei zile care, legiferată în 2010 şi celebrată de instituţii, oameni de cultură sau simpli iubitori ai acesteia.
 • 19 ianuarie – Programele Radio România (Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Antena Satelor şi Reţeaua Studiourilor Regionale) sunt alese zilnic de aproape 5 milioane de ascultători, reprezentând 30,6% din totalul ascultătorilor din România, conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA), Valul de toamnă 2014. Radio România Actualităţi, principalul post al Radio România, este în continuare pe primul loc, înregistrând 14,5% cotă de piaţă la nivel naţional (14,9% cotă de piaţă la nivel urban şi 13,5% cotă de piaţă în municipiul Bucureşti).
 • 22 ianuarie – Turneul Duelul Viorilor, organizat de Centrul Cultural Media al Radio România şi Asociaţia Culturală Accendo, deschid amplul program de evenimente dedicate lui George Enescu, la 60 de ani de la moartea compozitorului, de Institutul Cultural Român din Londra. Protagoniştii primei manifestări, ce s-a desfăşurat pe scena de concerte camerale din Belgrave Square, au fost violonistul Liviu Prunaru, concert-maestrul celebrei orchestre Royal Concertgebouw Amsterdam, şi violonistul Gabriel Croitoru, prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, solist-concertist al Orchestrelor Radio România, cărora li s-a alăturat pianistul Horia Mihail, unul din cei mai apreciaţi muzicieni români ai generaţiei sale, solist concertist al Orchestrelor Radio România.
 • 22 ianuarie – World Record Academy, prestigioasa organizaţie mondială care certifică recordurile mondiale, cu sediul la Miami, SUA, i-a acordat lui Ilie Dobre, celebrul comentator sportiv al Radio România Actualităţi, premiul Omul Anului în Media (2014) pentru cele cinci recorduri mondiale (patru în transmisiunea directă a unui gol în direct şi unul pentru cele mai multe cărţi publicate de un comentator sportiv radio), dar şi pentru eforturile sale în promovarea sportului, a ideilor morale, a fairplay-ului, toleranţei şi a valorilor sociale în sport
 • 23 ianuarie – Corul de Copii Radio dirijat de Voicu Popescu s-a calificat în Finala Competiţiei Corale Let the Peoples Sing, ediţia 2015
 • 2 februarie – Radio România şi Radiodifuziunea Cehă au încheiat un nou Acord de colaborare bilaterală, cu o durată de doi ani, care prevede realizarea de schimburi de programe între cele două posturi publice de radio, reprezentând producţii proprii şi fluxuri de ştiri, pe bază de reciprocitate.
 • 5 februarie – Alteţa Sa Regală Principele Nicolae a vizitat Radio România. Cu ocazia vizitei la sediul radioului public, Alteţei Sale Regale i-au fost prezentate studioul şi redacţia Teatrului Radiofonic, cabina 31 de emisie, Camera Ştirilor, Centrul Cultural Media, precum şi agenţia de presă RADOR.În finalul vizitei, Principele Nicolae a avut o întrevedere cu Ovidiu Miculescu, preşedinte director general al Radio România. Cu acest prilej, Alteţei Sale Regale i-a fost prezentat decretul de înfiinţare a Societății Române de Radiodifuziune, din anul 1928, semnat de Regele Ferdinand.principele nicolae SRR
 • 9 – 13 februarie – Radio România Cultural şi Editura Casa Radio propun un nou proiect radiofonic care doreşte să celebreze dragostea şi, totodată, să atragă publicul către înregistrările din marea fonotecă a Radiodifuziunii. Proiectul s-a derulat în emisiunea „Dimineaţa crossover”
 • 13 februarie – Radio România Cultural a marcat Ziua Mondială a Radioului, printr-un eveniment–dezbatere cu titlul „Tinerii şi cultura on air” desfăşurat la Seneca Anticafe din Bucureşti, în spaţiul orar al emisiunii de cultură urbană Oraşul vorbeşte.
 • 18 februarie – Corul Academic Radio, un reper al vieţii culturale româneşti şi un apreciat ambasador al României peste hotare, împlineşte în acest an 75 de ani de existenţă, fiind cea mai longevivă formaţie vocal-simfonică din România. Cu acest prilej, ansamblul a susţinut un concert a cappella cu lucrări semnate de compozitori celebri ca Mendelssohn, Schumann, Ceaikovski, ş.a, în concepţia repertorială a lui Dan Mihai Goia, care de 15 ani este dirijorul Corului Academic Radio.
 • 22 februarie – Corespondentul Radio România Actualităţi în Judeţul Sălaj, Adrian Lungu, a primit Trofeul de excelenţă pentru promovarea culturii şi pentru profesionalism în activitate, în cadrul Galei Culturii desfăşurate la Zalău
 • 23 februarie – Realizatorul Radio România Oltenia Craiova, Andrada Cojocaru, s-a clasat pe locul întâi la secţiunea jurnalism din cadrul Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială, ediţia a II-a, ca urmare a voturilor acordate celor 24 de jurnalişti din ţară nominalizaţi pentru acest eveniment.
 • 1 martie – Producţia Societăţii Române de Radiodifuziune a Teatrului Naţional Radiofonic „Numărătoare inversă”, scenariul de Mihnea Chelaru şi Ion Andrei Puican, regia artistică Ion Andrei Puican, a primit premiul al II-lea la categoria teatru scurt, la Festivalul The Winter’s Tales din Marea Britanie.
 • 2 martie – Remarcabila rezistenţă în timp a proiectului de audiţii radiofonice intitulat „Ne auzim la Majestic”, care împlineşte 10 ani a fost celebrată odată cu avanpremiera spectacolului radiofonic realizat pe baza textului „Acolo”, semnat de Doru Moţoc, regia artistică Mihai Lungeanu
 • 2 martie – Radio România Târgu-Mureş aniversează 57 de ani de la prima transmisiune în direct. Postul de radio este ascultat zilnic de peste 100.000 de persoane, având o cotă de piaţă şi o audienţă evaluate la 7%, cu o durată medie de ascultare zilnică de aproape 200 de minute
 • 3 martie – Începând din această zi, în 20 de episoade publicate zilnic, Agenţia RADOR a propus cititorilor să cunoască 20 de femei remarcabile ale secolului XX, care merită să rămână în memoria colectivă. Portretele lor s-au păstrat în Arhiva de istorie orală a SRR: sunt interviuri cu şi despre el
 • 5 martie – Raluca Daria Diaconiuc, corespondent Radio Iaşi, a obţinut Premiul pentru Jurnalism la Gala Modele Feminine 2015, care s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi, pentru demersul său jurnalistic materializat în volumul “Fonoteca Excelenţei”, dar şi pentru preocuparea continuă în susţinerea valorilor şi a excelenţei în municipiul Iaşi
 • 8 martie – De Ziua Internaţională a Femeii, la Sala Radio a avut loc concertul extraordinar susţinut de acordeonistul francez Richard Galliano – unul dintre cei mai mari muzicieni ai momentului, ce a revoluţionat percepţia lumii asupra acordeonului -, alături de Big Band-ul Radio, dirijat de Ionel Tudor
 • 15 martie – Studioul Radio România Cluj împlineşte 61 de ani de existenţă, moment aniversar care dă startul Caravanei Radio Cluj, care a străbătut, din două în două săptămâni, oraşele mici şi mijlocii, precum şi cele mai frumoase şi importante comune din mai multe judeţe
 • laura zgaverdea17 martie – Managerul Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea, a obţinut premiul pentru jurnalism la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială, care a avut loc la Ateneul Român din Bucureşti. Radio România a avut alte două nominalizări la premiul pentru jurnalism: Andrada Cojocaru de la Radio Craiova şi Cristina Spînu de la Radio Iaşi
 • 22 martie – La Sala Radio a avut a XIII-a ediţie a Galei Premiilor Muzicale Radio România, fiind acordate 15 premii pe genuri şi categorii pentru cele mai bune performanţe ale anului trecut în muzica pop, folk, pop-dance şi pop-rock, artişti de top ai show bizz-ului românesc şi numeroase hituri ale anului 2014 figurând pe lista nominalizaţilor.
 • 22 martie – 20 mai – A avut loc a cincea ediţie a Turneului internaţional „Pianul călător”, susţinut de Horia Mihail şi organizat de Centrul Cultural Media al Radio România şi Asociaţia Culturală Accendo şi susţinut de Radio România.
 • 22 martie – Gergely Zsuzsa de la redacţia în limba maghiară a obţinut un premiu media oferit de Asociaţia “Donat 160” pentru activitatea sa radiofonică în domeniul cultural, în cadrul unui spectacol aniversar organizat cu ocazia împliniriia 61 de ani a postului Radio Cluj
 • 23 martie – Gala Premiilor Radio România Cultural, ediţia a XV-a, şi-a desemnat câştigătorii‚ la Teatrul Odeon. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Ministrului Culturii, Ionuţ Vulpescu
 • 25 martie – Expoziţia de fotografii „100 de locuri pe care trebuie să le vizitezi”, din cadrul campaniei EU aleg România !, s-a redeschis la Palatul Voievodal Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval din Bucureşti. Cele 100 de destinaţii de poveste au fost alese de ascultătorii Bucureşti FM, Radio Cluj, Radio Constanţa, Radio Oltenia Craiova, Radio Iaşi, Radio Reşiţa, Radio Timişoara şi Radio Târgu Mureş în cadrul campaniei ”EU aleg România !”, realizată de Reţeaua Studiourilor Regionale.
 • 25 martie – Tiberiu Soare, unul dintre cei mai importanţi muzicieni români ai momentului, dirijor principal al Orchestrelor şi Corurilor Radio a fost decorat cu Ordinul Coroana României în grad de Cavaler, distincţie acordată de Casa Regală a României, cu ocazia aniversării zilei de naştere a Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta.
 • 26 martie – Corul de Copii Radio, veritabil Ambasador Cultural al Uniunii Europene, a realizat o prestaţie de mare valoare artistică ce a încântat publicul şi specialiştii deopotrivă, în deschiderea unuia dintre cele mai cunoscute evenimente muzicale internaţionale din Grecia, Festivalul Internaţional de Muzică Evmelia, ediţia a IV-a, din oraşul grecesc Volos
 • 1 aprilie – Radio România Bucureşti FM, postul local al Capitalei, a primit diploma de excelenţă în semn de recunoaştere aîndelungatei şi frumoasei colaborări avute de-a lungul timpului cu Teatrul Excelsior, primul teatru apărut în Bucureşti după Revoluţie.
 • 2 aprilie – Echipa Bucureşti FM a primit un premiu special, pentru proiectul „EU aleg Romania”, în cadrul celei mai importante competiţii dedicate responsabilităţii sociale corporative– Romanian CSR Awards, aflată la a treia ediţie
 • 3 aprilie – Fostul reporter, realizator, director adjunct şi director al Radio România, Paul Grogoriu, a trecut la cele veşnice în casa sa din comuna dâmboviţeană Buciumeni. Viaţa sa a fost legată timp de 40 de ani de existenţa radioului public naţional, devenind una din vocile importante în peisajul media românesc şi fiind considerat cea mai importantă voce a Radioului de după 1989.
 • 6 – 10 aprilie – Radio România participă şi în acest an la programul „Şcoala altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun !”, în cadrul căruia mii de elevi au vizitat sediul central al instituţiei din Bucureşti şi sediile studiourilor regionale din întrega ţară
 • 9 aprilie – Răzvan Suma, solist al Orchestrelor şi Corurilor Radio şi unul dintre cei mai apreciaţi violoncelişti români, a susţinut un recital extraordinar în Catedrala Lisabonei, cu prilejul inaugurării noului sediu al Institutului Cultural Român din capitala Portugaliei.
 • 17 aprilie – De Ziua Naţională a Transplantului, secţia de medicină a Academiei Române a organizat un simpozion dedicat celor “15 ani de transplant hepatic în România”. Cu acest prilej, prof.dr. Irinel Popescu, preşedintele Academiei de Stiinţe Medicale din România a înmânat diplome instituţiilor şi persoanelor cu merite desoebite în activitatea de transplant, între cei premiaţi fiind şi Doina Creţu, realizator la Radio România Actualităţi
 • 22 – 26 aprilie – Radio România îşi consolidează la Cluj-Napoca statutul de lider al pieţei târgurilor de carte din România: cea de a XVI-a ediţie a Târgului Gaudeamus, unanim recunoscută drept o reuşită, de către participanţi, public şi mass-media, a înregistrat un număr record de vizitatori – peste 27.000, şi vânzări cu circa 40% mai mari decât la ediţia precedentă.
 • 23 aprilie – De Ziua Internaţională a Cărţii, Radio România Oltenia Craiova a finalizat campania Cărţile se întorc acasă, iniţiată cu prilejul celei de-a XIV – a ediţii a Târgului de Carte Gaudeamus– Radio România de la Craiova. Cele peste 1.200 de volume colectate în foaierul Teatrului Naţional din Craiova au ajuns la persoanele aflate în Unitatea Medico-Socială din localitatea doljeană Melineşti
 • 25 aprilie – Cu prilejul împlinirii în acest an 70 de ani de existenţă, Corul de Copii Radio, un ambasador artistic al României peste hotare, a susţinut, la Sala Radio, un concert aniversar de excepţie: „70 de primăveri”
 • 29 aprilie – 3 mai – Radio România a iniţiat la New York organizarea unui recital ce deschide seria evenimentelor muzicale prilejuite de participarea la întâlnirile European Broadcasting Union (EBU) New York Meeting 2015, desfăşurate la New York. Astfel, la 30 aprilie a avut loc recitalul pianistului de origine română Matei Varga, organizat la iniţiativa Radio România de ICR New York, găzduit de The Concert Space din Manhattan şi inclus în calendarul evenimentelor EBU. La recitalul de la New York au asistat membri ai delegaţiilor participante la întâlnirea EBU, reprezentanţi ai posturilor publice de radio americane şi canadiene.
 • 3 mai – 15 iunie – Aflat la a 8-a ediţie şi derulat anul acesta sub titlul „Stradivarius – Enescu Experience”, turneul iniţiat de violonistul Alexandru Tomescu este dedicat de această dată memoriei lui George Enescu, la 60 ani de la moartea artistului. Alături de violonistul Alexandru Tomescu, în turneu s-a aflat şi pianistul rus Eduard Kunz, ei susţinând recitaluri în 5 oraşe din România, Republica Moldova şi Franţa, dar şi o serie de conferinţe şi întâlniri cu tineri din licee şi universităţi.
 • 5 mai – Radio România Timişoara a aniversat 60 de ani de la ieşirea în eter a primei emisiuni a Studioului Regional, primii crainici fiind Andrei Dângă şi Emilia Culea.
 • 8 mai – În preajma primului 10 mai redevenit sărbătoare naţională, Radio România a organizat un eveniment simbolic, în Foaierul Central al Sălii Radio: lansarea volumului „10 Mai. Casa Regală a României în cronici radiofonice (1930-1944), publicat de Editura Casa Radio, în colaborare cu Muzeul Brăilei Carol I.
 • 8 mai – În continuarea tradiţiei instaurate în ultimele trei stagiuni de Radio România la Sala Radio, Orchestra Naţională Radio a susţinut un eveniment de gală – Concertul Regal, programat în onoarea zilei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România. Evenimentul a fost onorat prin participarea Alteţei Sale Regale Principesa Maria.
 • 14 mai – Pentru al treilea an consecutiv, Editurii CasaRadio i-a fost decernat premiul la categoria Cea mai bună carte netipărită: Audiobook, pentru „Scrisoare deschisă sau Nu mă mai aşteptaţi la ore mici”, de Mariana Marin, în cadrul Galei Industriei de Carte din România Bun de Tipar, aflată în 2015 la cea de-a patra ediţie
 • 14 – 15 mai – Membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune s-au întrunit în şedinţă ordinară la Chişinău, unde s-a discutat despre consolidarea prezenţei Radio România în Republica Moldova prin Radio Chişinău, despre diversificarea programelor şi despre oportunităţile de dezvoltare ale acestui post de radio. Membrii Consiliului de Administraţie au avut întrevederi cu oficialităţi din Republica Moldova, iar o delegaţie a Consiliului a fost primită de Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti.pdg chisinau
 • 18 mai – Radio România Actualităţi, principalul post al Societăţii Române de Radiodifuziune, îşi consolidează prima poziţie deţinută şi în valurile anterioare, în toate cele trei planuri de cercetare a audienţei: 14,7% cotă de piaţă la nivel naţional, 13,9% cotă de piaţă la nivel urban şi 14,5% cotă de piaţă în municipiul Bucureşti, conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA), Valul de primăvară 2015. Programele Radio România sunt alese zilnic de aproape 4,5 milioane de ascultători, cu o cotă de piaţă (market share) crescută, de 31,3%.
 • 27 mai – Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic, la cea de-a XXIII ediţie a Galei Premiilor UNITER, desfăşurată la Teatrul Naţional din Bucureşti, a fost acordat producţiei Societăţii Române de Radiodifuziune „Henric al V-lea”, de William Shakespare, traducerea de Ion Vinea, adaptarea radiofonică: Domnica Ţundrea, regia artistică: Attila Vizauer.
 • 1 – 6 iunie – Cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova – Voicing The Future, organizat de Radio România, a avut loc la Grand Hotel Continental din Bucureşti, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principesa Moştenitoare Margareta a României. Şi în acest an, festivitatea de decernare a premiilor a avut loc la Palatul Elisabeta, subliniind încă o dată puternica legătură istorică şi simbolică dintre Casa Regală şi Radio România.
 • 2 iunie – Radio România continuă proiectele de relaţii culturale cu China, unul dintre partenerii majori ai Uniunii Audiovizualului Asia – Pacific (ABU), la care radioul public este afiliat din 2013. La sediul Radiodifuziunii Române, au avut loc o serie de întâlniri de lucru şi schimburi profesionale cu o delegaţie formată din 24 de manageri culturali şi reprezentanţi ai unor importante instituţii muzicale, teatrale şi asociaţii artistice din China.
 • 6 iunie – Radio România şi Fundaţia Vodafone România au organizat, la Sala Radio, un concert caritabil dedicat Zilei Copiilor, la care au fost invitaţi peste 700 de copii de la centre de zi şi de plasament aflate în grija ONG-urilor partenere ale Fundaţiei Vodafone România.
 • 11 – 27 iunie – Centrul Cultural Media Radio România şi Asociaţia Culturală Accendo au organizat cea de-a cincea ediţie a Turneului Naţional Flautul Fermecat, un proiect Radio România, susţinut de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail, în şapte oraşe din România
 • 15 iunie – 13 septembrie – Radio Constanţa difuzează programul estival Radio Vacanţa, realizat astfel încât să ofere şi să susţină conceptul de promovare a litoralului ca destinaţie de vacanţă, atât pentru turiştii români, cât şi pentru cei străini. Informaţiile din program acoperă toată aria de vacanţă şi oferta de timp liber – starea vremii şi trafic, activităţile de agrement şi evenimentele cultural-artistice, precum şi recomandări pentru vizitarea zonelor istorice si cu tradiţii din Dobrogea
 • 16 iunie – Radio România, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, au organizat aniversarea 75 de ani de radiofonie militară, în Foaierul Central al Sălii Radio. Cu acest prilej, după ce a fost remarcat parteneriatul de succes început în 1940 între Radio România şi Armata României, Locţiitorul Şefului Statului Major General al Armatei i-a înmânat Preşedintelui Director General al Radio România emblema de onoare a Statului Major General, cea mai înaltă distincţie pe care o poate acorda Armata Română.
 • 16 iunie – Comisia pentru Buget a Camerei Deputaţilor a dat în unanimitate aviz favorabil raportului de execuţie bugetară al SRR pentru anul 2014.
 • 24 iunie – De Sânziene, Radio România s-a alăturat acestei sărbători în care ”Sânzienele îmbracă planeta în ia românească”. În pauza concertului de gală a celei de-a cincea ediţii a Turneului Naţional „Flautul Fermecat”, spectatorii au fost invitaţi în foaierul Sălii Radio pentru a  admira frumuseţea iei, aici fiind expusă o colecţie de ii româneşti din diferite zone ale ţării, aparţinând violistei Marie-Jeanne Măi-Antal, membră a Orchestrei Naţionale Radio.
 • 30 iunie – 1 iulie – Radio România şi Asia-Pacific Broadcasting Union – Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific (ABU) a organizat, la Hotel Radisson Blu din Bucureşti, Reuniunea „Media 2020” cu tema „Bringing Media to the Future”. Este primul eveniment de acest gen organizat de ABU în Europa şi primul eveniment co-organizat de Radio România şi ABU, de la momentul la care corporaţia media din România a devenit membru al organizaţiei radiodifuzorilor din regiunea Asia – Pacific, în primăvara anului 2013. Întâlnirea de la Bucureşti a prilejuit participanţilor oportunitatea de a dezbate modul în care radiodifuzorii, atât cei din Regiunea Asia-Pacific, cât şi cei din Europa sau alte regiuni ale lumii, se raportează la substanţialele transformări din industria media şi de a previziona care sunt cele mai importante provocări pe care le ridică domeniul audiovizual în viitor. La eveniment au participat personalităţi importante din instituţii de presă din întreaga lume, iar deschiderea evenimentului a fost onorată de prezenţa ministrului român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a secretarului general al Asia Pacific Broadcasting Union, Javad Mottaghi şi a Preşedintelui Director General al SRR, Ovidiu Miculescumedia 2020
 • 1 iulie – La Palatul Elisabeta a avut loc, în prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu, o seară dedicată Conferinţei Internaţionale Media 2020 – Bringing Media to the Future, organizată la Bucureşti de Radio România şi de Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific. Cu acest prilej a fost încheiat un protocol de colaborare între Casa Majestăţii Sale Regelui Mihai şi Societatea Română de Radiodifuziune ce prevede recunoaşterea reciprocă a legitimităţii, utilităţii şi notorietăţii, precum şi cooperarea între cele două instituţii.
 • 8 iulie – Agenţia de presă RADOR a lansat un nou produs – un buletin lunar de semnal editorial, destinat redactorilor şi realizatorilor de emisiuni de ştiri culturale, ca şi abonaţilor din presa scrisă, radiouri şi televiziuni, etc. În paginile buletinului, dedicat promovării culturii, a cărţii, într-o societate modernă, în care dezvoltarea nu se poate realiza în absenţa cunoaşterii, se găsesc cele mai noi titluri ale tuturor editurilor prestigioase din România
 • 24 iulie – Sub sloganul „Dacă tu citeşti, ajută-i şi pe alţii să citească”, Radio România Reşiţa întinde o mână de ajutor fraţilor de peste graniţă. Cu ajutorul ascultătorilor s-au adunat sute de volume care în acest sfârşit de săptămână au ajuns la Biblioteca municipală din Kladovo, pentru a se bucura de ele toţi cei care îi trec pragul. Donarea de carte este parte a Festivalului Ethno Kladovo 2015, ediţia a X-a, care are ca scop promovarea culturii şi tradiţiilor din Serbia, România şi Bulgaria.
 • 30 august – 21 septembrie – Radio România a fost singura instituţie media care a înregistrat şi transmis în direct cea mai mare parte a Festivalului Internaţional George Enescu, un adevărat regal de muzică clasică. Pe frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical şi online pewww.radioromaniacultural.ro şiwww.romania-muzical.ro, dar şi pe aplicaţiile mobile ale celor două posturi, au fost transmise în direct 36 de concerte, însumând 5.400 de minute în care ascultătorii Radio România Cultural şi Radio România Muzical au fost racordaţi în timp real la evenimente pe afişul cărora se află nume importante ca Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, Christian Zacharias, Dan Drigore, Alexandru Tomescu. Piaţa Festivalului a fost deschisă, în 10 septembrie, de Orchestra Naţională Radio, printr-un concert extraordinar cu arii din opere celebre, solist fiind tenorul Ştefan Pop.
 • 3 septembrie – Agenţia de presă RADOR a prezentat pe www.rador.ro, un serial de 24 episoade, o selecţie a celor mai interesante, anecdotice sau triste întâmplări legate de şcoală, aşa cum au fost ele înregistrate în interviuri cu personalităţi sau cu oameni obişnuiţi de pe tot cuprinsul ţării, un demers editorial dedicat unui nou început de an şcolar cuprinzând materiale din Arhiva de istorie orală a Societăţii Române de Radiodifuziune
 • 7 septembrie – Conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA), valul de vară 2015, Radio România Actualităţi îşi menţine poziţia de lider pe piaţa de radio din România, având o cotă de piaţă de 13,8% la nivel naţional, 14,4% în mediul urban şi de 14,8% în Bucureşti. Programele Radio România sunt alese zilnic de peste 4,5 milioane de ascultători, Societatea Română de Radiodifuziune înregistrând o cotă de piaţă de circa 30%.
 • 8 – 12 septembrie – Filmul documentar „România în Afganistan” – marca Radio România Actualităţi, semnat de jurnaliştii Mario Balint şi Ilie Pintea şi avându-l ca producător pe Nicu Popescu, realizat de reporterii Radio România cu sprijinul Statului Major General despre cei 12 ani de prezenţă românească în teatrul de operaţii din Afganistan – a fost selectat pentru a participa în concurs la cea de-a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Film Istoric şi Militar din Polonia – Varşovia
 • 14 septembrie – La cea de a şaptesprezecea ediţie a Festivalului concurs „Plaiul meu natal”, destinat producţiilor de radio şi televiziune pentru minorităţile naţionale, de la Ujgorod, Ucraina, pe locul al doilea s-a clasat emisiunea „Ruga şvabilor din Deta”, realizată de Astrid Weisz de la redacţia emisiunilor în limba germană de la Radio România Timişoara.
 • 16 – 27 septembrie – Radio România, prin Centrul Cultural Media, a organizat Târgul Gaudeamus Carte Şcolară !, cel mai longeviv eveniment cu acest profil de pe piaţa de carte românească, ajuns în acest an la ediţia cu numărul 13, găzduit în premieră de Parcul Cişmigiu – intrarea din Bulevardul Regina Elisabeta, în vecinătatea Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr.
 • 18 – 28 septembrie – Teatrul Naţional Radiofonic a participat la Reuniunea Teatrelor Naţionale – eveniment cultural de anvergură, organizat la Chişinău, de Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău, Ministerul Culturii din Republica Moldova, Ministerul Culturii din România şi Institutul Cultural Român. În cadrul acestei reuniuni, publicul spectator din Republica Moldova a avut ocazia să vizioneze spectacole valoroase prezentate de teatrele invitate şi de teatrul gazdă şi să participe la audiţiile spectacolelor Teatrului Naţional Radiofonic – Radio România.
 • 18 septembrie – La Librăria Humanitas Kretzulescu, Editura Casa Radio, în colaborare cu Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, a prezentat cele mai recente revelaţii ale arhivelor radiofonice, materializate – aşa cum şi-au obişnuit deja publicul – în atractive apariţii discografice: Albumul George Enescu, Compozitor şi interpret / Înregistrări istorice din Arhiva Radio România, Dublul CD intitulat George Enescu, Interpretări istorice din Arhiva Radio România şi Sonate: Enescu, Bartók, Bach cu Varujan Cozighian (vioară) şi Nicolae Brânduş (pian). Înregistrări istorice din Arhivele Radio România
 • 22 septembrie – 4 octombrie – A avut loc Turneul Internaţional „Duelul Viorilor”, un proiect al Radio România, organizat de Centrul Cultural Media, ediţia a V-a. Turneul, desfăşurat în 11 oraşe din România şi Republica Moldova, i-a avut ca protagonişti pe violoniştii Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru şi pe pianistul Horia Mihail
 • dan preda28 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune a primit, prin managerul Radio România Actualităţi, Dan Preda, distincţia „Cel mai bun partener în susţinerea activităţii de prevenire a criminalităţii, în anul 2015”. Evenimentul a avut loc în cadrul ceremoniei de lansare a ,,Săptămânii prevenirii criminalităţii”, desfăşurate de Poliţia Română până pe 2 octombrie, la nivel naţional.
 • 30 septembrie – Cu prilejul deschiderii primului Centru de Informare şi Consiliere pentru Pacienţi, „InfoCons”, din cadrul unui spital de stat din România – Institutul Clinic Fundeni – , în cadrul Ceremoniei de deschidere a Zilelor Institutului Clinic Fundeni 2015, postul Radio România Actualităţi a fost premiat pentru activitatea reporterilor săi specializaţi pe domeniul medical, Marilena Frâncu şi Adriana Turea.
 • 11 octombrie – Corul de Copii Radio, dirijat de Voicu Popescu, a concurat, alături de alte 8 ansambluri din întreaga lume, în finala de la München a uneia dintre cele mai prestigioase competiţii corale internaţionale: Let the Peoples Sing. Concursul este un apreciat eveniment din circuitul muzicii vocale, aflat sub auspiciile Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union – EBU).
 • 12 octombrie – Radio România Actualităţi a câştigat premiul NATO pentru cea mai bună fotografie propusă de un jurnalist – corespondentul Ilie Pintea -, într-un concurs foto dedicat celui mai amplu exerciţiu desfăşurat de Alianţă în ultimii 13 ani: Trident Juncture. Ilie Pintea a participat la concurs cu o fotografie pe care a realizat-o în Afganistan, unde a fost trimis special Radio România.
 • 1soldati afg5 octombrie – 18 decembrie – Centrul Cultural Media prin Radio România Cultural, în colaborare cu Orchestrele şi Corurile Radio, au reluat programele „Ora de educaţie muzicală” şi „Ora de educaţie teatrală”, care se adresează copiilor din ciclul primar şi liceal. Acestea au loc în satul Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov
 • 27 octombrie – În ziua prăznuirii Sfântulului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, Sala Radio a fost gazda finalei Concursului Naţional de Muzică Bisericească Lăudaţi pe Domnul! Organizat de Patriarhia Română, în parteneriat cu Radio România, concursul aflat la cea de-a VIII-a ediţie a început la 1 martie 2015 şi se încheie prin evenimentul prezentat la Sala Radio. Invitat special a fost Corul de copii Radio dirijat de Voicu Popescu.
 • 30 octombrie – Radio România organizează, cu ocazia împlinirii a 87 de ani de la prima emisiune, „Ziua Porţilor Deschise”. Oaspeţii noştri au ocazia să vadă de unde pleacă ştirile, să-i cunoască pe cei care le aduc în casă informaţii, reportaje, muzică, teatru, sport
 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 87 de ani

