Întrevederea doamnei senator, Alina Gorghiu, cu E.S. doamna Nieves Ileana Hernandez Portales, ambasadorul Republicii Cuba în România

Marți, 6 iunie 2017, Grupul parlamentar de prietenie România – Cuba din cadrul Parlamentului României, condus de către doamna senator Alina Gorghiu, a avut o întrevedere cu E.S. doamna Nieves Ileana Hernandez Portales, ambasadorul Republicii Cuba în România, aflată într-o vizită de curtoazie.

În cadrul întrevederii au fost abordate stadiul relaţiilor bilaterale de cooperare între cele două state, la nivel politic, economic, cultural, precum şi posibilităţile şi oportunităţile de dezvoltare pe viitor ale acestora.

Doamna ambasador Hernandez Portales a apreciat nivelul foarte bun al relației bilaterale politico-diplomatice și a subliniat dorinţa părţii cubaneze de a intensifica relaţiile pe toate planurile cu România, în special în domeniul economic, cultural şi ştiinţific, dar şi în planul cooperării parlamentare bilaterale. Ambasadorul Cubei a prezentat domeniile posibile de cooperare bilaterale, insistând asupra cooperării în domeniul sănătății și al industriei farmaceutice, al turismului, energiei regenerabile, precum și al industriei producătoare de material rulant. Domnia sa a apreciat poziția României în raport cu ratificarea, de către Uniunea Europeană, a Acordului de dialog Politic și de Cooperare UE – Cuba, în 2016 și a făcut apel la partea română să sprijine, la nivelul ONU, ridicarea embargoului impus Cubei. Totodată, domnia sa a făcut o prezentare a cadrului legislativ – investițional din Cuba care va permite creșterea cooperării economice cu statele interesate.

Doamna preşedinte Gorghiu a subliniat interesul părții române de a crește și diversifica cooperarea bilaterală româno – cubaneză, în special în domeniul comercial și al industriei farmaceutice. Domnia sa a apreciat eforturile făcute de Cuba în domeniul deschiderii economice, exprimând convingerea că acest fapt, alături de demersurile făcute în plan politic, parlamentar și guvernamental, vor conduce la creșterea și diversificarea relației bilaterale, în special în plan economic. Doamna Gorghiu a exprimat sprijinul Grupului parlamentar de prietenie România – Cuba pentru ratificarea, de către Parlamentul României, a Acordului de dialog Politic și de Cooperare UE – Cuba. Totodată, domnia sa a exprimat sprijinul în privința ridicării sancțiunilor economice împotriva Cubei.

Ambele părţi au convenit asupra necesității intensificării colaborării în plan parlamentar, în special la nivelul grupurilor parlamentare de prietenie şi a comisiilor de specialitate.

La întrevedere, din partea Grupului parlamentar de prietenie România – Cuba, au mai fost prezenți domnul deputat Alfred Robert Simonis, vicepreședinte, domnul senator Radu Ștefan Oprea, secretarul Grupului precum și domnii deputați Cosmin Sergiu Vlad și Paul Victor Dobre, membri.