de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

Campania dobrogeană începută cu înfrângerea dramatică de la Turtucaia consumă rezervele noastre militare folositoare zonei Carpaṭilor • acṭiunile din octombrie de la Amzacea, Flămânda, Topraisar, Constanṭa, Cernavodă, Hârşova se încheie cu o înfrângere generală pentru români şi aliaṭii lor • la începutul lui noiembrie ruşii reiau ofensiva, înaintând spre sud, pe urmele bulgarilor • la 8 noiembrie românii reocupă Hârşova • Dobrogea este devastată şi ditrusă nu numai de duşmani, ci chiar de aliaṭii ruşi  • la sfârşitul lui noiembrie generalul Matvei Zaharov atacă puncte izolate, fără să dea o bătălie serioasă contra Armatei a III-a bulgară care avea întăriri turceşti şi germane.

Alexandru Stoenescu (1865-1936), colonel în Primul Război Mondial în Armata de operaṭiuni din Dobrogea, trimite scrisori de pe front soṭiei sale Elena. În ciuda înfrângerilor pe care le văzuse pe frontul dobrogean, în noiembrie încrederea nu îl părăsise, aşa cum reiese din cartea poştală păstrată la Muzeul Militar Naṭional, Colecṭia Manuscrise.

 

Masina cu ofiteri - Fototeca Muzeului Militar Naṭional
Masina cu ofiteri – Fototeca Muzeului Militar Naṭional

29 octombrie [11 noiembrie, stil nou]

Dragă Lucica,

Scriu în mijlocul focului de artilerie şi infanterie, e un sgomot infernal. Eu sunt sănătos, din mila lui D-zeu.

Am scris mai multe cărṭi poştale, mă miră că nu ai primit nimic, bine că aṭi primit bani (400). Scrie-mi dacă sunteṭi bine şi dacă aveṭi tot ce vă trebue.

D-na Pârşcoveanu v-a dat banii? Eu am scris o scrisoare rugând-o să ne dea chiria, trebue să se ducă Mama lui Petre Stanosevici să-l roage a stărui să dea chiria.

Copiii ce fac? Am primit o scrisoare de la ei şi mi-a părut bine.

Noi luptăm cu bărbăṭie pentru draga noastră ṭară.

Mama ce face?

Vă sărut pe toṭi cu drag,

Alexandru.

 

[scrisori de la Muzeul Militar Național, Secția Documentare, Colecṭia Manuscrise şi Fototecă; consultant ştiinṭific prof. dr. Corneliu Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Național]

Transee - Fototteca Muzeului Militar Naṭional
Transee – Fototteca Muzeului Militar Naṭional
1806 - refugiati din Dobrogea
1806 – refugiati din Dobrogea