 • 1-12 noiembrie – Cu prilejul Zilei Radioului, Agenţia RADOR a oferit, sub titlul „1 noiembrie, sărbătoare la Radio România”, un serial ce cuprinde 12 interviuri de excepţie, publicate pe site-ul RADOR, secţiunea Istorie orală. Sunt interviuri cu preşedinţii de odinioară – o istorie a Societăţii Române de Radiodifuziune din perspectiva celor care au construit-o. Cuvântul Preşedintelui Director General Ovidiu Miculescu despre Radio România astăzi a marcat începutul proiectului.

 • 7 – 18 noiembrie – Teatrul Naţional Radiofonic a fost invitat la Festivalul Internaţional al Teatrului Contemporan de Animaţie ImPuls ediţia 2015, organizat de Teatrul Ţăndărică, unde a lansat piesa „Rapunzel” de Fraţii Grimm, unul dintre cele mai frumoase basme ale copilăriei, scenariul şi regia artistică Gavriil Pinte

 • 14 noiembrie – Agenţia RADOR a lansat, pe www.rador.ro, în fiecare week-end, interviuri publicate în noua rubrică, „Doctorul de weekend”, în care medici specialişti explică cauzele şi simptomele multor afecţiuni şi oferă informaţii şi recomandări cu privire la prevenţie, metode moderne de diagnosticare şi tratament

 • 17 noiembrie – Protagonişti ai celor mai mediatizate turnee naţionale de muzică clasică din România – Pianul călător, Duelul viorilor, Vioara lui Enescu, seria Vă place (Bach/Brahms/tango)? – cei trei solişti concertişti ai Orchestrelor şi Corurilor Radio – violonistul Gabriel Croitoru, pianistul Horia Mihail şi violoncelistul Răzvan Suma au cântat pentru prima oară împreună într-un recital cameral, pe scena Sălii Radio, în care au interpretat partituri semnate de trei mari compozitori: Haydn – Trio în sol major pentru pian, vioară şi violoncel, Beethoven – Trio nr. 4 în si bemol major pentru pian, vioară şi violoncel şi Dvořák – Trio nr. 4 în mi minor pentru pian, vioară şi violoncel – Dumky

 • 18 noiembrie – World Record Academy (Academia Mondială a Recordurilor), cea mai prestigioasă organizaţie mondială, care certifică recordurile mondiale, a anunţat că celebrul comentator sportiv Ilie Dobre, de la Radio România Actualităţi, a stabilit al 6-lea record mondial, cu o performanţă senzaţională, 35 secunde 6 zecimi, fără respiraţie, în transmisiunea directă a unui gol în direct,

Acest record mondial unic, incredibil, care depăşeşte, cu 10 – 11 secunde, limita biologică umană, după cum a menţionat prof. univ. dr. General Ion Ţintoiu, reputat medic cardiolog, de la Spitalul Militar Central din Bucureşti, a fost stabilit în timpul meciului de fotbal dintre ASTRA Giurgiu şi ASA Tg. Mureş, din etapa a doua a Ligii I., din ziua de 19 iulie 2015, când a marcat Filip Jazvic, de la ASA Tg. Mureş.

Comentatorul Ilie Dobre deţine alte cinci recorduri mondiale: 31 şi 27 secunde în transmisiunea unui gol în direct, fără respiraţie; 1 minut şi 8 secunde şi 42 secunde, cu o singură respiraţie, fiind totodată comentatorul sportiv radio cu cele mai multe cărţi publicate (42), la ora actuală având deja 43.

World Record Academy i-a acordat, de asemenea, premiul de mare prestigiu internaţional Omul Anului în Media (2014), şi a precizat că Ilie Dobre a fost premiat, în 2008, cu Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler.

 • 18 – 21 noiembrie 2015 – La cea de-a XV-a ediţie a TAKTONS, competiţie internaţională a excelenţei în domeniul înregistrărilor sonore profesionale realizate de radiouri şi televiziuni publice, organizată de serviciul audiovizual public Voivodina, echipa Radio România a fost premiată, anul acesta obţinând următoarele distincţii:

– Premiul I pentru cea mai bună înregistrare, la categoriile muzică clasică– solist, grupuri mici – spectacol cu public  (ing. Mihai Alboaie); pop, rock, jazz – big band şi orchestre – înregistrări de studio (ing. Călin Gibescu), categoria muzică clasică – spectacol cu public – producţie audio-video  (ing. Călin Gibescu),

– Premiul II pentru cea mai bună înregistrare la categoriile muzică clasică– grupuri mici – înregistrare de studio (ing. Andrei Barbu), muzică clasică  – formaţii mari – înregistrare de studio (ing. Andrei Barbu) şi  muzică clasică  – formaţii mari – spectacol cu public (ing. Daniel Corjos).

Înregistrările de muzică clasică distinse cu premiul I au fost realizate cu ocazia celei de-a XXII-a ediţii a Festivalul Internaţional „George Enescu”  (septembrie 2015 – Bucureşti)

 • 18 – 22 noiembrie – Ediţia a 22-a a Târgului Internaţional Gaudeamus, organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media, în Pavilionul Central al Complexului Expoziţional Romexpo, a avut realizări remarcabile: peste 300 de participanţi, peste 700 de evenimente, recordul de vizitatori înregistrat la această ediţie – 125.000 – şi sumele generoase pe care aceştia le-au cheltuit (circa 3.200.000 Euro, conform rezultatelor studiului de trafic realizat pe parcursul târgului). Toate aceste date confirmă faptul că Gaudeamus a fost şi în acest an „cel mai citit târg de carte”.

 • 27 noiembrie – Orchestra Naţională Radio a susţinut, la Sala Radio, un concert dedicat Zilei Naţionale a României, eveniment ce a reunit pe scenă patru artişti români sau născuţi în România, care se bucură de o frumoasă carieră atât în ţară, cât şi în străinătate: Nicolae Moldoveanu – care a dirijat mari orchestre, ca Filarmonica Regală din Liverpool, Orchestra Radio din Olanda sau orchestrele BBC, violonistul Rafael Butaru – concertmaestru al orchestrei Operei Naţionale Bucureşti şi al Orchestrei Române de Tineret, pianista Rebeca Omordia – care şi-a construit o frumoasă carieră concertistică mai ales în Marea Britanie şi violoncelistul Răzvan Suma, solist al Orchestrelor şi Corurilor Radio, cunoscut publicului din întreaga ţara graţie turneelor sale naţionale Vă place Bach?, Vă place Brahms? şi Vă place tango?

angela-gheorghiu

 • 29 noiembrie – Soprana Angela Gheorghiu a susţinut, la Ateneul Român, un concert caritabil pentru victimele din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, în care a cântat atât lucrări celebre, precum ariile „Vissi d’arte” şi „O mio babbino caro”, de Giacomo Puccini, cât şi rugăciunea „Tatăl nostru” şi imnul naţional al României. Concertul susţinut de soprana Angela Gheorghiu a fost menit să strângă fonduri pentru tratamentul victimelor incendiului din clubul Colectiv, fiind realizat cu participarea Corului şi a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „George Enescu” şi a dirijorului Tiberiu Soare, dirijor şef al Orchestrei Naţionale Radio
 • 3 decembrie – La sediul Radio România, a avut loc o întâlnire a Preşedintelui Director General Ovidiu Miculescu cu reprezentanţi ai mass media naţionale – agenţii de presă, televiziuni şi publicaţii – având ca temă „Anul 2015 la Radio România”.

