Comunicat de presă

Urmare apariţiei în spaţiul public a unei scrisori deschise adresate Parlamentului României prin care Sindicatul Liber din Societatea Română de Radiodifuziune (SL-SRR) susţinut de CNS „Cartel Alfa” revendică nerespectarea Contractului Colectiv de Muncă (CCM) de catre conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), fac următoarele precizări punctuale:

a) Încalcă actualul Contractul Colectiv de Muncă.

Vă solicit să indicaţi concret care sunt articolele din CCM la care faceţi referire.

b) Intimidează angajaţii, anunţând, direct şi prin interpuşi, schimbări de organigramă cu „parfum de restructurare”.

Nu am anunţat nicio schimbare a organigramei şi nici nu pot face modificari în lipsa unui Consiliu de Administraţie. Cât despre intimidare, există persoane/grupuri rău intenţionate care, sub protecţia anonimatului dar uşor identificabile, răspândesc în spaţiul virtual zvonuri menite să inducă o stare de tensiune şi nesiguranţă în rândul angajaţilor.

c) Intimidează jurnalişti incomozi, membri de sindicat şi lideri sindicali

Precizaţi la cine/ce faceţi referire.

d) Emite ordine ilegale prin care Angajatorul se imixtionează în activitatea sindicatelor (exemplu: ODGI nr.667 – din 25.07.2017 şi ODGI nr. 715 – din data de 02.08.2017)

ODGI nr. 715/02.08.2017 abrogă ODGI nr.667/25.07.2017 determinand obligativitatea respectării Art.30.(9) din CCM, dispoziţiile acestuia nefiind aplicate până în prezent.

e) Declară în public neadevăruri despre organizaţii sindicale ceea ce poate induce o stare de tensiune în rândul membrilor de sindicat şi sugerează necesitatea unui control mai strict asupra numărului membrilor de sindicat (exemplu: Emisiunea TalkB1 din data de 14 august 2017)

Toate referirile la organizaţiile sindicale, făcute în spaţiul public, corespund realităţii. Nu am nominalizat nicio persoană sau vreo organizaţie sindicală înregistrată în SRR. Dacă cineva s-a simţit lezat, să precizeze de ce.

f) Refuză dialogul social cu organizaţia sindicală reprezentativă (din aprilie şi până în prezent nu a avut nicio întâlnire cu reprezentanţii sindicatului majoritar, pentru abordarea temelor de interes major ale radioul public şi ale salariaţilor), ceea ce ridică semne de întrebare faţă de capacitatea managerială necesară într-o instituţie de anvergura SRR

Până acum nicio organizaţie sindicală nu mi-a solicitat formal o întâlnire. Am dat curs tuturor solicitărilor de întâlnire care mi-au fost adresate. Cât priveşte întâlnirea cu reprezentanţii sindicatului reprezentativ S.L. – SRR, aceasta a avut loc in perioada premergatoare alegerii reprezentanţilor salariaţilor în C.A. al SRR, moment în care persoana desemnată de sindicatul reprezentativ s-a declarat încântată de Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea acestor alegeri.

g) Anunţă, contrar legii, la întâlniri cu diverse colective, că nu va mai exista Contract Colectiv de Muncă sau că drepturile salariaţilor prevăzute în cel actual sunt prea mari.

Această interpretare este eronată sau scoasă din context. Am afirmat că noul Contract Colectiv de Muncă va trebui să respecte întru totul prevederile legale, fie că ne referim la Legea 500/2002 sau Legea 41/1994. Legat de drepturile salariale, am constatat că există inechităţi flagrante între veniturile angajaţilor, funcţii detinute şi activităţile prestate.

h) Amână rezolvarea unor probleme interne.

Încă de la începutul mandatului toate problemele interne care mi-au fost aduse la cunoştinţă au fost rezolvate cu celeritate şi cu respectarea prevederilor legale, în ciuda practicilor anterioare de amânare nejustificată a soluţionării acestora.

Indicaţi care sunt problemele interne nerezolvate la care vă referiţi.

i) Nu acordă toate drepturile financiare prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.

Au fost acordate toate drepturile financiare prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. Excepţie face acordarea participării la profit a salariaţilor Societăţii Române de Radiodifuziune, ce nu va putea fi pusă în aplicare până la desemnarea Consiliului de Administraţie al SRR, singurul care are competenţa legală să aprobe repartizarea profitului înregistrat, conform HCA 287/24.03.2017, semnată şi de reprezentanţii salariaţilor în C.A. la acel moment, actualii lideri ai SL-SRR

j) Generează tensiuni şi stare de teamă, ceea ce afectează desfăşurarea în condiţii normale a activităţii salariaţilor.

Starea de tensiune invocată ar putea fi generată de rapoartele de control întocmite de instituţiile publice abilitate, în urma cărora cei care au comis ilegalităţi vor răspunde conform legii, ca atare, este de înţeles teama acelor angajaţi şi membri C.A. din perioada 2010-2014 şi 2014-2017 de la care trebuie recuperat prejudiciul stabilit în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

În concluzie, înţeleg că se solicită demiterea mea pentru faptul că NU am încălcat legea.

Georgică Severin – Director General Interimar

RADOR – 23 august