Investițiile străine directe – o resursă cu potențial pentru viitor

Academia de Studii Economice București (ASE) împreună cu Consiliul Investitorilor Străini (FIC) lansează astăzi studiul intitulat ”Investițiile Străine Directe: evoluția și importanța lor în România”. Acesta este un prim pas într-un demers mult mai amplu pe care ASE și FIC, în colaborare, își propun să îl continue. După criza financiară, în contextul revenirii la creștere economică, accesul la sursele de finanțare devine un factor important de competitivitate pentru orice economie. De aceea, ne propunem să analizăm în detaliu evoluția și impactul investițiilor străine directe în economia României și să furnizăm datele și argumentele necesare pentru fundamentarea măsurilor de politici publice în acest domeniu.
Acest studiu prezintă evoluția investițiilor străine directe la nivel național, atractivitatea României în context regional și o scurtă analiză a impactului acestora în economia românească. El deschide o serie de alte studii care vor analiza în detaliu anumite sectoare sau teme de interes public.
Concluzia principală a raportului este că investițiile străine directe au jucat un rol fundamental în România în ultimii 20 de ani și i-au influențat traseul spre o economie de piață funcțională. Mai mult, având în vedere nevoia mare de finanțare a economiei românești, investitorii străini vor continua să joace un rol esențial. Companiile străine au contribuit semnificativ la modernizarea economiei naționale și la integrarea sa în lanțurile internaționale de producție ca urmare a infuziilor de capital, tehnologie și know-how.
Principalele concluzii care se desprind din analiză sunt următoarele:

• Deși există percepția unui volum ridicat al investițiilor străine directe, România are cel mai mic stoc de ISD pe locuitor din regiune;
• Companiile cu capital străin angajează o treime din forța de muncă din mediul privat din România;
• Companiile cu capital străin realizează 70% din exporturile României;
• Fluxurile de investiții străine directe sunt susținute în principal de participațiile la capital;
• Aproape jumătate dintre investițiile străine directe din România au ca destinație sectorul industrial;
• Investitorii străini au contribuit semnificativ la creșterea productivității economiei românești.

Acest studiu, cu o bază științifică solidă, evidențiază faptul că aportul ISD la creșterea și dezvoltarea economică a României pe parcursul ultimilor ani este de necontestat. Pe viitor, România trebuie să continue să atragă investiții străine directe prin creșterea capacității de absorbție a economiei, dezvoltarea unor strategii pe termen lung și printr-un discurs adecvat, care ține cont de realitățile economiei românești și europene.