Radio România se află pe locul întâi în preferinţele românilor, cu o cotă de piaţă de peste 30%, a afirmat, preşedintele director-general al SRR.

Cu acest prilej, şeful radioului public a declarat că societatea a înregistrat în 2014 un profit de 7,7 milioane de lei şi previzionează o creştere a acestuia pe anul în curs şi, de asemenea, nu are credite, datorii şi nici întârzeri la plata facturilor.

Conducerea Societăţii de Radiodifuziune a anunţat că, în materie de strategie pentru anul viitor, SRR va emite pe zece noi frecvenţe, încercându-se, astfel, acoperirea optimă a întregului teritoriu al României, intenţionează să se dezvolte puternic în mediul online, dar şi digitalizarea Arhivei de Aur a Radio România.

De asemenea, Ovidiu Miculescu a vorbit şi despre un proiect mai vechi, care prevedea o eventuală unire a Radioului Public cu Televiziunea Română, precizând că ar fi dureroasă o formulă în care radioul să aibă de pierdut.

ca-srr

 • 5 – 10 decembrie – Radio România a fost, pentru al 17-lea an, singurul post de radio şi TV din România prezent la Săptămâna Nobel şi la ceremonia de decernare a prestigioaselor premii Nobel din capitala Suediei, Stockholm.

Până pe 10 decembrie, data la care are loc acordarea premiilor Nobel şi la care este comemorat şi Alfred Nobel, inventatorul acestor distincţii, Radio România, prin corespondentul său la Stockholm, Corina Negrea, singurul jurnalist român acreditat la evenimentele Nobel, a transmis şi a înregistrat interviuri şi conferinţe cu laureaţii premiilor Nobel ai acestui an pentru Radio România Cultural şi Radio România Actualităţi

 • 5 decembrie – Comunitatea românească din Voivodina a sărbătorit Crăciunul prin Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă. Pe scena Căminului Cultural din Uzdin au urcat, în aplauzele spectatorilor, ansambluri şi interpreţi din Săcălaz, Torac, Uzdin, Novi Sad, dar şi invitaţi din România, respectiv din Comloşu Mare şi Şopotul Nou.

Pe aceeaşi scenă au urcat şi reprezentanţi ai presei din Banat – atât cel românesc, cât şi sârbesc. Printre laureaţii din acest an s-a aflat si Radio Reşiţa, unul dintre cele mai apreciate posturi din Voivodina. Managerul Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea a fost, de altfel, inclus din acest an în rândul membrilor de onoare ai Societăţii literar-artistice „Tibiscus” din Uzdin, principalul promotor al culturii româneşti din Voivodina şi organizator al manifestărilor

 • 11 decembrie – La sala Centrului Naţional de Artă – Tinerimea Română, a avut loc Gala Radio Fiction Desk – proiect iniţiat de Radio România prin Centrul Cultural Media – Teatrul Naţional Radiofonic, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Prima ediţie a proiectul concurs Radio Fiction Desk – bazat pe colaborarea cu  trupe de actori, formate din elevi ai liceelor bucureştene, pentru a realiza spectacole de teatru radiofonic în studiourile Radio România – , a fost o experienţă inedită, ce a adus bucuria de a întâlni tineri care iubesc teatrul şi care au participat cu entuziasm la această primă experienţă radiofonică.

 • 11 decembrie – Editura Casa Radio propune publicului o completare editorială a ofertei concertistice Radio România, prin prezentarea a două albume CD, lansate cu ocazia concertului din această zi, de la Sala Radio.

Primul album este Pianul călător. Horia Mihail – Romantic, cuprinzând Suitele Carnavalului op. 9 şi Scene de copii op. 15 de Robert Schumann şi Şase Piese pentru pian op. 118 de Johannes Brahms.

Cel de-al doilea album este intitulat Orchestra Naţională Radio, dirijor Cristian Măcelaru. Mihail Glinka – Ruslan şi Ludmila, Nikolai Rimski-Korsakov – Şeherazada.

 • 11 decembrie – În cadrul Galei Farmaciştilor, ediţia a IV-a, Gala Platinum, care a avut loc la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, printre câştigători s-a numărat şi redactorul Radio România Actualităţi, Marilena Frâncu, care a primit Premiul pentru profesionalism în jurnalism farmaceutic.

Acelaşi premiu a fost primit şi de Răsvan Roceanu – Redactor Bucureşti FM

 • 12 decembrie – Corul de Copii Radio, a susţinut, sub bagheta dirijorului Voicu Popescu, la Sala Radio, un concert extraordinar de Crăciun. Unul dintre momentele speciale ale evenimentului a fost interpretarea suitei A Ceremony of Carols (Ceremonialul de Crăciun), semnată de compozitorul britanic Benjamin Britten. Cu acest prilej a fost lansată noua apariţie discografică „Corul de Copii Radio – 70”, cadoul pe care formaţia muzicală îl oferă admiratorilor săi la finalul anului aniversar 2015

corul-radio

 • 12 decembrie – Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea Corului de Copii Radio.

Prezentăm în continuare textul mesajului:

„Îmi face o deosebită plăcere să vă felicit la împlinirea a 70 de ani de existenţă. Între instituţiile cu o vechime venerabilă, Corul de Copii este cel care nu-şi trădează niciodată vârsta, fiind mereu tânăr şi transmiţând întotdeauna energia membrilor săi şi bucuria de a cânta împreună. În acelaşi timp, noile generaţii beneficiază din plin de tradiţia şi experienţa care, în timp, au creat un profil unic în peisajul muzical al ţării noastre.

Corul de Copii Radio este astăzi cel mai important şi mai valoros ansamblu vocal pentru tinerii din România şi un ambasador cultural de prim rang în Europa şi în lume. Succesul înregistrat pe scene importante demonstrează nivelul înalt şi aprecierea de care se bucură corul peste tot unde răsună vocile membrilor săi.

Dintotdeauna, Corul de Copii Radio a exercitat o atracţie puternică pentru tinerii talentaţi şi a aplicat în acelaşi timp criterii de selecţie stricte, motiv pentru care a devenit un sinonim pentru excelenţă. Spiritul tânăr, pozitiv şi vocile minunate din acest cor ne emoţionează şi ne bucură sufletele de fiecare dată când avem prilejul de a le asculta.

Urez Corului de Copii Radio „La Mulţi Ani” şi multe împliniri membrilor şi coordonatorilor săi!”

 • 13 decembrie – Radio România, în parteneriat cu televiziunea Favorit, a organizat, la Sala Radio, concertul tradiţional „Începem a colinda”, în preajma Sfintei Sărbători a Naşterii Domnului Iisus Hristos. Evenimentul i-a avut printre invitaţi pe Gheorghe Turda şi Ansamblul Săpânţana – jud. Maramureş, Marcel Părău şi Grupul de colindători din Merghindeal – jud. Sibiu, Călin Brăteanu şi Grupul de colindători Boroaia – jud. Suceava şi Ion Drăgan şi Grupul de colindători Gorjanca – jud. Gorj

 • 14 decembrie – Postul Radio România Actualităţi a fost premiat de către Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România, pentru informarea corectă, imparţială şi la timp a ascultătorilor despre performanţele şi problemele pieţei intermediarilor în asigurări

 • 15 decembrie – Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România a trimis o scrisoare de mulţumire Societăţii Române de Radiodifuziune pentru atitudinea pozitivă pe care o are faţă de breasla medicală, având iniţiativa de a concepe şi promova în spaţiul de emisie un mesaj de interes general ce are ca motiv recunoştinţa faţă de profesia medicală din România, atât de încercată în ultima perioadă.

„Felicităm echipa managerială şi profesioniştii din Radioul public pentru suportul moral şi încurajările transmise tuturor medicilor şi consolidarea încrederii populaţiei în sistemul medical românesc, se mai arată în scrisoare

 • 15 decembrie – Corespondentul Radio România Actualităţi în Judeţul Sălaj, Adrian Lungu, a fost premiat în cadrul Galei Presei Sălăjene, ediţia 2015. Jurnalistul a primit distincţia în semn de apreciere pentru întreaga activitate desfăşurată în calitate de corespondent al Postului Public de Radio, dar si pentru promovarea valorilor culturale naţionale. Premiul a fost acordat de oamenii de cultură din judeţ prin Ministerul Culturii, respectiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naâional Sălaj

evreiesc

 • 17 decembrie – Preşedintele Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu, împreună cu şase jurnalişti ai radioului public – Titus Vîjeu, Carol Mălinescu, Valeriu Dăescu, Remus Rădulescu, Angela Cerveni şi Cristina Toma, au fost invitaţi la Templul Coral, reinaugurat de curând. În cadrul unei ceremonii desfăşurate cu acest prilej, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, deputatul Aurel Vainer le-a înmânat Medalia de Onoare Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România

 • 18 decembrie – Realizatorul Radio România Actualităţi, Adrian Soare, a primit premiul “Ion Ghiţulescu pentru Comentatorul Radio 2015”, în cadrul unei festivităţi organizate de Asociaţia Presei Sportive din România

 • 18 decembrie – În ajunul sărbătorilor de iarnă, ca în fiecare an, pe afişul Sălii Radio a figurat un eveniment transformat într-o tradiţie a stagiunii şi într-un reper al scenei culturale bucureştene: Cele trei dive, gală extraordinară cu arii din opere celebre. Pentru al cincilea an consecutiv, alături de Orchestra Naţională Radio, au fost prezente trei artiste lirice care şi-au construit o spectaculoasă carieră în ţară, dar şi în străinătate. De această dată, cele trei mari voci au fost sopranele Teodora Gheorghiu şi Iulia Isaev şi mezzosoprana Liliana Mattei Ciucă, care au evoluat sub bagheta dirijorului de origine italiană David Crescenzi, invitat special al serii fiind şi tenorul Ştefan Pop. Evenimentul s-a bucurat de participarea Corului Academic Radio, pregătit de Dan Mihai Goia.

 • 21 decembrie – Hildegard Ignătescu, redactor la Secţia Română a Radio România Internaţional (RRI), a câştigat Premiul SALUT!, la categoria Radio, în urma concursului mass-media pe teme de migraţie şi refugiaţi, organizat în cadrul proiectului SALUT – Suntem Acasă în Locul Unde Trăim, finanţat din granturile SEE 2009-2014, prin Fondul ONG în România. Proiectul este derulat în parteneriat de Fundaţia ICAR şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

22-dec-radio

Premiul a fost acordat jurnalistei Radio România Internaţional pentru emisiunile Punctul pe I cu tema România, preferată de tot mai mulţi străini cu poveşti de succes, difuzată pe 11 septembrie 2015, şi Stare de fapt, despre Fenomenul migraţiei şi impactul asupra României, difuzată pe 15 septembrie 2015

 • 22 decembrie – A avut loc o ceremonie religioasă şi depunere de coroane la Monumentul Eroilor Revoluţiei de lângă Societatea Română de Radiodifuziune, la împlinirea a 26 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989

2016

 • 11 – 17 ianuarie – Centrul Cultural Media Radio România a sărbătorit Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie, cu evenimente speciale desfăşurate pe parcursul întregii săptămâni, Printre acestea s-au numărat: o expoziţie de fotografie la Sala Radio, teatru la microfon şi emisiuni speciale, muzică românească şi dezbateri pe marile teme culturale ale momentului, dar şi transmisii în direct de la evenimentele dedicate acestei zile

 • 13 ianuarie – După ce a rămas fără sediu, întrucât şi clădirea Arcub din strada Batiştei în care trebuia să-şi desfăşoare activitatea a primit bulină roşie de risc seismic, echipa Teatrului Nottara va susţine spectacole în mai multe teatre din Bucureşti şi din ţară, una dintre instituţiile care s-a oferit să găzduiască spectacole ale Teatrului Nottara fiind Societatea Română de Radiodifuziune. Managerul instituţiei, Marinela Ţepuş, a mulţumit Radioului public pentru această invitaţie: „Radioul este demult alături de noi, este partenerul nostru şi pe festival şi aţi fost alături şi înainte. Dar această propunere care a venit nu demult, ci acum câteva zile, aduce şi un alt fel de gest, o altfel de invitaţie, aceea de a şi juca la dumneavoastră. Vă mulţumim”

 • 13 ianuarie – Primul concert al anului 2016 la Sala Radio a stat sub semnul recunoştinţei. Orchestra de Cameră Radio a dedicat acest eveniment memoriei dirijorului Ludovic Bács. Pentru mai bine de cinci decenii, cariera artistică a muzicianului a fost strâns legată de ansamblurile muzicale Radio România şi mai ales de Orchestra de Cameră Radio. Evenimentul s-a derulat sub bagheta lui Marius Hristescu, Tiberiu Oprea, Radu Popa şi Bogdan Vodă, toţi fiind foşti studenţi ai maestrului Ludovic Bács. La realizarea concertului au colaborat soliştii Cosmin Bălean – duduk, Ioana Ionescu – pian, Verona Maier – pian, Filip Papa – violoncel şi soprana Mediana Vlad

 • 13 ianuarie – Discul care a strâns cea mai mare notă din cele mai multe voturi unice exprimate de public în cadrul campaniei „Votează discul de muzică clasică al anului 2015” derulată pe site-ul Radio România Muzical (http://www.romania-muzical.ro/voteaza-2015) este semnat de pianista română Raluca Ştirbăţ şi cuprinde integrala lucrărilor pentru pian solo de George Enescu. Albumul, alcătuit din trei cd-uri, a apărut la casa Hanssler Classic şi a fost lansat la nivel internaţional în octombrie 2015, iar la Bucureşti pe 3 decembrie 2015.

Discul a strâns un număr de 246 de voturi şi nota 4,93 din maximum 5. A fost difuzat la Radio România Muzical în 4 decembrie 2015 şi poate fi reascultat pe site-ul campaniei.

 • 13 ianuarie – Simona Lazăr, realizator la Radio România Antena Satelor a primit Premiul „Unda călătoare” pentru conceptul original al emisiunii „Sarea în bucate”, primul show culinar radiofonic, în cadrul Gala Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din Romania, desfăşurată la Hotel Phoenicia-Bucureşti

presedinte-srr

 • 15 ianuarie – La Leipzig a avut loc, la invitaţia ARD – MDR, o întâlnire între prof. dr. Karola Wille, directorul general al ARD (radioteleviziunea publică germană) şi Ovidiu Miculescu, preşedintele director general al SRR.

Aceasta l-a felicitat pe preşedintele Radio România pentru rezultatele excepţionale obţinute de SRR în 2015 şi a ţinut să menţioneze că e onorată de faptul că MDR Orchestra este invitată să reprezinte Germania la Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio de la Bucureşti RADIRO, ediţia a III-a, ce va avea loc în septembrie 2016 la Bucureşti.

Celebrul dirijor Kristjan Jarvi, director muzical al orchestrelor şi corurilor MDR, a fost invitat în calitate de director de onoare al festivalului pentru această a III-a ediţie a RADIRO, urmându-i lui Christian Zaccharias (ediţia I) şi lui Cristian Mandeal (ediţia a II-a). Acesta este extrem de apreciat de publicul din România, în urma spectaculoasei sale apariţii din deschiderea Festivalului Enescu 2015

 • 16 ianuarie – La Gala de Premiere a campaniei „Noi susţinem Excelenţa! – Mihai Eminescu 2016”, iniţiativă a publicaţiei de limba română „Occidentul Românesc” din Spania, desfăşurată la sala festivă a primăriei binecunoscutei staţiuni litorale Benidorm, emeriţii prezentatori de radio de la Bucureşti, Puşa Roth şi Costin Tuchilă, ei înşişi oaspeţi de onoare, au rostit cuvântul de deschidere al manifestării, salutând oficialităţile de rang înalt, atât române cât şi spaniole.

Costin Tuchilă, realizator, Redacţia Teatru, a primit cu acest prilej, Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate culturală, iar Puşa Roth a primit Premiul de Excelenţă pentru colaborarea de excepţie cu Occidentul Românesc

 • 18 ianuarie – Radio România Actualităţi îşi menţine poziţia de lider pe piaţa de radio din România, pe toate mediile de rezidenţă: 14,3% la nivel naţional, 14,7% în mediul urban şi 13,4% în Bucureşti, după cum arată datele de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA), valul de toamnă 2015, publicate astăzi.

Audienţa zilnică a programelor Radio România (Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Antena Satelor şi Reţeaua Studiourilor Regionale) însumează peste 4,5 milioane de ascultători, Societatea Română de Radiodifuziune înregistrând o cotă de piaţă de peste 30%.

Studiul de Audienţă Radio – valul de toamnă 2015 a fost efectuat în perioada 31 august – 20 decembrie 2015 de către IMAS – Marketing şi Sondaje şi GFK România – Institut de Cercetare de Piaţă SRL, pe un eşantion de 9.449 de persoane dintre care 7.400 în mediul urban şi 2.049 în mediul rural.

Studiul a cuprins 1.156 de localităţi, dintre care 304 în mediul urban şi 852 în mediul rural.

 • 21 ianuarie – Radio România Constanţa şi-a deschis porţile, cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la înfiinţare, oferind astfel ascultătorilor posibilitatea să afle de unde pleacă ştirile şi să-i cunoască pe cei care le aduc în casă informaţii, reportaje, muzică, sau sport

 • 21 ianuarie – 31 mai – Proiectul de succes „Ora de educaţie muzicală” s-a desfăşurat, bilunar, la Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din sectorul 1, cu participarea a aproximativ 60 de elevi care au aflat de ce este importantă cunoaşterea istoriei muzicale.

Organizat de Centrul Cultural Media prin Radio România Cultural, în colaborare cu Orchestrele şi Corurile Radio, programul „Ora de educaţie muzicală” are ca scop promovarea produselor Radio România – concerte de muzică clasică, CD-uri audio, cărţi, emisiuni radiofonice de specialitate – dar şi atragerea şi fidelizarea spectatorilor în sălile de concerte radio sau la audiţiile radiofonice.

