În Uniunea Europeană se pierd în fiecare an 368 de miliarde lei şi 790 000 de locuri de muncă din cauza contrafacerii şi piratării

  • 7,4 % din vânzările din nouă sectoare se pierd din cauza falsurilor care există pe piaţă.
  • Hainele, jucăriile, articolele sportive, bijuteriile, genţile de mână şi muzica sunt câteva dintre sectoarele afectate.
  • Veniturile publice pierdute ca urmare a contrafacerii şi a pirateriei sunt estimate la 64 miliarde lei.

Pentru că se apropie perioada sărbătorilor, milioane de cumpărători din UE-28 cumpără cadouri de Crăciun pentru familie şi prieteni.

Dar efectul economic negativ al produselor contrafăcute şi piratate se face simţit pe durata întregului an.

O serie de studii realizate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) prin intermediul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală estimează că peste 212 de miliarde lei – sau 7,4 % din totalul vânzărilor – se pierd anual în nouă sectoare din cauza prezenţei pe piaţă a produselor falsificate. În fiecare an, alte 156 de miliarde lei din economia Uniunii Europene se pierd din cauza efectelor indirecte ale contrafacerii şi ale pirateriei din aceste sectoare, deoarece producătorii cumpără mai puţine produse şi servicii de la furnizori, ceea ce se repercutează şi asupra altor domenii printr-un efect de domino.

Cele nouă sectoare afectate sunt următoarele: produse cosmetice şi de îngrijire personală; îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii; articole sportive; jucării şi jocuri; bijuterii şi ceasuri de mână; genţi de mână; muzică înregistrată; băuturi spirtoase şi vin; produse farmaceutice.

Aceste pierderi din vânzări înseamnă aproape 500 000 de locuri de muncă care se pierd în mod direct sau nu mai sunt create în aceste sectoare în UE deoarece producătorii legitimi şi, în unele cazuri, distribuitorii produselor corespondente angajează mai puţine persoane decât ar angaja în absenţa contrafacerii şi a pirateriei.

Dacă se ia în considerare efectul de domino al produselor contrafăcute asupra altor sectoare, înseamnă că în alte sectoare ale economiei UE se pierd încă 290 000 de locuri de muncă.

Aceste studii au fost realizate de EUIPO în perioada martie 2015 – septembrie 2016 pentru a crea o imagine mai completă privind costurile economice ale contrafacerii şi ale pirateriei în UE.

Seria de studii urmăreşte, de asemenea, efectul falsurilor asupra finanţelor publice. În total, pierderea anuală de venituri publice cauzată de contrafacerea şi pirateria din cele nouă sectoare este estimată la 64 miliarde lei, reprezentând pierderi de impozit pe venit, TVA şi accize.

Directorul executiv al EUIPO, António Campinos, a afirmat următoarele:

Sperăm ca rezultatele seriei noastre de studii să ajute consumatorii să ia decizii în cunoştinţă de cauză. Acest lucru este cu atât mai important în această perioadă a anului, când cetăţenii fac cumpărăturile de Crăciun şi aleg cadouri pentru cei dragi. Cu ajutorul rapoartelor şi al analizelor noastre, putem observa ce efecte economice au contrafacerea şi pirateria asupra vânzărilor şi a locurilor de muncă. Situaţia diferă de la un stat membru la altul, dar imaginea globală rezultată din seria noastră de studii este foarte clară: contrafacerea şi pirateria au un efect negativ asupra economiei Uniunii Europene şi asupra creării de locuri de muncă.

România: se estimează că anual se pierd 3 667 de milioane lei în mod direct ca urmare a contrafacerii de produse în sectoarele identificate, ceea ce reprezintă 15,9 % din vânzările acestora. Aceasta înseamnă pierderea directă a 26 000 de locuri de muncă în sectoarele respective.

România este a doua dintre ţările cele mai afectate de pierderi de vânzări din cauza contrafacerii (mai mult decât dublul mediei UE). Medicamentele reprezintă sectorul cel mai afectat, vânzările pierdute reprezentând 16,6 % din vânzările legitime, ceea ce înseamnă de patru ori mai mult decât media UE, şi este sectorul cu cel mai mare volum de vânzări pierdute în termeni absoluţi din cauza contrafacerilor, care însumează peste jumătate din pierderile de vânzări înregistrate în toate sectoarele.

Seria de studii va continua pe tot parcursul anului 2017 cu rapoarte privind efectele economice ale contrafacerii şi ale pirateriei în sectorul telefoanelor inteligente şi în cel al pesticidelor, precum şi în alte sectoare economice considerate a fi vulnerabile la încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală.

NOTĂ CĂTRE EDITORI

Seria de studii privind cuantificarea încălcărilor, realizată de EUIPO prin intermediul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, a analizat până acum: sectorul farmaceutic, sectorul băuturilor spirtoase şi al vinului; sectorul muzicii înregistrate; sectorul ceasurilor de mână şi al bijuteriilor; sectorul genţilor de mână şi de voiaj; sectorul jucăriilor şi al jocurilor; sectorul articolelor sportive; sectorul articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii şi sectorul produselor cosmetice şi de îngrijire personală.

DESPRE EUIPO

EUIPO este o agenţie descentralizată a Uniunii Europene cu sediul la Alicante, în Spania. Agenţia gestionează înregistrarea mărcilor Uniunii Europene (mărci UE) şi a desenelor şi modelelor comunitare (DMC), care garantează protecţie pentru drepturile de proprietate intelectuală în toate cele 28 de state membre ale UE şi desfăşoară activităţi de cooperare cu oficiile naţionale şi regionale pentru proprietate intelectuală din UE. Până la 23 martie 2016, EUIPO s-a numit Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI).

Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală a fost înfiinţat în 2009 pentru a sprijini protejarea şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi a contribui la combaterea ameninţării crescânde pe care o reprezintă încălcările proprietăţii intelectuale în Europa. Observatorul a fost transferat la EUIPO la data de 5 iunie, prin Regulamentul (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului.