2017. május 4

 Tömeges elbocsátások az olténiai és a vajdahunyadi energetikai komplexumoknál

Több mint 200 alkalmazottat bocsátanak el a következő két évben az olténiai és a vajdahunyadi energetikai vállalatoktól. Az elbocsátott dolgozóknak meg van az a lehetősége , hogy újra alkalmazzák magukat Temes megyében, ahol  több cég munkaerő hiánnyal küzd. „Az elbocsátott dolgozók szociális támogatásokban részesülnek”, mondotta Doru Vişan energiaügyi államtitkár a Temes megyei Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamara által csütörtökön, Temesváron szervezett vitán, melynek fő témája a két komplexumtól elbocsátandó alkalmazottak Temes megyében való elosztása volt.A Temes megyei cégek érdeklődést és készséget tnusitottak az elbocsátott munkaerő abszorpciója iránt. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.04)

A helyi önkorményzatok elégedetlenek az Állami Számvevőszék tevékenységével

Nicolae Văcăroiu, az Állami Számvevőszék elnöke csütörtökön megbeszélést folytatott a pénzügyi és gazdasági bizottságok szenátoraival. A megbeszélésre azt követőebn került sor, hogy a helyi önkormányzatok elégedetlenségüknek adtak hangot az Állami Számvevőszék munkája miatt. Nicolae Văcăroiut a szenátusba kérették, miután a Municipiumok és Városok Egyesülete a szakbizottságokhoz fordult, felróva azt, hogy a Számvevőszék auditorja gyakran csak megjelöli egyes célkitűzések és befektetések megvalósitásának időszerűségét és az  ellenörzési munkáról szóló jelentések is mindössze a felbecsült károkra utalnak, anélkül, hogy valaki is vállalná ezekért a felelősséget. Nicolae Văcăroiu kijelentette: Noha a kiutalt költségvetés miatt az általa vezetett intézet számos problémával szembesül, a Számvevőszék csak jelzi az esetleges rendellenességeket és a kivizsgáló szervek feladata megállapitani, hogy felmerül-e vagy sem a lopás kérdése. A gazdasági bizottság elnöke, Daniel Zamfir liberális szenátor nemrég úgy nyilatkozott, hogy a problémák megoldása érdekében módositani kell a belső működési szabályzatot, akárcsak az Állami Számvevőszék megszervezését és működését szabályozó törvényt. „A Számvevőszéknek nem az a feladata, hogy a polgármesterek fölött örködjön, hogy ezek ne tévedjenek”, fűzte hozzá Daniel Zamfir. A szenátus pénzügyi bizottságának elnöke, a szociáldemokrata Eugen Teodorovici a problémákért a Számvevőszék auditcsoportját tette felelőssé. „Az Állami Számvevőszék alkalmazottjainak meg kell érteniük, mit jelentenek az európai elvek, hiszen a törvény lehet nagyon jó, ha rosszul alkalmazzuk. Az auditcsoportnak meg kell értenie, hogy nem ellenörző csoport”, hangsúlyozta Eugen Teodorovici. A két bizottság szenátorai úgy döntöttek, hogy június végéig tervezetet dolgoznak ki a törvény módositására. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.04)

Sorin Grindeanu és Benjamin Netanyahu miniszerelnök közös nyiltakozatot irt alá Jeruzsálemben

Sorin Grindeanu és Benjamin Netanyahu miniszerelnök közös nyiltakozatot irt alá Jeruzsálemben a két ország közötti roaming szolgáltatás költségeinek csökkentése érdekében.Bejamin Netanyahu kormányfő sajtónyilatkozatában kihangsúlyozta, hogy a roaming-dijak csökkentése a két ország között hozzájárulhat a román és az izraeli üzletemberek kétoldalú kapcsolatainak fejlesztéséhez. „Szerintem a jövő több szempontból a legfejlettebb technológia használatától függ. Sorin Grindeanu kormányfővel a biztonságról és az egészségügyről is tárgyaltunk és olyan új lehetőségeket azonositottunk, amelyek az országaink között fenntartott kapcsolatok fejlesztéséhez vezethetnek”, fűzte hozzá Benjamin Netanyahu miniszerelnök.Sorin Grindeanu  kormányfő kifejtette: Románia számos lehetőséget tud ajánlani az izraeli üzletembereknek. „Románai gyorsan fejlődő gazdasággal és sok üzleti lehetőséggel rendelkezik. Felhasználom az alkalmat a román és az izraeli üzletemberek ösztönzésére az együttműködési kapcsolatok fejlesztése érdekében,valamint arra, hogy az izraeli üzletemberek úgy tekintsenek Romániára, mint az egyik legvonzóbb európai országra”, hangsúlyozta Sorin Grindeanu.  A román miniszterelnököt csütürtökön fogadta Reuven Rivli izraeli államfő is. Sorin Grindeanu ellátogatott a Yad Vashem intézetbe (Holokauszt Mártírjainak és Hőseinek Emlékhatósága), ahol virágkoszorút helyezett el.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.04)

Döntött az alkotmánybiróság

Hatályban marad a román kormány működését szabályozó törvény azon cikkelye, mely szerint büntetett előéletűek nem lehetnek tagjai a kormánynak.Az alkotmánybíróság már négyszer napirendre tűzte az ügyet, de a mostani, ötödik alkalommal mégis úgy döntött, hogy elzárkózik a panasz érdemi tárgyalásától, befogadhatatlannak minősítve az ombudsman alkotmányossági kifogását.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.04)

Rozalia Ganciulescu