Comunicat de presă – Senatul României: Senatorul Titus Corlățean despre comemorarea Holocaustului

În cadrul primei părți a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 23-27 ianuarie 2017), senatorul Titus Corlățean s-a adresat în plenul Adunării Președintelui în exercițiu al Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, Ioannis Kasoulides, ministrul cipriot al afacerilor externe.

Senatorul Corlățean a menționat că președinția cipriotă a Consiliului Europei coincide cu președinția României la Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA), în timpul unei perioade caracterizate prin grave provocări la adresa democrației în Europa, care îmbracă haina extremismului, populismului, xenofobiei și antisemitismului. În acest context și făcând totodată referire la marcarea de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului (27 ianuarie), parlamentarul român l-a întrebat pe Președintele Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei care este viziunea sa asupra acestui subiect și ce proiecte va continua să promoveze Consiliul Europei în ceea ce privește combaterea antisemitismului și păstrarea vie a memoriei Holocaustului.

În răspunsul său, înaltul reprezentant al Consiliului Europei a menționat declarația care va fi dată publicității, în numele Președinției, cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. A relevat  totodată faptul că antisemitismul este o formă de rasism care a fost condamnată în mod ferm de către Consiliul Europei. În opinia sa, nu există nicio diferență între antisemitism și alte forme de rasism, discriminare sau discurs denigrator, motiv pentru care este necesar ca acestui subiect să îi fie acordată o atenție specială în contextul proliferării extremismului, populismului și formelor extreme de a face politică. În acest context, a menționat organizarea în mai 2017, la Nicosia, a unei reuniuni ministeriale care va fi dedicată dezbaterii acestor teme și altor aspecte care ar putea conduce sau alimenta forme de populism contrare valorilor pe care Organizația de la Strasbourg a fost fondată la sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial.

În marja dezbaterilor din plenul Adunării Parlamentare, senatorul Corlățean a avut o scurtă întâlnire cu Președintele în exercițiu al Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, Ioannis Kassolides, ministrul cipriot al afacerilor externe.

Direcţia de presă