Zilele Bibliotecii Naţionale a României. Ediţia a XIX-a, 8-9 decembrie 2016

„CĂRTURARUL ÎN BIBLIOTECA SA”

PROGRAM

8 DECEMBRIE 2016

„Carte sau Luminăˮ: 300 de ani de la moartea Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Cărturarul în biblioteca sa (I)

 09:45

Cuvânt de deschidere: lector univ. dr. Octavian Gordon, Director General al Bibliotecii Naţionale

Moderator: dr. Anca Andreescu, Şef Serviciu Colecţii Speciale, Biblioteca Naţională

10:00

Prelegeri:

prof. univ. dr. Eugenia-Zamfira Mihail – Înrîurirea scrierilor Sfîntului Antim Ivireanul în Basarabia

 1. Doru Bădără – Şef Serviciu Bibliofilie – Biblioteca Centrală Universitară „Carol Iˮ Antim Ivireanul şi continuarea unui mare proiect

Arhim. dr. Policarp Chiţulescu Director al Bibliotecii Sfîntului Sinod – Ştiri despre cărţile şi odoarele Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul

prof. univ. dr. Ștefan Radu Vergatti – Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea din Târgovişte

lector univ. dr. Laurenţiu Avram – Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti

Arhimandrit drd. Mihail Stanciu – Mănăstirea Antim din Bucureşti – Un document inedit: Scrisoarea către ieromonahul tipograf Antim, egumenul Mînăstirii Snagov. Constantinopol, 3 octombrie 1700; Viaţa şi activitatea pastoral-misionară a Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul

Ieromonah Antim Motorga – Arhiepiscopia Rîmnicului – Tipăriturile de la Râmnic ale Sfîntului Antim Ivireanul

lector univ. dr. Lucian Dogan – Facultatea de Teologie, Universitatea din Bucureşti – Consideraţii brahigrafice privind atribuirea unor gravuri Sfîntului Antim Ivireanul

drd. Silviu-Constantin Nedelcu – Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti – Un manuscris inedit din Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti: Catalogul Bibliotecii Seminarului „Centralˮ din Bucureşti (1922-1927)

 13:00

► Vernisajul expoziţiei Antim Ivireanul – cărturar şi tipograf. Cărţi vechi aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale (curator şi conferenţiar: Mariana Irimia, Colecţii Speciale – Biblioteca Naţională)

13:15

► Lansarea noului număr din Revista Română de Istorie a Cărţii

13:30-14:00

Pauză de cafea

 

14:00

Biobibliografia Antim Ivireanul. Prezintă: Dina Paladi, Biroul Referințe bibliografice, Biblioteca Național


14:15

Bilanţul celor mai semnificative evenimente culturale şi apariţii editoriale din Anul Ivireanul – 300.

Prezintă: Angela Bilcea – Serviciul Dezvoltare instituţională, Biblioteca Naţională; Letiţia Constantin – Biroul Editorial, Biblioteca Naţională

 

 14:30

Masă rotundă: Probleme de conservare şi restaurare specifice tipăriturilor româneşti din secolele XVII-XVIII

Moderator: lector. univ. dr. Lucian Dogan

Participă: Mariana Nesfîntu; Oana Păcurariu – Centrul Național de Patologia și Restaurarea Documentelor – Biblioteca Naţională a României; Consuela Cioboteanu – Muzeul Literaturii Române; Rodica Antonescu – Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti; Roxana Deaconu şi Ovidiu Moţ – Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti; Corina Constantinescu – Şef Laborator Restaurare Carte, Biblioteca Academiei Române; Muzeul Naţional de Artă; Cristina Petcu – Muzeul Naţional de Istorie; Aurelian Popescu – Biblioteca Centrală Universitară Carol I

Comunicări:

lector. univ. dr. Lucian Dogan – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” – Exigenţe estetice în practica restaurării de carte

Valentina Albei – Centrul Naţional de Patologia şi Restaurarea Documentelor. Biblioteca Naţională a României – Redarea integrităţii unei tipărituri realizată de ieromonahul Antim din Iviria

Gabriela Corbeanu – Centrul Naţional de Patologia şi Restaurarea Documentelor. Biblioteca Naţională a României – Salvarea unei cărţi vechi româneşti de secol XVIII tipărită de Antim Ivireanul

16:30

► Lansarea noului număr din Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii

 16:45-17:00 ► Închiderea lucrărilor. Concluzii

9 DECEMBRIE 2016

invitatiezbnr5dec-copy„Jurnal de savant”: starea activităţii ştiinţifice şi de cercetare româneşti contemporane. Cărturarul în biblioteca sa (II)

