2017. május 19

A munkaügyi bizottság elfogadta az egységes bértörvény tervezetét

A munkaügyi bizottság szenátorai elfogadták az egységes bértövény tervezetét. A tervezet megvitatása során a katonai káderek bérezése ellentétes véleményeket váltott ki a kormánypártok és az ellenzék részéről. A szenátus munkaügyi bizottsága több béremelést javasolt, de Olguţa Vasilescu tárcavezető kijelentette, hogy e törvénytervezetben előirt béremelések 32 miliárd lejt jelentenek és semmilyen más fizetésemelés pénzügyileg jelenleg nem tartható fenn. A béremelésekkel kapcsolatos viták kitértek a közrendvédelemre és a nemzetbiztonságra is. E téren Olguţa Vasilescu megjegyezte: „A hadseregben a fizetések még a 200%-ot meghaladó arányban is növedeknek”. A munkaügyi bizottság elfogadta azt a módositást is, miszerint egy katona vagy egy rendőr  elhalálozása esetén, a hozzátartozók 12 havi fizetésnek vagy zsoldnak megfelelő összegbe részesülnek, függetlenül, hogy mennyi munkarégisége volt az elhúnyt katonának vagy rendőrnek. A munkaügyi bizottság szenátorai jóváhagytak egy másik módositójavaslatot is, mely szerint az alapfizetésből számitott 15%-os bérpótlékba részesülnek a munkaügyi- és a környezetvédemi minisztériumok alárendelésében és irányitásában álló intézmények dekoncentrált szolgáltatásainak köztisztviselői. További elfogadott módositójavaslat értelmében, ugyancsak 15%-os bérpólékban részesülnek az Országos Feddhetelenségi Ügynökség (ANI) alkalmazottjai is. A munkaügyi bizottság jelentését megvitatás és szavazat alá bocsátás végett a szenátus plénuma elé terjesztik. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.19)

Romániában az év végéig biztositott a kanyaró elleni oltóanyagkészlet

Florin Bodog egészségügyi miniszter kérésére, miszerint részesüljön Románia is kanyaró elleni oltóanyagba, kedvezően válaszolt az Egészségügyi Világszervezet, s igy az év végéig biztositott a vakcina-készlet. A miniszter pénteken több Neamt és Suceava megyei korházba látogatott el, mely alkalommal elmondta, hogy a 109 ezer adag oltóanyag egyrésze már megérkezett a Közegészségügyi Igazgatósághoz. Florin Bodog miniszter arra kérte a szülőket, hogy oltassák be a gyermemekeket kanyaró elleni vakcinával.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.19)

Az önkormányzatok sporttevékenységeket finanszirozhatnak

A kormány csütörtöki üléséen sürgösségi rendelettel elfogadta a Testnevelési és sportfoglalkozásokra vonatkozó törvény módositását, mely szerint a helyi hatóságok ezentúl finanszirozhatják a sporttevékenységeket. Erre a célra az önkormányzatok  a közigazgatási-területi egységek költségvetéséből legtöbb 5%-ot utalhatnak ki, jegyezte meg Marius Dunca ifjúsági és sportügyi miniszter. Másrészt a csütörköki ülésén elfogadott kormányhatározat értelmében június 2-a szabad nap lesz. Igy, a közalkalmazottak öt napos minivakációba részesülnek, mivel a tavaly munkaszüneti napnak nyilvánitott Gyermeknapot összekapcsolják a pünkösdi ünnepnapokkal.  Június 2-át, amely a közszférába pihenőnap lesz, június 10-én kell ledolgozniuk a közalkalmazottaknak. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.19)

Az alkotmánybiróság június 21-én vitatja meg a képviselőház alaszabályzatával kapcsolatosan benyújtott észrevételt

Az alkotmánybiróság június 21-én vitatja meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsük meg Romániát Szövetség (USR) által a képviselőház alapszabályzatának módositásával kapcsolatosan benyújtott észrevételt. A PNL és az USR az alkotmánybiróság 2012-es döntésére hivatkozik, miszerint az a tény, hogy az ügyészek  az igazságügyi miniszter hatáskörében fejtik ki tevékenységüket, a Legfőbb Ügyészséget nem minősiti olyan intézménynek, mely tevékenységét közvetlenül parlamenti ellenörzés alatt végzi.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.19)

Románia csatlakozik az OCDE Atomenergia Ügynökségéhez

Az Európai Gazdasági Együttműködési és Feljlesztési Szervezet (OECD) meghivta Romániát, hogy teljes jogú tagként csatlakozzon az Atomenergia Ügynökséghez, illetve az Ügynökség Adatbankjához. Románia csatlakozása az OECD Nemzetközi Atomenergia Ügynökségéhez levélcsere útján történik ez év júniusában, az OECD főtitkárának jelenlétében. (RADIR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.19)

Rozália Gănciulescu