PUBLIC MEDIA ALLIANCE: PBI 2017 – Menţinerea unei viziuni clare într-un peisaj media în schimbare rapidă

PUBLICMEDIAALLIANCE.org, 12 septembrie 2017 – Cum menţin organizaţiile media o viziune clară într-un peisaj media în schimbare rapidă? Aceasta a fost una din temele principale asupra cărora şi-au concentrat atenţia delegaţii care participă la conferinţa anuală a PBI, care are loc la Sinaia, în România.
Acest eveniment, care are loc imediat după reuniunea Media 2020 Est-Vest, este găzduit de Radio România, iar PMA (Public Media Alliance) participă şi este implicată în panelele şi sesiunile conferinţei.
În opinia dlui Reyoichi Ueda, noul preşedinte al NHK din Japonia, următoarele şase puncte oferă un cadru clar pentru modul în care ar trebui să funcţioneze o organizaţie de media publică. Pentru NHK, rolul unui difuzor public este de a:
1. Furniza informaţii exacte, corecte şi imparţiale – rolul difuzorului devine mai important decât oricând;
2. Să promoveze siguranţă şi securitate pentru comunităţile noastre – să protejeze vieţi şi existenţe ca o prioritate;
3. Să creeze experienţe culturale de calitate înaltă – folosind tehnologia de vârf pentru a pune în valoare mai bine cultura;
4. Să contribuie la educaţie şi la crearea de conţinut generator de stare de bine, care să fie pe placul copiilor şi tinerilor. Să furnizeze oamenilor emisiuni şi servicii pe înţelesul şi uşor accesibile lor – pentru persoane vârstnice şi cu dizabilităţi. Pentru NHK, aceasta include dezvoltarea unui limbaj al semnelor animat, generat pe calculator, care să însoţească programele;
5. Să contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale – cu diverse culturi şi stiluri de viaţă – punând la punct o reţea strânsă prin intermediul transmisiilor în eter şi internetului. Aceasta se foloseşte pentru îmbunătăţirea serviciilor destinate comunităţilor locale;
6. Să contecteze Japonia cu lumea – în lumea de astăzi, funcţionarea mediilor transcende graniţele.
Convenirea şi publicarea unor astfel de cadre clare devin tot mai importante pentru organizaţiile de media publice, care trebuie să demonstreze guvernelor, publicului şi finanţatorilor în ce constă rolul lor central în democraţie, într-o lume a mediilor care se fragmentează. Următoarea întrebare care se pune este cum să fie promovată valoarea mediilor publice. O idee netă este să fie evidenţiate aceste valori fundamentale pentru întregul personal al mediilor publice, asigurând rolul lor central pentru ADN-ul conţinutului pe care jurnaliştii îl produc şi diseminează.
(https://publicmediaalliance.org/pbi-clear-vision-changing-media-landscape/)

Traducerea: Adriana Buzoianu