Invitatul primei ediţii de joi, 21 ianuarie, a fost trompetistul Sebastian Serafimovici, solist instrumentist la Orchestra Naţională Radio, care, împreună cu realizatorul Cristian Marica, le-au prezentat copiilor, o lecţie introductivă în culisele muzicale ale radioului public şi o trecere în revistă a instrumentelor de suflat.

 • 22 ianuarie – Orchestra Naţională Radio a susţinut un concert Mozart / Beethoven, la Sala Radio, sub bagheta dirijorală a lui Mădălin Voicu – fiul marelui violonist Ion Voicu, şi cu participarea apreciatului violonist Alexandru Tomescu, care se bucură de privilegiul de interpreta pe vioara Stradivarius, instrument pe care a cântat şi Ion Voicu

distracie

 • 4 – 7 februarie – Bucureşti FM împreună cu Primăria Buşteni au oferit localnicilor şi celor care au ales să-şi petreacă weekend-ul la munte 4 zile şi 3 nopţi de muzică bună şi distracţie pe alese, în cadrul Zilelor oraşului Buşteni.

Au fost premiaţi câştigătorii Cupei Oraşului Buşteni la Schi Alpin 2016 iar Lidia Buble, Alex Mataev, Amna, DJ. Rynno si Sylvia sunt doar câţiva din cei care au întreţinut atmosfera. Sâmbătă seară, pe 6 fenruarie, toată lumea s-a bucurat de un superb foc de artificii.

Ziua de Duminică powered by Bucureşti fm a fost cea care aproape a topit zăpada de pe pârtie.  DJ-ii Bucureşti FM Răzvan Petre şi Alex Minculescu au animat publicul amator de mişcare şi distracţie. Liviu Teodorescu, Roxana Nemeş, Andrei Leonte şi Trupa B52 „au mişcat munţii din loc” cu un super concert marca Bucureşti Fm.

 • 6 februarie – Recenta apariţie a albumului aniversar „Sibelius 150. Interpretări alese din Arhiva Radio România”, în colecţia Maestro a Editurii Casa Radio a prilejuit o sesiune de autografe oferite de cei doi mari artişti români: violonistul Gabriel Croitoru şi dirijorul Horia Andreescu, a căror interpretare l-a omagiat pe compozitorul emblematic al Finlandei. Cei doi maeştri au acordat autografe pe albumul Sibelius 150 în foaierul Ateneului Român, la finalul concertului desfăşurat sub genericul „Stagiunea Regală”

12-feb

 • 10 februarie – Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu s-a întâlnit cu preşedintele director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu.

Cei doi au discutat despre posibilităţile concrete de cooperare a Ministerului de Externe cu postul public de radio pentru crearea şi implementarea unui spaţiu comunicaţional comun România – Republica Moldova, un element important în dezvoltarea unei societăţi deschise şi pluraliste în statul vecin.

Cei doi au remarcat rezultatele remarcabile obţinute până în prezent de Radio Chişinău.

Ministrul delegat a subliniat importanţa programelor de informare a populaţiei vorbitoare de limbă română, dar şi a celei de limbă rusă, cu accent pe difuzarea unor de emisiuni despre Uniunea Europeană şi despre experienţa de aderare a României.

Dan Stoenescu si-a declarat susţinerea pentru eforturile radiiului public de dezvoltare a unor proiecte noi care să contribuie la o mai bună informare a românilor din vecinătatea apropiată, dar şi a publicului din ţară cu privire la viaţa acestora.

 • 12 februarie – Cristian Măcelaru, dirijor asociat al Filarmonicii din Philadelphia, cu o frumoasă carieră în special în S.U.A şi în Canada, a revenit la pupitrul Orchestrei Naţionale Radio, în concertul de la Sala Radio, în care publicul din România a ascultat, în primă audiţie europeană, ”City Scenes”, lucrare semnată de compozitorul canadian-american contemporan Karim Al-Zand

 • 17 februarie – Preşedintele Comisiei pentru cultură din Senat, social-democratul Georgică Severin, solicită, în cadrul unui proiect depus la camera Deputaţilor, adoptarea în procedură de urgenţă a unei propuneri de modificare şi completare a Legii privind organizarea şi funcţionarea Societăţilor Române de Radiodifuziune şi Televiziune. Potrivit expunerii de motive, actul normativ are ca punct de plecare situaţia financiară deosebit de dificilă a Televiziunii Publice, care ar avea drept cauză principală un management defectuos. Georgică Severin propune, în principal, prin proiectul de lege, separarea funcţiei de preşedinte al Consiliului de Administraţie de cea de director general în cazul celor două Societăţi. Copreşedintele PNL, Alina Gorghiu, a declarat că liberalii nu susţin proiectul, care, în opinia sa, serveşte exclusiv interesele PSD şi nu pe cele ale Televiziunii sau Radioului public. Alina Gorghiu a precizat că liberalii vor elabora şi ei o propunere, ce va fi înaintată tuturor grupurilor parlamentare şi premierului Dacian Cioloş

Drept răspuns, Radio România a lansat o campanie împotriva modificării legii 41/1994 în baza căreia funcţionează, campanie intitulată „Eu sunt Radio România”. Oameni din toate sferele de activitate şi-au exprimat la microfonul posturilor corporaţiei sprijinul pentru misiunea postului public de radio

 • 17 februarie – Agenţia Naţională Antidrog Constanţa a decernat postului Radio România Actualităţi, o diplomă de excelenţă, pentru modul în care a reflectat şi s-a implicat în acţiunile de combatere a consumului de droguri. Agenţia Naţională Antidrog Constanţa consideră că, prin materialele realizate de corespondentul Radio România Actualităţi, Mona Constantinescu, Radioul a luat parte, activ, la acţiunile de combatere şi prevenire a consumului de droguri. De asemenea, a contribuit la promovarea şi mediatizarea activităţilor Agenţiei Naţionale Antidrog şi, în special, ale Centrului de la Constanţa, în anul 2014

 • 24 – 28 februarie – La Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, a avut loc cea de a XV-a ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus, care a cuprins aproximativ 100 de evenimente . Manifestarea a fost precedată, în premieră, de un lanţ uman format din circa 2.000 de persoane, care şi-au transmis o carte-simbol, pe traseul dintre sediul Radio Craiova şi Teatrul Naţional

 • 1 martie – Într-un serial de 8 episoade, Agenţia RADOR a prezentat câteva dintre sutele de mărturii despre mamă, aflate în Arhiva de istorie orală. Citiorii au avut ocazia să cunoască mame rafinate, copiii lor fiind intelectuali sau truditori ai pământului, fac parte din elita societăţii sau nu, dar indiferent de aceasta îşi amintesc de mamele lor ca fiind sufletul familiei. Pe www.rador.ro

 • 1 martie – în prima zi de primăvară, Radio România a lansat un produs online inedit, dedicat tuturor ascultătoarelor noastre şi primei zile de primăvară. Timp de 24 de ore, publicul Radio România a găsit pe toate site-urile posturilor noastre „Un radio de-o zi”. Muzica aleasă şi cele mai frumoase definiţii date feminităţii sunt mărţişoarele pe care Radio România le-a oferit, pe 1 martie, tuturor doamnelor şi domnişoarelor

 • 1 – 31 martie – România Ascultă 5 minute de muzică clasică, graţie unui proiect iniţiat de Radio România Muzical, singurul post românesc dedicat muzicii clasice şi de jazz, parte a corporaţiei publice Radio România. În această perioadă în fiecare zi, piese celebre din repertoriul clasic, în interpretări semnate de mari artişti români, s-au auzit în spaţii neconvenţionale pentru muzica cultă: hipermarketuri, mall-uri, magazine de bricolaj şi mobilă, sedii de firme, dar şi librării şi muzee

 • 2 martie – Trei dintre producţiile de teatru radiofonic ale Societăţii Române de Radiodifuziune sunt nominalizate la cea de-a XXIV-a ediţie a Galei Premiilor UNITER, pentru anul 2015, ce va avea loc pe 9 mai 2016, la Sala Mare a Teatrului Regina Maria din Oradea. Nominalizările pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic sunt: Henri Mathias Berthelot, generalul generalilor, scenariul Victor Cilincă, regia artistică Attila Vizauer, Jucătorul de table, de George Arion, dramatizarea radiofonică şi regia artistică Cezarina Udrescu, producţie a Societăţii Române de Radiodifuziune şi Rapunzel, de Fraţii Grimm, scenariul radiofonic şi regia artistică Gavriil Pinte.

 • 7 martie – Poveştile a şase femei care au făcut din pasiunea pentru ştiinţă, o carieră de o viaţă – Gina Isar, cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Spaţiale de la Măgurele, Elena Butoi, dr. în biologie la Institutul de Biologie şi Patologie Celulară Nicolae Simionescu al Academiei Române, Oana Paula Popa, dr. în biologie, coordonatoarea Laboratorului de Biologie Moleculară al Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Anca Velicu, dr. în sociologie, cercetător la Institutul de Sociologie al Academiei Române, Silvia Stegaru, asistent universitar şi de cercetare, doctorandă la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti, co-fondatoare a Girls Who Code – România, prima comunitate pentru femei programator din România şi Mirela Nemţanu, absolventă a Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti, manager de comunicare şi relaţii publice al companiei L’Oreal România, coordonatoarea, împreună cu UNESCO, a Programului de Burse Naţionale L’Oréal UNESCO „Pentru Femeile din Ştiinţă”, a fost prezentată la „Cafeneaua de ştiinţă”, în direct, pe toate frecvenţele Radio România Cultural dar şi video online
 • 8 martie – Teatrul Naţional Radiofonic a prezentat în premieră absolută, la Radio România Cultural, în seria Biografii, memorii – un spectacol-document tulburător, despre fenomenul foametei, ca instrument de manipulare şi dezumanizare, în Moldova sovietică a anilor 1946 – 1947 – „Plânsul Basarabiei”

 • 8-martie

  8 martie – Reporterii Radio România Actualităţi au oferit flori doamnelor şi domnişoarelor din Bucureşti în unele din cele mai aglomerate zone ale Capitalei: Piaţa Romană, Piaţa Unirii şi Gara de Nord. Şi în ţară, angajaţii posturilor regionale ale Radio România au oferit flori cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii

 • 8 martie – Radio România Actualităţi a lansat proiectul Bursa de Jurnalism Sportiv Ion Ghiţulescu, prin care se încearcă atragerea tinerilor studenţi spre activitatea jurnalistică, oferindu-le şansa de a lucra pe latura sportivă a acestui domeniu. Modul de retribuire a acestora va fi prin încheierea unui Contract de Cesiune a Drepturilor de Autor, prin care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile persoanei selectate, iar candidatul selectat va desfăşura următoarele activităţi: prezenţă redacţională cu prioritate spre online (redactare ştiri, înregistrare declaraţii, culegere de rezultate, realizare bază de date foto pentru site, etc.), participare la conferinţe de presă, culegerea de declaraţii sau realizarea de scurte interviuri la diverse competiţii sportive, implicarea în activităţi organizatorice ale Secţiei Sport

 • 14 martie – Reportajul „Love Story pe frontul de Est”, semnat de Valentin Ţigău, realizator la Radio România Internaţional, a fost premiat la Concursul UZPR (Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România) pentru anul 2015, categoria radio. Reportajul radiofonic a fost difuzat pe 16 noiembrie 2015, în rubrica săptămânală „Reporter” la Radio România Internaţional

 • 15 martie – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune a primit raport de respingere de la Comisia pentru cultură a Camerei Deputaţilor. Deputaţii au votat raportul de respingere asupra proiectului de lege cu 13 voturi „pentru”, 12 „împotrivă” şi două abţineri.

 • 16 martie – În cadrul Galei Premiilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România pentru anul 2015, desfăşurată la Sala ARCUB, mai mulţi reprezentanţi ai Antenei Satelor, au obţinut premii, în al 25-lea an de existenţă a postului.

Ion Vulcan, corespondent pentru zona Sibiului al postului de radio, şi-a adjudecat Premiul II la această categorie, pentru reportajul Cântece şi poveşti de la Muzeul Astra.

Premiul I al categoriei a fost acordat colegei Robina Cornaciu, realizator de emisiuni – Vrem să ştii şi Cu inima deschisă, pentru reportajul Bădila, satul cu un singur locuitor, o pagină tulburătoare din istoria recentă a celui mai tăcut sat din România, aflat la numai 15 km distanţă de Curtea de Argeş a Meşterului Manole.

Emisiunile realizate în 2015 de Simona Lazăr – Focul din vatră, Sarea în bucate şi Pe uliţa vieţii, ca şi reportajele care au pigmentat ediţiile de peste an ale emisiunii Lada de zestre au motivat juriul să îi acorde Premiul pentru excelenţă în jurnalism, pentru „promovarea satului românesc”.

Se cuvine a remarca şi Premiul Opera Prima acordat la categoria Cartea de publicistică unui alt corespondent al Antenei Satelor, Daria Raluca Diaconiuc (Iaşi), pentru volumul Fonoteca excelenţei, colecţie de interviuri de colecţie, vocile perindate pe dinaintea microfonului îmbrăcând forma (perenă) a cuvântului tipărit.

sala-radio-premiile-muzicale

 • 20 martie – La Sala Radio a avut loc a XIV-a ediţie a Galei Premiilor Muzicale Radio România. Pe parcursul serii au fost acordate 15 premii pentru cele mai bune performanţe ale anului trecut în muzica pop, folk, pop-dance şi pop-rock, artişti de top ai show bizz-ului românesc şi numeroase hituri ale anului 2015 figurând pe lista nominalizaţilor, iar două premii speciale au încununat două personalităţi ale muzicii româneşti.

Printre premianţi s-au aflat: Albumul anului: Te iubesc – Direcţia 5 / Cat Music, Cea mai bună voce feminină: Andra, Cea mai bună voce masculină: Mihail, Artistul anului 2015: Delia şi Piesa anului: Inimi desenate – Delia / Muzica – Alex Pelin, Ovidiu Baciu, text – Alex Pelin, Ovidiu Baciu.

Premiul special pentru întreaga carieră a fost înmânat de Angela Similea şi Corina Chiriac muzicianului Marius Ţeicu, iar Gabriel Cotabiţă a primit Premiul de Excelenţă Radio România din partea unui cuplu celebru – textiera Andreea Andrei şi compozitorul Ionel Tudor

 • 21 martie – Gala Premiilor Radio România Cultural, ediţia a XVI-a, desfăşuratăla Teatrul Odeon, a desemnat câştigătorii anului 2015. Printre distincţiile acordate se remarcă Premiul de Excelenţă, decernat istoricului Neagu Djuvara, Premiul Lux Mundi i-a revenit artistului vizual Dan Perjovschi, Premiul In memoriam Iosif Sava i-a fost acordat acordat pianistei Raluca Ştirbăţ.

Pe secţiuni, Premiul pentru Proză i-a revenit lui Mircea Cărtărescu, pentru Solenoid, Editura Humanitas, Premiul pentru Film a revenit regizorului Radu Jude, pentru filmul Aferim!, Premiul pentru Poezie i-a fost înmânat lui Robert Şerban, pentru volumul „Puţin sub linie”, Editura Cartea Românească, iar Premiul pentru Muzică i-a revenit compozitorului Adrian Enescu, pentru complexitatea artistică a proiectului BachFiles.

La secţiunea Proiecte culturale şi festivaluri a fost laureat Radu Afrim pentru conducerea artistică a Galei Tânărului Actor HOP

 • 24 martie – 21 mai – Cea de-a VI-a ediţie a turneului „Pianul Călător” a avut loc în 19 localităţi din ţară şi la Chişinău. Având ca propunere muzicală tema „Romantic exclusiv. Chopin”, pianistul Horia Mihail a pornit din nou la drum însoţit de un pian de concert, pus la dispoziţie de Radio România

 • 24 martie – Radio România a primit Premiul Special pentru Contribuţia la Dezvoltarea Pieţei de Asigurări.

Companiile din acest domeniu au considerat că postul public de radio a transmis informaţiile în cel mai corect şi mai credibil mod din mass media românească.

Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor acordă, anual, distincţii pentru cele mai performante companii de asigurari şi pentru specialiştii care s-au remarcat prin activitatea profesională.

Alis Georgescu, Preşedintele Media X-Prim, Sergiu Costache, a evidenţiat importanţa acestui premiu: ” Radio România Actualităţi a primit un premiu din partea întregii pieţe a asigurărilor. Noi am facut un sondaj în rândul pieţei ca să vedem acea structură, pentru că au intrat în comtetiţie şi televiziuni, radiouri şi ziare, se pare ca Radio România Actualităţi a fost în permanenţă alături de piaţa românească  de asigurări, a creat o foarte bună inpresie şi am rămas cu un gând atât de bun încât votul a fost majoritar în favoarea Radio România Actualităţi. Toată lumea a apreciat faptul că la acele campanii naţionale de informare aţi fost alături de piaţă pentr a informa publicul larg.”

 • 4 aprilie – Preşedintele Radio România, Ovidiu Miculescu, a invocat, într-o întâlnire cu ambasadorul iranian la Bucureşti, Hamid Moayer, extinderea cooperării cu (radio)televiziunea de stat iraniană. „Având în vedere capacităţile şi facilităţile din cele două ţări, Teheranul şi Bucureştiul pot deschide calea pentru extinderea cooperării bilaterale între organizaţia Radio România şi Radiodifuzorul Republicii Islamice Iran (IRIB)”, a spus Miculescu. „Organizaţia Radio România ca mass-media independentă furnizează servicii pentru 99 la sută din întreaga Românie, 24 de ore din 24, pe diferite paliere – politic, economic, cultural şi social”, a adăugat el

 • 7 aprilie – Radio România este noul vicepreşedinte pentru Europa al Uniunii Internaţionale de Radio şi Televiziune. Acest organism reuneşte radiouri şi televiziuni publice din 51 de ţări din lume, precum Radio France, MTV din Ungaria, RTBF din Belgia, sau ERT din Grecia. În ultimii ani, Radio România a fost parte a proiectelor Uniunii, în special în domeniul schimburilor de programe, al coproducţiilor şi al schimburilor culturale

 • 8 aprilie – Radio România Internaţional (RRI) , din cadrul Radio România, are de curând un profil pe Vimeo, site web care oferă servicii de video hosting şi unde utilizatorii pot încărca, distribui şi viziona clipuri video

 • 10 aprilie – Radio România Cultural a aniversat 50 de ani de difuzare a emisiunii Revista Literară Radio, emisiune literară fanion a radioului public, iniţiată de scriitorul Vasile Voiculescu în 1929. Suspendată apoi vreme de peste trei decenii, emisiunea a fost reluată în 9 aprilie 1966 şi difuzată săptămânal.

