COMUNICAT – RADET

RADET Bucureşti anunţă joi, 7 septembrie 2017, că din data de 11 septembrie 2017, va începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică. Acţiunea este necesară pentru pregătirea reţelei de termoficare în noul sezon de încălzire 2017-2018. Precizăm că data privind furnizarea agentului termic pentru încălzire, conform HG 425/1994, va fi anunţată ulterior.

 Rugăm consumatorii RADET să ia toate măsurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la instalaţiile interioare din imobile, pentru a evita incidentele (inundaţii în apartamente) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora.

 Asociaţiile de Proprietari racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie să se asigure că instalaţiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare de funcţionare şi că lucrările din interiorul imobilelor sunt finalizate.

 Reamintim faptul că, potrivit prevederilor articolului 30, alineatul (4) din legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, publicată în Monitorul Oficial nr. 651/27.07.2006, debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldămenajeră ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire.

SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

 ***

RADET Bucureşti se află începând cu data de 5 octombrie 2016 în insolvenţă, ceea ce implică un plan de reorganizare a instituţiei şi de soluţionare a problemelor întregului sistem de termoficare.

 RADET Bucureşti administrează cel mai mare sistem de termoficare din România, deţinând 43% din piaţǎ. Furnizează energie termică pentru aproximativ 565.000 de apartamente, reprezentate de peste 8.500 de blocuri şi imobileîn care trăiesc peste 1,25 milioane locuitori, precum şi pentru aproximativ 5.400 de instituţii, obiective sociale şi agenţi economici.

 RADET Bucureşti este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termicăasigurând 72% din necesarul de energie termică al Capitalei95% dintre consumatori sunt de tip casnic, restul fiind de tip social şi industrial (instituţii publice şi agenţi economici).

 CRISTESCU Codruţa

 

SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Str. Cavafii Vechi nr. 15, parter, camera 2, sector 3