Parlamentul ungar a adoptat proiectul de rezoluţie privind respingerea legii învăţământului din Ucraina

Parlamentul ungar a adoptat cu unanimitate de voturi proiectul de rezoluţie semnat de cele cinci partide parlamentare ungare privind respingerea şi acţionarea împotriva legii învăţământului din Ucraina. Parlamentul a constatat faptul că legea adoptată în septembrie îngrădeşte grav drepturile privind învăţământul şi folosirea limbii materne de către maghiarii din Transcarpatia./lendrefy/gpodea

(MR1 RADIO KOSSUTH BUDAPESTA – 20 septembrie)