Radio România Cultural a difuzat o ediţie specială aniversară a Revistei Literare Radio: o reîntâlnire cu realizatorii şi invitaţii emisiunii din cele cinci decenii de existenţă, o scurtă istorie a literaturii române pornind de la 7 momente cheie din istoria programului. Invitatul Ancăi Mateescu şi al lui Matei Martin a fost Liviu Grăsoiu, realizator al emisiunii din 1986 până în 2006

 • 16 – 24 aprilie – Radio România Cultural i-a celebrat pe William Shakespeare şi pe Miguel de Cervantes la 400 de ani de la trecerea lor în eternitate. Radio România Cultural a difuzat o serie de reportaje, interviuri şi portrete dedicate operelor şi personalităţii celor două mari spirite ale literaturii universale. Pe parcursul săptămânii, în emisiunile de actualitate ale postului, au fost difuzate interviuri cu Stanley Wells, unul dintre cei mai importanţi cercetători ai lui William Shakespeare sau cu Michael Dobson – preşedintele Institutului Shakespeare de la Universitatea din Birmingham. Un alt punct important a fost interviul cu Ion Caramitru, ambasadorul Shakespeare în România

Totodată, pe lista propunerilor RRC on air şi online au fost spectacolele de teatru radiofonic: Hamlet, Iulius Cezar, Richard al III-lea, Antoniu şi Cleopatra, Macbeth, Henric al V-lea, cu distribuţii de aur

 • 18 aprilie – Radio România Regional a organizat campania „descoperă 100 de poveşti de aur ale sportului românesc” în cadrul proiectului Eu aleg România ! Fiecare sportiv are o poveste în spatele căreia se află ani de muncă, sacrificii şi perseverenţă în dorinţa de a fi cel mai bun, iar poveştile lor de succes au fost aflate ascultând programele studiourilor regionale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Reşiţa, Timişoara şi Târgu Mureş sau au fost citite pe site-ul eualegromania.ro, pe site-urile studiourilor regionale şi pe paginile acestora de Facebook şi Twitter

18-aprilie-scoala-altfel

 • 18 – 22 aprilie – Radio România a fost şi anul acesta partener al programului derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! care are ca scop implicarea tuturor preşcolarilor, a elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, unele necuprinse în curriculumul naţional, să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. Mii de elevi din şcoli generale şi licee ale Capitalei, dar şi din ţară, au ales Şcoala altfel la Radio România! Acţiunea s-a derulat atât la sediul central de pe strada Berthelot, din Bucureşti, cât şi la posturile regionale ale Radioului public din ţară.

 • 20 – 24 aprilie – Ediţia cu numărul 17 a Târgului Gaudeamus Cluj-Napoca, organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media şi Radio Cluj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, s-a desfăşurat în Piaţa Unirii. Evenimentul a reuşit să egaleze şi chiar să depăşească unele dintre recordurile Caravanei Gaudeamus, confirmând nu doar interesul editorilor şi scriitorilor pentru întâlnirea cu publicul clujean, ci şi, dacă mai era nevoie, dragostea de carte a clujenilor. 90 de expozanţi, peste 600 mp de standuri, 135 de evenimente editoriale şi peste 27.000 de vizitatori sunt principalele repere care vorbesc despre succesul ediţiei din acest an.

 • 21 – 22 aprilie – Producătorii de teatru radiofonic din ţările membre ale Uniunii Europene de Radio (EBU) s-au întrunit la Praga, în cadrul atelierelor bienale care anul acesta au avut ca temă atragerea publicului tânăr către producţia radiofonică. La sfârşitul lucrărilor au avut loc alegerile pentru noua componenţă a grupului Radio Drama al EBU. Preşedintă a fost aleasă Alison Hindell – BBC (Marea Britanie ), iar vicepreşedinte Attila Vizauer – Radio România

abu

 • 25 – 27 aprilie – În perioada 25-26 aprilie 2016, la Beijing a avut loc Conferinţa Radio-Asia, organizată de Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) şi găzduită de Radioul Naţional Chinez. Tema din acest an a conferinţei este „Haideţi să vorbim despre radio”, eveniment care a adus alături peste 300 de profesionişti eminenţi din industria radio – radiodifuzori, reprezentanţi ai instituţiilor de reglementare a audiovizualului, dezvoltatori de conţinut, academicieni şi alţi jucători din industria de profil. Participanţii sunt atât din zona Asia-Pacific, cât şi din Europa, Statele Unite şi Orientul Mijlociu. Radio România, prin Preşedintele-Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu, a participat la evenimentul de la Beijing. Preşedintele-Director General Ovidiu Miculescu a susţinut o prezentare în cadrul sesiunilor conferinţei, tema fiind „Ascultând şi citind – două căi spre îndeplinirea misiunii publice”.

– În capitala Chinei, a avut loc cea de a patra ediţie a Festivalului de Muzică al Radiodifuzorilor din regiunea Asia-Pacific, asemănător concursului Eurovision. Pe scena festivalului, care a marcat încheierea lucrărilor Conferinţei Radio Asia 2016, a urcat în calitate de invitat special, artista Analia Selis, reprezentând Radio România

– 300 de delegaţi, reprezentanţi ai 70 de organizaţii din 35 de state din Asia, Europa, Orientul Mijlociu, America de Nord şi Australia au participat, la 27 aprilie, la Beijing, la Conferinţa Media 2020, eveniment aflat la a doua ediţie şi organizat de Radio România şi postul naţional de radio din China.

– Unul dintre proiectele de succes ale Radio România, Turneul Vioara lui Enescu, a depăşt graniţele ţării şi chiar ale Europei, ajungând să încânte spectatorii chinezi.

Protagoniştii turneului, violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail, au fost aplaudaţi îndelung cu două prilejuri.

Primul a fost în data de 26 aprilie 2016, la Conservatorul Central de Muzică din Beijing, care este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior artistic din China şi din Asia.

Acolo, cei doi au interpretat lucrări de Grieg, Brahms, Cesar Franck şi Porumbescu.

Recitalul a fost organizat de Institutul Cultural Român de la Beijing, în parteneriat cu Radio România şi Conservatorul Central de Muzică din Beijing.

În data de 27 aprilie, cei doi muzicieni au susţinut al  doilea concert din capitala Chinei, la sala Radiodifuziunii chineze.

Acest concert a făcut parte din seria de evenimente organizate în cadrul Conferinţei Radio Asia 2016 şi a Conferinţei Media 2020. Programul a cuprins lucrări de Fr. Kreisler, P. de Sarasate, George Enescu, Elgar, şi alţii.

– Muzicologul Oltea Şerban-Pârâu a susţinut, la Institutul Cultural Român din Beijing, o conferinţă având ca temă “Evoluţia relaţiilor culturale româno-asiatice în contextul proiectelor culturale susţinute de Radio România prin intermediul Asian Broadcasting Union şi cu sprijinul Institutului Cultural Român”.

Conferinţa a prefaţat cele două recitaluri din China ale unuia dintre proiectele culturale cele mai cunoscute ale Radio România, “Vioara lui George Enescu”. Cele doua recitaluri cu programe diferite, au fost susţinute de soliştii concertişti ai instituţiei, violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail

china-radio-miculescu

– Preşedintele Radio România, Ovidiu Miculescu a avut o întâlnire cu preşedintele China National Radio, Yan Xiaoming la sediul radioului naţional chinez. Cei doi oficiali au vorbit despre interesul de care s-au bucurat discuţiile din cadrul Radio Asia 2016 şi Media 2020, cele doua conferinţe desfăşurate la Beijing, în faţa unei audienţe ce a reunit profesionişti media de pe 4 continente.

 • 3 mai – Asociaţia Civic Media, organizaţie prezentă în spaţiul neguvernamental românesc din anul 2000, a acordat, de Ziua Libertăţii Presei, pentru a şaptea oară consecutiv, Premiul “Mile Cărpenişan” pentru Curaj şi Excelenţă în Jurnalism, distincţie fondată In Memoriam colegul nostru de presă, jurnalistul de război Mile Cărpenişan, plecat mult prea repede dintre noi.

Anul acesta, împreună cu portalul interactiv de recuperare vizuală a spaţiului istoric românesc Basarabia-Bucovina.Info, Asociaţia Civic Media, a recompensat onorific plurivalenţa şi profesionalismul a doi jurnalişti extraordinari: soţii Simona Lazăr şi Valentin Ţigău, care primesc Premiul “Mile Cărpenişăn” pentru activitatea lor prodigioasă în slujba Adevărului şi a Valorilor Româneşti. Cei doi ziarişti profesionişti ai Radio România, interzişi în Ucraina pentru reportajele lor despre românii din sudul Basarabiei, sunt prezenţi zilnic atât pe undele Radio România Internaţional şi Antena Satelor cât şi, în măsura timpului disponibil, pe blogurile personale – Carnete şi Valentinotes -, dar mai ales pe site-urile PresadeTurism şi Vacanţierul.ro

 • 5 mai – 3 iunie – Societatea Română de Radiodifuziune a reflectat campania electorală în baza unei oferte editoriale care s-a aplicat unitar la posturile Radio România Actualităţi, Reţeaua Studiourilor Regionale şi la Radio România Antena Satelor. La Radio România Actualităţi au fost difuzate 3 buletine de ştiri electorale, zilnic, privind sistemul electoral şi activităţile de campanie ale candidaţilor. Au fost difuzate şi emisiuni de mesaje electorale în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi emisiune de dezbateri electorale între candidaţi

 • 6 mai – Concertul Regal, prezentat de Orchestra Naţională Radio în onoarea zilei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România. Seara de gală a fost onorată de prezenţa unor reprezentanţi ai Familiei Regale a României, ambasadori, membri ai corpului diplomatic şi personalităţi ale vieţii culturale. În contextul evenimentelor dedicate regalităţii în România, în deschiderea Concertului Regal, în foaierul Sălii Radio, a avut loc, pentru al treilea an consecutiv, o lansare de carte dedicată Familiei Regale a României.

Volumul Anul Regal, publicat sub îngrijirea profesorilor ieşeni Daniel Şandru şi Alexandru Muraru, la Editura Adenium reprezintă un jurnal al Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României şi de la promulgarea Constituţiei din 1866.

La acest eveniment au luat cuvântul Alteţa Sa Regală Principele Radu, Ovidiu Miculescu – Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, Daniel Şandru – director al Revistei „Timpul”, Alexandru Muraru – doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, Doru Tompea – rectorul Univeristăţii „Petre Andrei” din Iaşi, jurnaliştii Ovidiu Nahoi şi Liviu Mihaiu şi Denise Theodoru – moderatorul evenimentului.

 • 6 mai – În Sala de Conferinţe a Hotelului Binder Bubi din Sighişoara, a avut loc lansarea audiobook-ului 18+. Povestiri alese şi citite de autor de Florin Iaru, un audiobook apărut la sfârşitul anului 2015 la Editura Casa Radio, în Colecţia „Lecturi pe întuneric”. Cele optsprezece povestiri de Florin Iaru au fost alese şi citite într-o sesiune specială de înregistrări radiofonice din 26 iulie 2015, în Studiul Mihai Zirra al Radiodifuziunii Române. Audiobook-ul conţine şi un argument al autorului. Lansarea şi discuţia fac parte dintr-un eveniment mai larg din cadrul Turnirului Scriitorilor (5 – 7 mai), intitulat Cărţile vorbesc şi se aud.

 • 9 mai – Un pian, pus la dispoziţie de Radio România şi recondiţionat, a călătorit anul acesta spre Alba Iulia, unde a rămas în folosinţa comunităţii locale. Acâiunea a avut cu ocazia recitalului susţinut de pianistul Horia Mihail în cadrul turneului „Pianul Călător”, ediţia a VI-a, care a avut loc în perioada 24 martie – 21 mai 2016, în 19 localităţi din ţară şi la Chişinău.

„Pianul Călător este departe de a-şi atinge maximumul sau perioada de maturitate deplină. Pianul Călător este în creştere, probabil nimeni nu se aştepta la început, să existe atâtea ediţii, dar iată,  el creşte de la an la an. Vedem nevoia tot mai mare a publicului de lucruri de calitate, de gesturi de cultură, iar faptul că un pian şi un pianist de excepţie fac săli pline, oriunde în România, de  la tineri, la oameni în vârstă, chiar şi la copii, reprezintă pentru noi un lucru absolut extraordinar. Şi o confirmare a faptului că gusturile, lucrurile de bună calitate, educaţia, valorile, sunt vii în ţara asta. Pianul Călător, alături de celelalte proiecte culturale şi educative ale Radio România, înseamnă, dincolo de misiunea publică pe care Radio România o îndeplineşte, un dar, un semn de recunoştinţă şi de respect pentru publicul care ne finanţează şi ne ascultă, în fiecare zi, în fiecare oră”, a declarat cu acest prilej Ovidiu Miculescu, preşedinte – director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, adresându-se publicului iubitor de cultură din Alba Iulia.

 • 9 mai – Redactorul Radio România Actualităţi, Marilena Frâncu, se numără printre jurnaliştii premiaţi la Concursul „Priveşte-mă prin ochii mei!”, organizat de Asociaţia pentru Sprijinirea Pacienţilor cu tuberculoză multi-drog rezistentă, pentru un documentar colegei difuzat în data de 5 aprilie a.c., în emisiunea „La dispoziţia dumneavoastră”.

Materialele  premiate au adus în atenţia opiniei publice aspecte legate de existenţa tuberculozei, pericolul pe care îl reprezintă şi dramele pacienţilor, dar şi de a determina autorităţile să ia măsuri pentru combaterea bolii care, netratate, poate duce la pierderea capacităţii de muncă, invaliditate şi deces.

Diplomele de Excelenţă au fost înmânate de către  E.S. Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, în cadrul Conferinţei “Tuberculoza 2017- încotro?”, ce a avut ca temă întreruperea finanţării externe pentru tratamentul formelor rezistente ale bolii.

 • 9 mai – Premiul pentru Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic la Gala Premiilor UNITER 2016 desfăşurată la Teatrul Regina Maria din Oradea a fost acordat spectacolului „Jucătorul de table“ de George Arion, dramatizarea radiofonică şi regia artistică Cezarina Udrescu (în imagine), producţie a Societăţii Române de Radiodifuziune

 • 13 mai – Producţiile Teatrului Naţional Radiofonic, Pisica verde de Elise Wilk, adaptarea şi regia artistică: Mihnea Chelaru şi Over the Rainbow, scenariul şi regia: Mihnea Chelaru şi Ion Puican, se afla printre finaliştii New York Festivals World’s Best Radio Programs 2016, secţiunea Best Drama Special

 • 16 mai – Radio România Actualităţi este în continuare lider de piaţă în România, înregistrând cea mai mare valoare a indicatorului Market Share pe toate mediile de rezidenţă: 14,4% la nivel naţional, 14,5% în mediul urban şi 16,6% în Bucureşti, după cum arată datele de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA), după primul val de măsurare a audienţelor radio din 2016, publicate în această zi. Cota de piaţă pe Bucureşti a Radio România Actualităţi are o creştere de 3,2 puncte procentuale comparativ cu valul anterior

 • 16 mai – Radio România şi Administraţia de Stat a Republicii Populare Chineze pentru Presă, Publicaţii, Radio, Film şi Televiziune au semnat un Memorandum de înţelegere privind participarea Chinei, în calitate de Invitat de onoare, la Târgul Internaţional Gaudeamus Carte de Învăţătură din acest an. Memorandumul a fost semnat de Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Radio România şi de Wu Shangzhi, Ministru Adjunct al Administraţiei de Stat a Republicii Populare Chineze pentru Presă, Publicaţii, Radio, Film şi Televiziune.

Participarea Chinei la Târgul Internaţional Gaudeamus va fi prefaţată, în luna septembrie, de prezenţa China Philharmonic Orchestra în cadrul altui eveniment cultural unic în lume, organizat de Radio România: Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio – RadiRo.

„China va fi prezentă anul acesta la cele două mari evenimente culturale generate de Radio România: este vorba atât de Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio, de la sfârşitul lui septembrie, cât şi de statutul de Invitat de onoare al Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus. China este unul dintre pilonii Asia-Pacific Broadcasting Union şi are o deschidere extraordinară pentru România pe care încă mulţi nu o înţeleg pe deplin. Ca relaţie bilaterală, acest moment al semnării acordului de astăzi reprezintă un fragment din mozaicul extrem de complex şi frumos pe care Radio România îl generează în plan internaţional,” a declarat Ovidiu Miculescu după semnarea memorandumului.

 • 17 mai – În cadrul unei ceremonii prilejuite de aniversarea a 80 de ani de existenţă a Muzeului Naţional al Satului Dimitrie Gusti, Preşedintele Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu, a primit Diploma şi Medalia aniversară pentru sprijinul acordat permanent Muzeului Satului.

Preşedintele director general al Societăţii Române de Radiodifuziune a subliniat dimensiunea importantă a relaţiilor dintre cele două instituţii-pilon ale culturii naţionale: „Radio România, după cum ştiţi, este cea mai puternică şi stabilă companie de media din România. Conducem în audienţă, suntem o instituţie stabilă financiar, pe profit, organizăm şi lansăm proiecte culturale şi educative de o anvergură extrem de importantă. Ne alegem partenerii cu multă grijă şi faptul că avem acest parteneriat cu Muzeul Satului, pentru noi, reprezintă o chestiune onorantă. Promovăm şi respectăm această instituţie extraordinară care se cheamă Muzeul Satului, vă admirăm pentru ceea ce faceţi şi de aceea suntem mereu alături de dumneavoastră. Vă mulţumesc pentru distincţia acordată astăzi şi vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră!”

caravana-gaudeamus

 • 18 – 22 mai – Organizat de Radio România (Centrul Cultural Media şi Radio Cluj), Primăria Municipiului Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi regiune, Târgul GAUDEAMUS Oradea, cea mai nouă componentă a Caravanei Gaudeamus, avut loc în parcul 1 Decembrie şi s-a desfăşurat sub semnul aniversării a 150 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu în paginile revistei „Familia”. Cifrele ediţiei: peste 17.000 de vizitatori, 66 de participanţi reuniţi în 43 de standuri, reprezentând principalele categorii active pe piaţa de carte şi educaţie din România – edituri, agenţii de difuzare de carte şi produse multimedia, instituţii de învăţământ, edituri străine reprezentate de către distribuitori de carte, o suprafaţă record de peste 400 mp de standuri, peste 30 de evenimente propuse de către organizator şi expozanţi şi adresate unui public variat ca domenii de interes şi vârstă şi circa 200 de volume donate de către vizitatori pentru proiectul „Cărţile se întorc acasă”

 • 19 mai – Cea mai ascultată emisiune matinală de radio din Capitală este cea a Radioului public, cu 167.000 de ascultători, care creşte faţă de primul trimestru din 2015 cu 14,4 mii ascultători. Şi la nivel urban, matinalul RRA se menţine pe primul loc cu 734.200 ascultători, în creştere cu 9.300, dar şi la nivelul ţării, unde se află tot în fruntea topului, cu 1.180.700 ascultători, în creştere cu 74,4 mii de ascultători.