 

10:00

Cuvânt de deschidere şi moderator: lect. univ. dr. Octavian Gordon, Director General al Bibliotecii Naţionale

Masă rotundă. Invitaţi:

 • prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Ministrul Educaţiei şi Cercetării
 • prof. univ. dr. Liviu Papadima – Facultatea de Litere. Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Rodica Zafiu – Facultatea de Litere. Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Mircea Anghelescu – Facultatea de Litere. Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Mircea Vasilescu – Facultatea de Litere. Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Madeea Axinciuc – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Vlad Alexandrescu – de Limbi și Literaturi Străine. Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Marian Popescu – Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Vintilă Mihăilescu – Facultatea de Sociologie şi Psihologie. Universitatea din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Liviu Chelcea – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Universitatea din Bucureşti
 • lector univ. dr. Alexandru Mihăilă – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. Universitatea din Bucureşti

12:30-13:00

► Pauză de cafea

 

13:00

Privire critică asupra activităţii de cercetare în domeniul Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării din România în perioada 1990-2014 – dr. Tabita Chiriţă, Biblioteca Naţională

13:20

Tabloul producţiei de carte ştiinţifică şi de cercetare editată în România după 1990. Prezentarea numărului 41 (2015) din Revista Bibliotecii Naţionale a României (număr tematic: Cercetarea în România între anii 1990-2015)

Prezintă: Angela Bilcea – Serviciul Dezvoltare instituţională, Biblioteca Naţională; Letiţia Constantin – Biroul Editorial, Biblioteca Naţională

 

13:40

► Prezentarea proiectului Jurnal de savant propus de Biblioteca Naţională pentru 2017 (activitatea ştiinţifică şi de cercetare din România: Filologie, Bibliologie şi Ştiințele Infodocumentare, Sociologie, Filosofie, Ştiinţe exacte, Istorie, Religie, Medicină şi Ştiinţele naturii, Istoria artei etc. – serii de evenimente care vor include: expuneri, dezbateri, expoziţii, lansări de carte)

 Expoziţie: Excelenţa în elaborarea şi editarea de lucrări ştiinţifice şi de cercetare (metode, tehnici, instrumente, rigori ale redactării lucrărilor de cercetare/ ştiinţifice) – Palimpsest/Muzeul Cărţii (mezanin)

 

14:00-14:15

Studiu privind colaborările internaţionale ale cercetătorilor români – drd. Mihai Constantinescu – Facultatea de Litere. Universitatea din Bucureşti

Intermezzo: Cititori, obiceiuri şi habitate de lectură. O încercare antropologică

16:00

Prelegere: conf. univ. dr. Alexandru Ofrim – Lecturi feminine din secolul al XIX-lea: practici şi reprezentări

 Expoziţie virtuală: Cititori, cărţi şi biblioteci – lucrări editate în ultimii ani în România (beletristică, istorie şi antropologie culturală, bibliologie)

Cămara cărturarului: destine ale unor biblioteci şi arhive de cărturari. Cărturarul în biblioteca sa (III)

 Moderator: Dan Erceanu

 

16:45

Prelegere: dr. Doina Hendre Biro, Biblioteca Naţională – Batthyány Ignàc, un destin în slujba cărţii şi tiparului, 275 de ani de la naştere

 

17:15

Biblioteca şi fondul documentar Virgil Cândea de la Biblioteca Academiei Române.

Prezintă: Ioana Valentina Popescu – Biblioteca Academiei Române, Luiza Barcan – Televiziunea Română

 

17:45

Prelegere: Cristina Marinescu, Biblioteca Naţională – Fondul documentar Neagu Djuvara donat Bibliotecii Naţionale

 

18:00

Masă rotundă: Cămara cărturarului: Fondul documentar „Profesor Dan Sluşanschi” de la Colegiul Noua Europă

 Invitaţi: Andrei Pleşu, Mihai Șora, Luiza Şora, Francisca Băltăceanu, Daniela Sluşanschi, Nicolae Şerban Tanaşoca, Andrei Pippidi, Bogdan Tătaru-Cazaban

 Prezentare: lector univ. dr. Octavian Gordon, Director General al Bibliotecii Naţionale a României – Arhiva Profesorului Dan Sluşanschi

Prin colb de cronici. La pas cu un cărturar – Mihai Şora. Un film-eseu realizat de Luiza Şora

 20:00-20:30 ► Închiderea lucrărilor. Concluzii