 • 19 mai – Teatru, dans, concerte şi evenimente de stradă, toate vor fi aduse la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, între 10 şi 19 iunie. Implicată şi în acest eveniment cultural, Radiodifuziunea Română a fost reprezentată, la conferinţa de presă de la Sibiu de preşedintele director general, Ovidiu Miculescu.

„Când se vorbeşte bine despre România, se vorbeşte despre două lucruri: despre Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu cu admiraţie greu de egalat şi despre Festivalul Enescu.

Deci, iată, cum Festivalul de Teatru de la Sibiu în timp a reuşit să se impună în Europa şi pe celelalte continente să performeze, să demonstreze că România poate să genereze lucruri extrem de valoroase şi de performante”, a susţinut Ovidiu Miculescu.

 • 26 – 29 mai – O delegaţie a Institutului Cubanez de Radio şi Televiziune – ICRT, condusă de Guillermo Pavón Pacheco, Vicepreşedinte al ICRT, a efectuat o vizită de lucru la Radio România.

În cadrul discuţiilor avute cu Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General, ambele părţi şi-au manifestat aprecierea pentru modul în care decurge implementarea prevederilor acordului de colaborare semnat între cele două instituţii, în septembrie 2015, la Havana. Pe lângă continuarea schimbului regulat de programe, s-a decis participarea Radio România la concursul de programe radiofonice care se va desfăşura în cadrul Convenţiei de Radio şi Televiziune pe care ICRT o va organiza anul viitor, precum şi efectuarea unui schimb de specialişti din domeniul muzical.

Pe parcursul vizitei la Radio România, delegaţia ICRT a vizitat Radio România Internaţional, Radio România Cultural, Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, precum şi Camera Ştirilor şi Agenţia RADOR.

 • 30 mai – 4 iunie – Radio România a organizat cea de a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, singurul festival de producţii sonore care îşi propune ca temă Inovaţia. Ediţia din acest an confirmă o tradiţie onorantă, aceea de a se situa sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României, Custodele Coroanei

La 4 iunie a avut loc Festivitatea de premiere a laureaţilor celei de-a patra ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat de Radio România sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principesa Moştenitoare Margareta a României, Custodele Coroanei, la Palatul Elisabeta.

Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa Alteţei Sale Regale Principesa Maria, căreia i s-a alăturat Katharina Rathouska – Directorul Departamentului de Radio Drama şi Literatură al Radiodifuziunii Cehe, Preşedintele Juriului, Directorul Centrul Cultural Media al Radio România – Atila Vizauer, participanţii la festival şi reprezentanţi ai presei.

„Doresc să transmit din partea Principesei Margareta a României felicitări sincere tuturor participanţilor cât şi câştigătorilor de astăzi, care şi-au asumat realizarea la un înalt nivel a unor opere din această artă specială. Radio România merită şi ea felicitări pentru organizarea acestui important festival”, a declarat Alteţa Sa Regală Principesa Maria.

Atila Vizauer, Directorul Centrul Cultural Media al Radio România, a ţinut să remarce că „este o onoare să ne aflăm aici, astăzi, cu această ocazie specială şi, încă o dată, îmi exprim gratitudinea pentru înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale oferit acestui eveniment. Festivalul Internaţional Grand Prix Nova este un proiect al radioului care a devenit un adevărat reper în viaţa culturală mondială”.

Katharina Rathouska, producător de teatru scurt în Cehia, membru al bordului Radio Drama Group din cadrul EBU, preşedintele juriului Grand Prix Nova 2016, a mulţumit Familiei Regale a României pentru găzduirea evenimentului, dar şi organizatorilor de la Radio România şi celorlalţi membri ai juriului pentru profesionalismul lor la ediţia de anul acesta a festivalului.

În partea a doua a festivităţii, Atila Vizauer şi Principesa Maria au oferit trei premii speciale pentru roluri excepţionale realizate de actorii români în premierele radiofonice ale stagiunii 2015 a Teatrului Naţional Radiofonic.

Laureaţii Premiilor Teatrului Naţional Radiofonic sunt:

– Florentina Tănase – Premiul pentru debut, în rolul Povestelnicul din spectacolul Rapunzel, de Fraţii Grimm.

– Oana Maria Mărgineanu – Premiul pentru cel mai bun rol feminin – Cătălina Toderoiu, în spectacolele Cătălina Toderoiu – Viteaza de la Jiu şi Cătălina Toderoiu – Zbor spre libertate, scenarii radiofonice de Ion-Costin Manoliu.

– Marius Manole – Premiul pentru cel mai bun rol masculin, în Piotr Ilici Ceaikovski din spectacolul Ceaikovski, de Nina Berberova.

 • 1 iunie – Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, Radio România Muzical, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, a organizat Concursul naţional pentru elevi „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, cu două secţiuni: audiţii muzicale pentru elevii claselor gimnaziale şi desene inspirate de muzica clasică, pentru elevii claselor primare

 • 1 iunie – Radio România Cultural a lansat, pe toate site-urile Radio România, Cultural Junior, un radio de-o zi, care, timp de 24 de ore, va difuza online programe dedicate copiilor.

De la Michey Mouse la Planes, Hercule, Tarzan sau Rapunzel. Teme muzicale din pelicule animate diverse, marca Disney, s-au auzit la Cultural Junior, de Ziua Copilului.

Gazda postului, Lidia Laic, a invitat părinţii şi copiii în călătorii prin parcurile şi muzeele lumii, le-a spus poveşti auzite, citite sau inventate, s-a jucat teatru, s-au recomandat cărţi, filme, spectacole, benzi desenate şi desene animate. La Cultural Junior, cei mici au făcut cunoştinţă cu alţi copii şi au vorbit despre ştiinţă pe înţelesul tuturor.

 • 1 – 5 iunie – Editura Casa Radio a participat cu un stand în cadrul Salonului Internaţional de Carte Bookfest 2016, ediţia a XI-a, cu noi apariţii în colecţii deja consacrate, care pun în valoare mari voci ale culturii române. Editura a propus întâlniri sonore atât cu înregistrări preţioase din Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii cu voci celebre ori cu voci uitate, cât şi cu noile voci, în înregistrări realizate recent, în Studioul Mihai Zirra al Radio România

 • ilie-dobre2 iunie – World Record Academy, cea mai mare şi cea mai prestigioasă organizaţie mondială care certifică recordurile mondiale, cu sediul la Miami (Statele Unite ale Americii), l-a inclus în Cartea Recordurilor, pentru a 7-a oară, pe celebrul comentator sportiv al Radio România Actualităţi, Ilie Dobre. World Record Academy i-a acordat un nou record de mare prestigiu – Cel mai de succes comentator sportiv de radio din lume.

Comentatorul Ilie Dobre deţine alte 6 recorduri mondiale, printre care: recordul de 35 de secunde şi 6 zecimi la transmisiunea unui gol în direct, fără respiraţie; 1 minut şi 8 secunde, cu o singură respiraţie, fiind, totodată, comentatorul sportiv de radio cu cele mai multe cărţi publicate. Tot World Record Academy i-a acordat premiul de mare prestigiu Omul Anului in Media (2014) şi a menţionat că Ilie Dobre a fost medaliat, în anul 2008, cu Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler.

 • 7 – 8 iunie – A avut loc la Bucureşti, la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune, cea de-a V-a întâlnire a Subcomitetului de Radio şi Jurnalism din cadrul Uniunii Europene de Radio şi Televiziune – EBU (European Broadcasting Union). Prestigiul de care se bucură Radio România în cadrul EBU este încă odată validat prin organizarea acestei întâlniri la Bucureşti, fiind pentru prima dată când subcomitetul îşi desfăşoară lucrările într-o ţară care nu are un reprezentat oficial în acest grup.

Recentul eveniment EBU, alături de Conferinţa Media 2020 – organizată anual de către Radio România şi ABU (Uniunea Asia – Pacific de Radio şi Televiziune), alternativ în România şi într-o ţară asiatică, precum şi Conferinţa Anuala Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Radiourilor şi Televiziunilor Publice (PBI) ce urmează a avea loc la Bucureşti în 2017, confirmă Radio România drept reper în lumea serviciilor publice de radio din lume

 • 8 iunie – La invitaţia NHK, serviciul public de radio şi televiziune din Japonia, preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, s-a întâlnit cu preşedintele NHK, Katsuto Momii, discuţie în cadrul căreia s-au agreat variante de colaborare între cele două instituţii.

Întâlnirea a fost prima la acest nivel din istoria serviciilor publice de media din România şi Japonia, înfiinţate în 1928, respectiv 1925. În acest context a fost prezentat centrul de radio şi televiziune din Tokyo, dar şi cea mai puternică filială regională, NHK Osaka Station, care, în caz de dezastru, preia funcţiile celei de la Tokyo.

Reprezentanţii NHK au apreciat performanţele Radio România în contextul serviciilor publice din cadrul EBU (European Broadcasting Union) şi ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), Japonia fiind cea care, prin intermediul lui Toshiyuki Sato, secretarul general al PBI (Public Broadcasting International – asociaţia mondială a radiourilor şi televiziunilor publice) a propus organizarea de către Radio România a Conferinţei anuale internaţionale a PBI din anul 2017 la Bucureşti. Propunerea Japoniei a fost aprobată de Comitetul Director al PBI de la Montreal şi acceptată de Radio România.

 • 10 iunie – Începând cu această zi, Studioul Regional Radio Constanţa şi-a început emisia şi pe frecvenţa 93 FM Tulcea, răspunzând astfel numeroaselor solicitări venite din partea miilor de ascultători din municipiul nord-dobrogean.

Din 10 iunie, toate subiectele de interes ale municipiului şi judeţului Tulcea, reflectate în programul Radio Constanţa, sunt recepţionate şi pe frecvenţa 93 FM, în program non stop, alături de frecvenţa 106,2 FM Sulina şi cea regională 1530 AM.

Totodată, programul estival Radio Vacanţa al Studioului Regional Radio Constanţa va putea fi ascultat zilnic, din 4 august, şi pe această frecvenţă

 • 20 iunie – Radio România – Teatrul Naţional Radiofonic a obţinut două importante premii la New York Festivals World’s Best Radio Programs 2016 (Festivalurile Celor mai bune Programe de Radio din Lume, de la New York), secţiunea Best Drama Special: Medalia de argint pentru Pisica verde de Elise Wilk, adaptarea şi regia artistică: Mihnea Chelaru; Medalia de bronz pentru Over the Rainbow, scenariul şi regia: Mihnea Chelaru şi Ion Puican.

Festivitatea de decernare a premiilor a avut loc în cadrul Galei Festivalurilor, la Manhattan Penthouse din New York

 • 4 iulie – Radio Vacanţa a început emisia putând fi ascultat pe plajele litoralului şi în Delta Dunării. Radio Vacanţa poate fi ascultat online pe radiovacanta.ro şi on air pe frecvenţele Radio Constanţa – 100,1 FM Constanţa şi Mangalia, 90,8 FM Eforie, 93 FM Tulcea şi 106,2 FM Sulina.

În plus, copiii sunt în siguranţă pentru că Radio Vacanţa distribuie, pe întregul litoral şi la Sulina, 20.000 de brăţări de vacanţă şi hărţi de informare turistică.

 • 6 – 7 iulie – Corul de Copii Radio, condus de dirijorul Voicu Popescu, a concertat ca invitat special în cadrul Festivalului – Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu de la Iaşi. O experienţă inedită şi un concept unic în România, festivalul, ajuns la ediţia a IV-a în acest an, s-a desfăşurat în perioada 1 – 7 iulie şi a adus în faţa publicului peste 30 de coruri de renume internaţional, jurizate de specialişti din România, Grecia, Italia, Ucraina şi Republica Moldova.

Corul de Copii al Radiodifuziunii a susţinut două recitaluri în programul festivalului. În calitate de invitat special al secţiunii de concurs Cantus Mundi, corul a cântat în concertul extraordinar de pe 6 iulie, în faţa Palatului Culturii din Iaşi, alături de Corul Naţional de Cameră Madrigal şi de Paula Seling.

Gala Festivalului, de pe 7 iulie, de la Teatrul Naţional Vasile Alecsandri din Iaşi, a adus din nou pe scenă formaţia de copii a radioului public, într-un spectacol transmis în direct de TVR Iaşi şi TVR+

 • 16 iulie – Campania Brăţara de vacanţă – „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa!”, aflată la a şaptea ediţie, a debutat în acest sezon estival, la Sulina. Voluntarii Crucii Roşii, alături de Adelina Tocitu de la Radio Constanţa, iniţiatorul şi coordonatorul proiectului, au împărţit aproximativ 1.000 de brăţări de vacanţă şi accesorii de plajă, în Tabăra de la Sulina, dar şi pe plajă

 • 20 iulie – Studioul Regional Radio România Reşiţa s-a bucurat de vizita Preşedintelui Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu şi a preşedintelui TeleRadio Moldova, Olga Bordeianu. Radio România Reşiţa, datorită cotelor de audienţă, care l-au plasat pe primul loc în regiune, se bucură de aprecierea şi susţinerea celor doi distinşi oaspeţi. Olga Bordeianu a mărturisit în exclusivitate pentru ascultători: „Sunt pentru prima dată în Banatul de Munte şi în studioul Radio Reşiţa şi mă simt foarte bine, este foarte frumos, foarte bine şi în suflet şi afară. Sunt Preşedintele TeleRadio Moldova de un an de zile, practic prima femeie preşedinte a acestei instituţii. Am acumulat o experienţă enormă în mediul privat, am fost şi la radio şi la televiziune, într-un holding american foarte mare, am lucrat şi peste hotare, ultimii doi ani, la Moscova, ca director de programe la departamentul internaţional, iar de acolo am venit la Chişinău, în urma câştigării concursului pentru funcţia pe care la momentul de faţă o deţin. Am venit cu obiective pe care vreau să le realizez la TeleRadio Moldova, obiective pe care le-am asimilat din mediul privat şi încerc să le implementez acum într-o companie publică, bineînţeles ţinând cont de misiunea publică pe care o deţine. Faptul că sunt în vizită la Radio România Reşiţa este un motiv că vreau să îmi îmbogăţesc experienţa. Felicitări şi La Mulţi Ani, Radio Reşiţa !”.

 • 27 iulie – Perspectivele colaborării şi promovării schimburilor de programe dintre serviciile publice de radio din România şi Bulgaria au fost discutate, la Bucureşti, de Preşedintele Director General al SRR, Ovidiu Miculescu, şi Directorul General al Radiolui Naţional de la Sofia, Alexander Velev

 • 1 august – 10,5 milioane de români au spus „Eu aleg România!” de la începutul acestui an, împreună cu reţeaua studiourilor regionale Radio România. Tot atâtea aprecieri au primit cele o sută de poveşti de aur ale sportului românesc, prezentate în ediţia 2016 „Eu aleg România!”, în format audio şi video, pe frecvenţele studiourilor regionale, online pe eualegromania.ro sau pe paginile reţelelor de socializare dedicate proiectului, un nou semn de mulţumire pentru campionii noştri

 • 8 august – Radio România Reşiţa a împlinit 20 de ani de emisie neîntreruptă pentru că „un om informat este un om puternic”. Povestea începe în toamna anului 1995, când la iniţiativa unor tineri entuziaşti a luat fiinţă ceea ce astăzi este numărul 1 în Banat. A urmat o perioadă de muncă şi emoţii, coordonată de Doru Dinu Glăvan, până când s-a auzit în eter prima voce, în luna iunie a anului 1996 şi radioul a fost statuat ca post public local. Acela a fost punctul de plecare pentru a ceea ce avea să devină „Sunetul Banatului Montan”. Pe atunci frecvenţa era 102,5 MHz, după care în decembrie 2000 a fost schimbată în 105,6 MHz. La începutul anului 2004 Societatea Română de Radiodifuziune a hotărât acordarea titlului de post public regional. Radio România Reşiţa a devenit în cei 20 de ani un post cu notorietate. Aproximativ 200.000 de persoane aleg zilnic frecvenţa 105,6 Mhz.

Managerul Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea: „Este dacă vreţi un rezultat care ne bucură nespus de mult şi care ne face să ne gândim că direcţia ce am ales-o în urmă cu ceva vreme este cea bună”.

Aniverasarea a fost marcată prin concertul Filarmonicii Oltenia – Craiova, prin participarea celor mai cunoscuţi interpreţi de muzică populară, dar şi a unor tineri aflaţi la început de carieră, dar şi prin participarea unor trupe precum Direcţia 5, Pact, Phaser şi a Simonei Nae

Preşedintele-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu a felicitat echipa Radio Reşiţa pentru performanţe: „Este întotdeauna o bucurie să vin la Reşiţa, pentru că acesta-i sentimentul pe care îl ai când ajungi acasă. Radio România este un serviciu public respectat, atât în ţară cât şi peste hotare. Radio România Reşiţa este una din cele mai performante studiouri şi a crescut foarte mult datorită oamenilor dedicaţi şi devotaţi acestui public prin care respiră. Cu Radio România Reşiţa se intă în România. Din interior va avea întotdeauna sprijinul meu, din exterior sunteţi dumneavoastră ascultătorii”

 • 5 – 7 august – O delegaţie a postului Vocea Vietnamului – VOV, condusă de Nguyen Xuan Huy, vicepreşedinte, a vizitat Radio România şi a avut întâlniri cu Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General, precum şi cu alţi reprezentanţi ai conducerii postului public de radio din România. În cadrul discuţiilor s-a căzut de acord asupra unui proiect de schimb de jurnalişti şi de schimburi de emisiuni, pe baza acordului de colaborare semnat la Hanoi în anul 2013

 • 11 august – Radio România Muzical, unicul post românesc dedicat muzicii clasice şi de jazz; de asemenea, unicul post din România care transmite în direct de pe marile scene de concert ale lumii sau din teatrele de operă celebre ale momentului, poate fi ascultat printr-o modalitate inovativă, prin telefon, prin apelarea numărul de telefon 031.504.0464 (cu tarif normal)

 • 11 – 15 august – Caravana Gaudeamus revine la malul mării într-un nou amplasament mai generos şi mai accesibil: Piaţeta Perla din Mamaia. Târgul Gaudeamus Litoral 2016, organizat de Radio România prin Centrul Cultural Media şi Radio Constanţa, s-a desfăşurat în incinta unui pavilion expoziţional mobil. Noul amplasament a confirmat atât aşteptările organizatorilor, cât şi pe cele ale expozanţilor, peste 10.000 de vizitatori – turişti şi constănţeni deopotrivă – trecând pragul târgului la această ediţie. Afluenţa de public s-a reflectat şi în volumul vânzărilor înregistrate de participanţi care a depăşit considerabil nivelul ediţiei de anul trecut. Evenimentul a reunit 29 de expozanţi, a cuprins peste 100 evenimente conexe, iar circa 700 de volume au fost donate de către vizitatori în cadrul proiectului „Cărţile se întorc acasă”

 • 16 august – Postul de radio cu cea mai mare cotă de piaţă din ţară – Radio România Actualităţi, poate fi ascultat şi… la telefon, doar apelând 031.504.0401, pentru cei care, din diverse motive, nu au acces la audiţia pe unde hertziene sau pe internet. Împătimiţii după actualitate nu mai au limitări, pot urmări postul lor favorit – Radio România Actualităţi, 24 de ore din 24 – pe unde, on-line şi, de acum, şi la telefon, cu un simplu apel

 • 17 august – Din această zi, Radio România Târgu Mureş poate fi ascultat şi la telefon, la numărul telefon 031.504.0415 (număr cu tarif normal), cu două opţiuni de selectare a programelor, respectiv în limba română şi în limba maghiară. Radio România Târgu Mureş – programul în limba română poate fi ascultat pe frecvenţele 102,9 FM şi 98.9 FM, iar programul în limbile minorităţilor pe 106,8 FM, 96 FM şi 1323 AM. De asemenea, programele pot fi ascultate şi pe site-urile www.radiomures.ro, www.marosvasarhelyiradio.ro, www.radioneumakt.ro, precum şi folosind aplicaţiile din Appstore şi Google Play

 • 19 august – Din această zi, Bucureşti fm ne ţine conectaţi la viaţa Capitalei, indiferent unde ne-am afla, publicul putând asculta emisiunea preferată la telefon, apelând, din orice reţea, 031.504.0410 (număr fix cu tarif normal)

 • 25 august – Un documentar video al Radio România a fost selectat de juriul Festivalului Internaţional al Filmului Istoric şi Militar din Polonia pentru participarea în competiţia desfăşurată la Varşovia, ce va desemna, la mijlocul lunii septembrie, cele mai bune producţii care au subiecte militare. Festivalul se află la cea de-a şaptea ediţie, iar Radio România a fost selectat pentru a doua oară în concurs, alături de case de producţie şi televiziuni din întreaga lume. Documentarul Bătălia de la Nassiriyah a fost produs de Radio România Actualităţi în 2013, atunci când s-au împlinit zece ani de la prima luptă în care a fost angajată Armata Română după cel de-al doilea război mondial. Documentarul, care îl are ca producător pe Nicu Popescu, a fost realizat de Ilie Pintea şi Mario Balint, după o idee de Radu Dobriţoiu, corespondent de război al Radio România, care a relatat despre această bătălie chiar de la faţa locului, din Irak, unde însoţea trupele române

 • 27 august – RADOR a început să difuzeze serialul de istorie orală „1916. Note de război” care a înfăţişat experienţe individuale, întâmplări şi trăiri din Primul Război Mondial povestite la microfon sau consemnate în jurnale şi scrisori inedite, păstrate în arhive, consultant fiind profesorul Corneliu Andonie, doctor în istorie, muzeograf la Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand

 • 31 august – Secretarul general Radio România Internaţional Eugen Cojocariu a primit Medalia de onoare ”Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România”, prin decizia Comitetului Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (FCER).

Distincţia a fost înmânată de către Dr. Aurel Vainer, Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, membru al Camerei Deputaţilor a Parlamentului României, în cadrul reuniunii Comitetului Director al FCER.  Medalia a fost acordată pentru „programele deosebite realizate, adevărate punţi de legătură între evreii originari din România şi ţara natală”, ca şi pentru „prietenia şi devotamentul faţă de comunităţile evreieşti din România”

 • 5 septembrie – Directorul Festivalul Internaţional al Televiziunilor şi Producătorilor Independenţi – SIMFEST, Ioan Ceauşescu, a acordat diploma de excelenţă a ediţiei a 13-a a festivalului managerului Radio Tîrgu-Mureş, Nicoleta Ghişa. Pentru jurnalistul Ioan Ceauşescu, acest gest a fost unul firesc, fiind vorba şi de o solidaritate de breaslă:

„ Eu sunt foarte bucuros că există Radio Tîrgu-Mureş alături de noi, încă de la început de când am adus SIMFEST-ul aici în Tîrgu-Mureş. Anul acesta a fost o colaborare chiar excepţională. Cred că succesul ediţiei de anul acesta se datorează într-o oarecare măsură sprijinului pe care l-am primit de la Radio Tîrgu-Mureş – nu e puţin lucru să se afle despre ceea ce faci pe o arie atât de largă… Eu vă mulţumesc că aţi fost de atâta timp mereu alături de noi şi anul acesta în mod special, pentru că a fost un an deosebit, a fost un eveniment mult mai mare decât ce am făcut până acum.”

 • 9 septembrie – La Ujgorod, în Ucraina, s-a încheiat Festivalul-concurs de emisiuni de radio şi televiziune destinate minorităţilor naţionale Plaiul meu natal. Ajuns la a XVIII-a ediţie, festivalul s-a bucurat anul acesta de participarea a 9 ţări (Ucraina, Ungaria, România, Slovacia, Serbia, Muntenegru, Anglia, Polonia şi Austria), cu 68 de producţii de televiziune şi 45 de emisiuni radiofonice.

Radio România a avut în concurs 5 emisiuni, realizate la posturile regionale Iaşi, Craiova, Târgu Mureş şi Timişoara, iar Televiziunea româna 13 teleprograme.

La radio, premiul special pentru aprecierile publicului a fost obţinut de o emisiune realizată la Radio Oltenia Craiova, de Ludovic Vulea, iar premiul din partea organizatorilor a revenit unei emisiuni realizată la Studioul Timişoara, de Csabo Barta

 • 12 septembrie – Grila nouă cu un caroiaj tzais respectă ultimele tendinţe în materie de CHR. Colecţia Prêt-à-porter de toamnă – iarnă marca Bucureşti FM se numeşte Be FM şi aduce în faţa publicului activ consumator de radio produse noi, urban style cu un look fresh şi uşor de ascultat. Be fresh, be smart, be cool… Be FM! este noul mesaj care se încadrează perfect în dorinţele actuale ale consumatorilor tineri. Be FM „full pieces” e onair 24 de ore din 24

 • 13 – 21 septembrie – Teatrul Naţional Radiofonic a participat la cea de-a doua ediţie a Reuniunii Teatrelor Naţionale Româneşti de la Chişinău – eveniment cultural organizat de Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Chişinău, sub egida Ministerului Culturii din Republica Moldova, Ministerului Culturii din România, Institutului Cultural Român din Bucureşti şi a Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chişinău.

Publicul a avut ocazia să participe şi la audiţiile celor şase spectacole prezentate de Teatrul Naţional Radiofonic din Bucureşti: Plânsul pământului şi Pâinea cea de-a pururi – scenarii radiofonice de Magda Duţu, după volumul Cartea foametei de Larisa Turea, în regia lui Petru Hadârcă, Alegerea lui Alexandru Suţţo de Dumitru Crudu, în regia lui Gavriil Pinte, Marcel Petrişor: Secretul Fortului 13 – scenariu radiofonic de Ion-Costin Manoliu, în regia lui Răzvan Popa, Deportaţi în Siberia – scenariu de Lăcrămioara Stoenescu, după cartea academicianului Gleb Drăgan – Exerciţii de memorie, o paranteză tristă a istoriei; adaptarea radiofonică – Ion-Costin Manoliu, în regia lui Petru Hadârcă, Eminescu – Luceafăr mistuit, scenariu de Constantin Venerus Popa; adaptarea radiofonică şi regia artistică – Mihai Lungeanu.

În urma celor şase reprezentaţii, Teatrul Naţional Radiofonic a primit Trofeul Reuniunii Teatrelor Naţionale Româneşti, Chişinău, 2016 – distincţie oferită de Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Chişinău.

Echipa care a prezentat şi a organizat audiţiile celor şase spectacole: Magda Duţu – coordonator de proiect, Costin Manoliu – scenarist, Mirela Georgescu – inginer de sunet, Stelică Muscalu – regizor muzical.

 • 14 – 16 septembrie – A avut loc la Montreal, Canada, conferinţa PBI Montreal 2016, sub titlul The Next Future: Connecting the Digital Generation to Public Broadcasting, care a reunit reprezentanţi ai radiourilor şi televiziunilor publice de pe toate continentele. Scopul principal al întâlnirii l-a constituit una dintre cele mai importante şi actuale probleme cu care se confruntă astăzi difuzorii publici de radio şi de televiziune: atragerea publicului tânăr către radioul şi televiziunea publică, în era digitală.

La finalul conferinţei de la Montreal, preşedintele CBC/Radio Canada, Hubert T. Lacroix a predat ştafeta preşedintelui Radio România – Ovidiu Miculescu, pentru organizarea ediţiei de anul viitor a conferinţei PBI la Bucureşti. Preşedinţii celor mai puternice servicii publice de media de pe cinci continente vor decide viitorul industriei de radio şi televiziune în 2017 la Bucureşti.

Public Broadcasters International (PBI) este singura asociaţie a directorilor generali şi preşedinţilor celor mai importante posturi publice de radio şi televiziune din lume.

Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General Radio România, a declarat cu acest prilej: „Probabil nu este întâmplător faptul că după 40 de ani de când Nadia Comăneci a cucerit Montrealul, Radio România, tot aici, într-o competiţie acerbă şi în prezenţa majorităţii celor mai puternice servicii publice media din lume repetă oarecum o performanţă românească excepţională şi câştigă la Montreal. Cu siguranţă este cel mai bun moment în care se află Radio România de mulţi ani încoace. Este, dacă vreţi, confirmarea supremă a faptului că Radio România este în elita mondială a serviciilor publice. După cum aţi văzut a fost un moment extrem de dens, Radio România a primit această nominalizare din partea Comitetului Director al PBI la propunerea Japoniei. Suntem extrem de onoraţi şi totodată extrem de responsabili pentru că trebuie să demonstrăm nu numai în activitatea pe care o desfăşurăm zi de zi ci şi în plan internaţional că suntem printre cei mai buni din Europa şi nu numai. Este o chestiune care obligă, iar momentul actual arată întregii comunităţi mondiale a serviciilor publice că Radio România ocupă un loc de frunte în această ierarhie. Totodată vreau să subliniez faptul că această nominalizare a Radio România şi includerea ei în elita serviciilor publice de media din lume este rezultatul performanţelor pe care le realizăm în plan intern, zi de zi. Aceste lucruri se văd, pentru că organizarea reuniunii PBI la Bucureşti este unul din rezultatele care confirmă performanţa pe care o face zi de zi Radio România. Doresc să le mulţumesc cu acest prilej şi în acest moment colegilor mei şi mai ales milioanelor de români care ne ascultă, pentru că este şi performanţa lor”.

 • 15 – 25 septembrie – A avut loc ediţia a 14-a a Târgului Gaudeamus Carte Şcolară, în Piaţa Universităţii. Organizat în fiecare toamnă în preajma debutului de an şcolar, de către Radio România (prin Centrul Cultural Media), evenimentul a fost gazda ideală pentru toţi cei care şi-au încheiat în aceste zile pregătirile pentru acest moment, fie ei elevi, părinţi sau cadre didactice.

Bilanţul statistic al acestei ediţii include:

– Circa 20.000 de vizitatori, conform statisticilor efectuate zilnic.

– Peste 50 de expozanţi (reuniţi în 21 de standuri), oferta prezentată în cadrul târgului fiind reprezentativă pentru piaţa românească de manuale, auxiliare şi materiale didactice, în măsură să ofere tuturor celor implicaţi – elevi, personal didactic, profesionişti, un cadru optim de analiză, selecţie şi achiziţie a instrumentelor de lucru pentru anul şcolar 2016 – 2017.

– Peste 2.200 de volume donate de către vizitatori în cadrul proiectului Cărţile se întorc acasă. Prin acest proiect, iniţiat şi derulat de Radio România de la începutul anului 2010, se urmăreşte colectarea de cărţi de la edituri şi de la persoane particulare dispuse să renunţe la o parte din volumele din biblioteca personală şi donarea lor către biblioteci care nu au mai primit fonduri pentru achiziţii. Cărţile adunate cu prilejul Târgului Gaudeamus Carte Şcolară 2016, prin generozitatea vizitatorilor, au avut ca destinaţie două biblioteci şcolare din Bucureşti – Şcoala Gimnazială George Topârceanu şi Şcoala Gimnazială nr. 96, şi Asociaţia Art-Altfel.

 • 16 septembrie – Din această zi, la 25 de ani de la difuzarea primei sale emisiuni, Radio România Antena Satelor întoarce o importantă pagină din istoria sa: va emite, pentru prima dată, în condiţiile de calitate ale frecvenţelor fm. Antena Satelor se va auzi clar şi puternic, va fi o voce şi o prezenţă în casele oamenilor din Zalău (pe frecvenţa 106,9 MHz) şi Sulina (103,2 Mhz).

De asemenea, recepţia postului se face în continuare şi pe unde medii (531, 603, 630, 1314 KHz), pe frecvenţa de unde lungi 153 KHz şi pe internet, la adresa www.antenasatelor.ro

 • 16 septembrie – Din această zi, Radio România Iaşi oferă posibilitatea recepţionării programelor sale şi pe frecvenţa de 94,5 fm. Emiţătorul, situat în municipiul Huşi, judeţul Vaslui, îmbunătăţeşte recepţia în zona centrală a Moldovei.

Prin noua frecvenţă, cel mai iubit post de radio din regiunea Moldovei oferă un plus de confort al audiţiei şi răspunde astfel dorinţelor venite din partea miilor de ascultători. Radio România Iaşi îşi respectă şi în acest mod îndeplinirea misiunii publice asumate.

Noua frevenţă se adaugă celor deja consacrate – 96,3 Mghz, 90,8 Mghz şi 1053 Khz.

 • 17 septembrie – Orchestra Naţională Radio a susţinut un moment muzical în aer liber, sub bagheta dirijorului Cristian Oroşanu şi cu participarea extraordinară a soliştilor Răzvan Popovici – violă şi Alexander Sitkovetsky – vioară, în Piaţa Universitaţii, în cadrul celei de-a XI-a ediţii a manifestării intitulate Bucharest Music Film Festival, iniţiată de Primăria Municipiului Bucureşti prin ArCuB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti

 • 20 septembrie – Excelenţa sa, dl. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite în România, a fost în vizită la Radio România unde s-a întâlnit cu preşedintele director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu. Discuţiile au avut ca temă dezvoltarea relaţiilor în plan cultural şi educaţional între SUA şi ţara noastră, urmărindu-se identificarea de oportunităţi de colaborare între creatorii de cultură şi media din Statele Unite şi Radio România.

 • 20 septembrie – La Sala Radio a avut loc un nou concert din seria ArgEnTango – un proiect unic în România, care a însemnat săli arhipline cu ocazia fiecărui concert susţinut în diferite oraşe ale ţării în acest an. Editura Casa Radio a lansat, cu acest prilej, şi un CD cu acest concert şi o sesiune de autografe.

Turneul Piazzolla, o poveste autentică a avut în centru o puternică tripletă argentiniană formată din Analia Selis (voce), Mariano Castro (pian) şi Omar Massa (bandoneon), cărora li s-au alăturat doi muzicieni români de valoare, Răzvan Suma (violoncel) şi Rafael Butaru (vioară). Aranjamentele sunt făcute de Mariano Castro special pentru acest proiect

 • 22 – 27 septembrie – Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism – FIJET şi-a desemnat prin vot noua conducere, în cursul celui de-al 58-lea Congres, organizat Moscova. Preşedintele Clubului Presei de Turism – FIJET România, colegul nostru de la RRI, Ştefan Baciu, a fost ales în Comitetul Executiv al FIJET, alături de alţi 6 membri: Salah Attia (Egipt), Delal Atamdede (Turcia), Maria del Mar Garcia Aguilo (Spania), Plamen Starev (Bulgaria), Natalya Tarasenko (Rusia) şi Tina Cubrilo (Croaţia).

Ştefan Baciu este jurnalist la Radio România Internaţional şi, de peste 20 de ani, realizează rubrici şi emisiuni turistice. În 2007, alături de alţi 33 de jurnalişti, a devenit membru fondator al Clubului Presei de Turism – FIJET România, iar în februarie 2016 a fost ales preşedintele organizaţiei.

FIJET, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism, fondată în 1954, are peste 700 de membri din circa 30 de state ale lumii. Începând din 1971, FIJET a acordat celebrul trofeu Mărul de Aur unor destinaţii turistice de excelenţă, unor iniţiative deosebite sau unor personalităţi care au contribuit la dezvoltarea acestui domeniu.

România a obţinut 5 astfel de trofee, în 1974 pentru mănăstirile cu picturi murale din Bucovina, în 2009 pentru Delta Dunării, Mărginimea Sibiului şi pentru compania aeriană Blue Air, cel mai recent fiind atribuit în 2014 municipiului Târgu Jiu pentru operele în aer liber ale celebrului sculptor Brâncuşi.

 • 23 septembrie – 1 octombrie – Radio România a organizat la Sala Radio, ediţia a treia a Festivalului Internaţional al Orchestrelor Radio – RadiRo, singurul eveniment muzical din Europa dedicat în exclusivitate ansamblurilor simfonice radio.

Cel mai important loc de întâlnire al celor mai apreciate orchestre radio din întreaga lume – potrivit Directorului de onoare al actualei ediţii, dirijorul Kristjan Järvi, Festivalul RadiRo a transformat Bucureştiul într-o veritabilă capitală a muzicii clasice! 6 orchestre radio de excelentă reputaţie internaţională din Europa şi Asia, 22 de dirijori şi solişti de primă clasă ai scenei muzicale au concertat la Sala Radio din Bucureşti, într-un maraton muzical de 9 concerte în 9 zile de festival.

Concertele programate pe durata festivalului au fost transmise live prin satelit cu sprijinul partenerilor din Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) şi din Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific (ABU). Televiziunea Română a transmis în direct pe TVR2 concertul de deschidere şi a înregistrat şi transmis ulterior toate concertele din agenda festivalului.

 • 23 septembrie – Radio România, prin Teatrul Naţional Radiofonic, a obţinut o nouă recunoaştere internaţională, prin nominalizarea pe lista scurtă (top 5) la secţiunea Radio Drama, a Festivalului Prix Italia 2016, a spectacolului Biblia neagră a lui William Blake, scenariul şi regia artistică Ilinca Stihi

 • 26 septembrie – Teatrul Naţional Radiofonic a lansat o nouă premieră, în cadrul proiectului Scena radiofonică a dramaturgiei contemporane româneşti – ediţia 2016: Ultima cafea cu Iuliu Maniu, de Dinu Grigorescu. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihai Lungeanu.

Spectacolul a inaugurat o nouă stagiune de audiţii cu public, la clubul de la hotelul Ramada Majestic de pe Calea Victoriei din Bucureşti, unde a fost ascultat, în avanpremieră

 • 1 – 31 octombrie – Unul dintre principalele proiecte educative şi culturale ale corporaţiei publice Radio România, Ascultă 5 minute de muzică clasică s-a desfăşurat în spaţii neconvenţionale – hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, iar din 10 octombrie până la finalul anului şcolar, Ascultă 5 minute de muzică clasică, se desfăşoară din nou în şcolile din România.

Proiectul îşi propune să apropie publicul larg de muzica clasică prin audiţia propriu-zisă, atât în spaţii neconvenţionale şi aglomerate, cât şi în şcolile româneşti, la orele de muzică.

 • 30 septembrie – 2 octombrie – Radio România, prin Teatrul Naţional Radiofonic, obţine o nouă recunoaştere internaţională. Spectacolul Biblia neagră a lui William Blake, scenariul şi regia artistică Ilinca Stihi, a primit Menţiunea specială a juriului la secţiunea Radio Drama, a Festivalului Prix Italia 2016, desfăşurat la Lampedusa. „Pentru naraţiunea sa pe planuri suprapuse, pentru curajul formei propuse şi folosirea comunicării non-verbale acustice şi electronice, juriul categoriei Radio Drama a ales să remarce Biblia Neagră a lui William Blake la Prix Italia 68”, afirmă juriul

 • 7 octombrie – Reprezentanţii Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani au acordat postului Radio România Iaşi o diplomă de prieten al teatrului botoşănean, pe care directorul teatrului, scriitorul şi publicistul Traian Apetrei i-a înmânat-o, la finalul spectacolului, jurnalistei Claudia Iacob-Crăcăleanu, managerul Radio Iaşi.

 • 7 octombrie – Gala Aniversară „Leontina Văduva 30” dedicată celebrării a 30 de ani de activitate artistică ai renumitei soprane Leontina Vaduva, a avut loc în deschiderea stagiunii Orchestrei Naţionale Radio. Cu acest prilej, artişti precum Alexandra Dobos Rodriguez, Florentina Soare, Clara Cernat, George Ionuţ Vîrban şi Florin Estefan i s-au alăturat în concert, pentru a prezenta publicului arii şi lucrări celebre, unele chiar în primă audiţie

ca-radio

 • 14 octombrie – La sediul Societăţii Române de Radiodifuziune a avut loc şedinţa Comitetului Director al Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM).

În calitatea sa de membru permanent al Comitetului Director, din 2008, Radio România a găzduit şi organizat şedinţa de la Bucureşti, având un rol important în deciziile strategice luate cu această ocazie. La întâlnire au fost prezenţi membri din Italia, Franţa, Croaţia, Turcia, Spania etc.

Principalele puncte de discuţie sunt analiza situaţiei financiare, trasarea principalelor puncte pentru organizarea celei de-a 24-a Conferinţe Anuale a COPEAM precum şi viitoare evenimente şi proiecte susţinute de parteneri

seara-valorilor

 • 14 octombrie – Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) a primit Premiul de Excelenţă în promovarea culturii şi valorilor româneşti, în cadrul evenimentului „Seara valorilor”, care a avut loc la Teatrul Naţional Vasile Alecsandri, din Iaşi. Preşedintele-director general al Societăţii Române de Rdiodifuziune, Ovidiu Miculescu, a vorbit, cu această ocazie, atât despre performanţa, cât şi despre misiunea pe care o au Radio România şi Radio Iaşi: „Eu sper că Radioul Public va arăta cel puţin la fel de performant. Eu sper să crească în performanţă. Studioul teritorial Iaşi este unul din cele mai bune studiouri din reţeaua regională, dar încă are lucruri de făcut, poate performa mult mai bine. Radio România, făcând parte din istoria naţională, este aproape un simbol. Or, practic, nouă nu ne rămâne decât să sprijinim acest brand, acest serviciu public absolut extraordinar, nu ne rămâne decât să-l slujim cu onestitate, cu credinţă, iar la 90 de ani – şi probabil la 100, şi la 120 – sper ca Radio România să rămână pe locul I în mintea, în urechile şi sufletele ascultătorilor”

 • 16 octombrie – La o lună de la inaugurarea primei frecvenţe FM şi la 25 de ani de la difuzarea primei sale emisiuni, Radio România Antena Satelor devine şi pe frecvenţa 103,2 FM vocea Deltei şi portavocea problemelor specifice ale celui mai estic oraş al Uniunii Europene. Echipa Antenei Satelor a fost prezentă la Sulina pentru a oferi oamenilor aflaţi în cea mai izolată parte a României un spectacol de muzică populară şi o atmosferă caldă, reţeta de succes a unui post de radio profund românesc

radio-iasi

 • 17 octombrie – Împlinirea a 75 de ani de la înfiinţarea Radio Iaşi a fost marcată, la Vaslui, în cadrul unui eveniment intitulat „Dialoguri cordiale – Întâlnire cu tinerii ascultători”. Celor aproximativ o sută de participanţi le-au fost oferite informaţii inedite despre istoria celui  mai important radio regional. „75 de ani de radio public în Moldova” şi „Radioul public, viziune şi devenire” au fost  titlurile prezentărilor, pe care le-au făcut, managerul Radio Iaşi, Claudia Crăcăleanu şi Mircea Dascaliuc, redactor şef-adjunct

 • 17 octombrie – Comisia pentru buget a Senatului a întocmit raport de admitere cu amendamente propunerii legislative a PSD privind eliminarea a 102 taxe nefiscale de la 1 ianuarie 2017, inclusiv a taxei radio-tv, în valoare de circa 11 euro/an.

„Prin expunerea de motive s-a precizat faptul că impactul bugetar al măsurilor propuse este de 0,07% din PIB. Din calculele noastre a rezultat că de fapt e vorba de 0,2% PIB, respectiv măsurile ar avea un impact negativ de 1,6 miliarde lei, dintre care aproximativ un miliard reprezintă diminuarea veniturilor bugetului consolidat şi 545 milioane creşterea cheltuielilor, în condiţiile în care se propune acoperirea reducerii veniturilor SRR şi SRTv. O parte dintre taxele care sunt menţionate în proiect deja sunt eliminate prin actuala legislaţie. (…) Poziţia ministerului şi, implicit, a Guvernului este că nu susţine modificarea acestei legi”, a spus reprezentantul Ministerului de Finanţe.

În replică, senatorul PSD Eugen Teodorovici a solicitat ministerului să transmită Comisiei, în scris, calculul efectuat cu privire la fiecare taxă în parte.

În aceeaşi zi, Senatul a adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă a PSD privind eliminarea a 102 taxe nefiscale de la 1 ianuarie 2017, cu 89 de voturi pentru 17 împotrivă şi o abţinere. Proiectul merge la Camera Deputaţilor care este Cameră decizională în acest caz

– În zilele care au urmat au fost lansate în sapţiul public mai multe opinii interne şi externe, legate de posibila anulare a taxei tadio – TV, care arată aproape fără excepţie, că anularea acesteia va aduce atingere independenţei editoriale a celor două instituţii. Au exprimat opinii preşedintele Klaus Iohannis, membri ai celorlalte partide politice, organizaţii naţionale şi internaţionale ale jurnaliştilor, foşi preşedinţi ai celor două instituţii media

– La 19 octombrie, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat aviz favorabil propunerii legislative a PSD privind eliminarea a 102 taxe nefiscale de la 1 ianuarie 2017.

Întrebat de ce acest proiect de lege este adoptat atât de repede de către Parlament, vicepreşedintele social-democrat al comisiei, Ciprian Nica a menţionat că departamentul de specialitate din PSD a decis că acest proiect trebuie dezbătut în procedură de urgenţă

– La 25 octombrie, în timpul dezbaterilor din Camera Deputaţilor, iniţiatorul documentului preşedintele PSD, deputatul Liviu Dragnea, a cerut eliminarea taxei radio-tv din proiect, deşi co doar o zi în urmă, în Comisia de buget, finanţe, deputaţii hotărăseră rămânerea în vigoare a taxei.

Liviu Dragnea a subliniat că eliminarea taxei radio-tv nu înseamnă că cele două instituţii publice vor fi sub control politic, ci vor avea un parcurs predictibil. Liviu Dragnea a prezentat şi o soluţie care să compenseze renunţarea la această taxă.

Liviu Dragnea: „Noi propunem ca finanţarea să fie una predictibilă. Atunci, într-adevăr, nu mai au teamă de control politic şi de influenţă politică şi anume faţă de tarifele care sunt acum stabilite pentru anul viitor prin Legea bugetului de stat în parlament să aprobăm un nivel de tarif de 21 de lei aferent fiecărui cetăţean român pentru radio, ceea ce înseamnă un buget de 420 de milioane de lei, iar pentru televiziune alocarea propună este de 34 de lei în numele fiecărui cetăţean român, asta însemnând un total de 680 de milioane de lei”.

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate de plenul Camerei Deputaţilor, iar deputatul Andreea Paul explică votul dat de PNL: „PNL a votat pentru acest proiect de lege pentru că, în ansamblu, el este unul bun, dar există două riscuri majore care s-au strecurat şi, din păcate, care vor lovi foarte brutal. Pe de o parte, e vorba despre eliminarea taxei radio-tv, care este o uriaşă greşeală care va amputa libertatea şi autonomia radioului şi televiziunii publice, care nu îşi pot cupăra această libertate apelând la bugetul de stat, iar pe de altă pare, acelaşi PSD ne propune de anul viitor înlocuirea cu alte taxe şi tarife parafiscale, ceea ce înseamnă că nu sunt interesaţi decât de eliminarea acestor taxe pe perioada campaniei electorale”

În aceeaşi zi, premierul Dacian Cioloş a comentat decizia Parlamentului de a elimina taxa radio-tv, afirmând că independenţa televiziunii şi a radioului public ţin şi de sursa de finanţare şi, ca urmare, această hotărâre plasează situaţia financiară a celor două societăţi în afara legii.

„În momentul de faţă, practic, suntem în afara legii pentru că, din câte m-au informat colaboratorii, legea spune că statul nu poate să finanţeze o televiziune publică 100% din bugetul de stat din diferite motive. Unul din elementele de independenţă a televiziunii publice e legat şi de sursa de finanţare. Deci trebuie să ne gândim la ce vrem în loc şi chiar m-aş bucura ca cei care au decis aceste lucruri să vină să ne spună la ce se gândesc pentru viitor”, a declarat Cioloş

– Şi tot în aceeaşi zi, după adoptarea legii, membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, reuniţi în sedinţă extraordinară, au transmis prin intermediul lui Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al SRR, următorul mesaj adresat ascultătorilor Radio România referitor la posibilele consecinţe ale eliminării taxei radio-tv:

” Dragi ascultători, marţi, 25 octombrie, în urma unei decizii politice, Radioul public riscă să intre în cea mai profundă criză din istoria sa de 88 de ani.

Împreună cu membrii Consiliului de Administraţie şi managamentul societăţii, doresc să vă asigur că ne vom onora, la fel ca întotdeauna, misiunea publică, în respect faţă de valorile democraţiei, ale Constituţiei României şi faţă de cetăţenii României.

Chiar şi în acest moment de incertitudine profundă pentru Radioul public, vom continua să ne îndeplinim misiunea cu acelasi devotament şi profesionalism.

Totodată, nu renunţăm la ideea de a apara acest serviciu public de interes naţional şi strategic de orice fel de ingerinţe politice, care riscă să-l transforme într-un subcapitol bugetar.

Vom continua să păstrăm legătura directă cu ascultătorii, aşa cum Radio România a făcut-o permanent, din 1928 şi până astăzi, în spiritul democraţiei şi al valorilor europene. Vă mulţumim tuturor celor care ne sunteţi alături.”

– Şi TVR a reacţionat după votarea legii: ”Televiziunea Română a luat act de decizia de astăzi a Camerei Deputaţilor de a elimina taxa TV, începând cu data de 1 ianuarie 2017. Aşa cum am precizat în comunicările precedente, din punctul de vedere al TVR, prima opţiune de finanţare a fost şi rămâne taxa. Indiferent care va fi sursa de finanţare, Televiziunea Română va servi în continuare interesul telespectatorilor, asemenea celorlalte instituţii media publice din Europa”, se afirmă într-un comunicat al Serviciului Comunicare, Relaţii Publice şi Protocol al SRTV

teatru-radio

 • 20 octombrie – Teatrul Naţional Radiofonic a organizat audiţia spectacolului „Alegerea” – piesă de teatru într-un act scrisă la Versoix în anul 1960 de Majestăţile lor Regele Mihai I şi Regina Ana. Evenimentul a avut loc în prezenţa Alteţei Sale Regale Pricipesa Maria a României, la Centrul de Presă al Societăţii Române de Radiodifuziune, din foaierul Sălii Radio.

Spectacolul se înscrie în programul evenimentelor dedicate aniversării zilei de naştere a Majestăţii Sale Regele Mihai, pe 25 octombrie 2016, zi în care s-a difuzat, în premieră, la Radio România Actualităţi.

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Ion Andrei Puican. În distribuţie: Ion Caramitru, Victor Rebengiuc, George Mihăiţă, Marius Bodochi, Dorin Andone, Marius Călugăriţa, Marcelo Cobzariu şi Daniela Ioniţă Marcu. Asistenţa tehnică: Mirela Anton şi Monica Wilhelm. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: Stelică Muscalu. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea

 • 22 – 30 octombrie – În cadrul Festivalului Naţional de Teatru, Teatrul Naţional Radiofonic a fost prezent în cadrul secţiunii ON AIR, cu spectacole radiofonice difuzate la Radio România Cultural.

 • 27 octombrie – Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental, cea de a XXIII-a ediţie a Topului Firmelor din Municipiul Bucureşti, eveniment de referinţă pentru viaţa economică a Capitalei.

Bucureşti fm a primit Trofeul de Excelenţă în Management, pentru rezultate deosebite, premiul fiind înmânat managerului postului, Flavia Voinea

 • 28 octombrie – Concertul de Ziua Radioului este deja un element tradiţional al stagiunii de la Sala Radio, acesta fiind programat în vinerea cea mai apropiată de data de 1 noiembrie, când în urmă cu 88 de ani era înfiinţat radioul public în România. Primul concert al orchestrei ce avea să devină mai târziu Orchestra Naţională Radio avea loc tot în noiembrie 1928, sub bagheta lui Mihail Jora. De data aceasta, Concertul dedicat zilei Radio România de Orchestra Naţională Radio a avut loc sub bagheta dirijorului Radu Popa, solistă fiind Dana Borşan în Concertul nr. 2 în la major pentru pian şi orchestră. Lucrările simfonice ce încadrează acest opus solistic sunt în deschidere fragmente din suita Mihai Viteazul de Tiberiu Olah şi în partea a doua Variaţiunile Enigma, op. 36 de Edward Elgar.

Concertul a fost difuzat în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe internet pe www.radioromaniacultural.ro şi www.romania-muzical.ro.

 • 30 octombrie – La UNATC, sala Ileana Berlogea, Redacţia Teatru a Radiodifuziunii române şi UNATC I.L. Caragiale, au lansat proiectul centrat în jurul figurii marelui cineast Federico Fellini, „Fellini şi Teatrul radiofonic”, care deschide un parteneriat valoros între UNATC I.L. Caragiale şi Redacţia Teatru. Evenimentul cu public a încheiat seria de spectacole prezentate în cadrul Festivalului Naţional de Teatru, secţiunea on air.

Au fost oferite publicului larg cinci titluri inedite, scenarii de radio semnate de Federico Fellini la începuturile carierei sale. Au participat studenţii actori şi scenografi, profesorii lor îndrumători şi regizorii celor cinci spectacole. Au fost audiate fragmente din: Surpriza, regia artistică Mihai Lungeanu, Canţoneta, regia artistică Cezarina Udrescu, Scrisori de dragoste, regia artistică Attila Vizauer, O călătorie ideală, regia artistică Gavriil Pinte şi Cinema, regia artistică Ilinca Stihi.

 • 31 octombrie – Radio România împlineşte 88 de ani, iar Radio Mureş a marcat acest eveniment printr-o emisiune cu public, „Pe cărarea dorului”. Maria Butila şi Iuliu Andrei Romanica au găzduit, în sala de concerte Radio Tg-Mureş, invitaţi speciali: Cornelia Ardelean Archiudean, Ovidiu Furnea, Maria Moldovan, Cosmin Mocean, rapsozii Ana Catana, Rafila şi Moldovan Mihai şi Maria a lui Pop din Madaraş. Evenimentul a fost transmis LIVE ON AIR și ONLINE, pe www.radiomures.ro

 • 31 octombrie – La Sala Mare ARCUB a avut loc un spectacol de improvizaţie pornind de la o zi din ”viaţa” Radio România Cultural, în prezenţa reporterilor, realizatorilor şi producătorilor postului

 • 31 octombrie – La împlinirea a 88 de ani de la primul semnal, Radio România a organizat Ziua Porţilor Deschise

 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 88 de ani de la primul semnal emis în eter

 • 2/3 noiembrie – În cadrul periplului naţional şi internaţional al Turneului Flautul Fermecat, un proiect Radio România, cu flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail, care a început în această primăvară cu succesele din luna martie de la Washington, DC şi New York, are loc, în pauza recitalului de la Bucureşti, în foaierul Sălii Radio, iar ziua următoare şi în cadrul recitalului de la Pucioasa, lansarea audiobook-ului Visători la steaua singurătăţii. Un eseu poetic realizat după versurile lui Mihai Eminescu şi Nichita Stănescu, de regretatul actor Eusebiu Ştefănescu alături de fiul său Ion Bogdan Ştefănescu, flautistul fiind cel care a compus şi a interpretat muzica originală. Este singura înregistrare realizată de cei doi la Radio România, apărută în colecţia Fonoteca de Aur, în Seria Spectacolul poeziei

Răzvan Moceanu


Răzvan Moceanu