Editura Didactică şi Pedagogică va fi reorganizată şi va edita manualele şcolare (Liviu Pop)

Editura Didactică şi Pedagogică va fi reorganizată şi va edita manualele şcolare – a anunţat astăzi ministrul educaţiei, Liviu Pop. După cum transmite reporterul RRA Felicia Mecanu, editura, care va avea capital de stat, va fi în subordinea Ministerului şi va avea ca obiectiv principal editarea de manuale şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi post-liceal în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale. De asemenea, editura va edita şi alte lucrări pentru învăţământul preuniversitar şi universitar.

Liviu Pop: Societatea, Editura Didactică şi Pedagogică, va realiza manuale școlare la solicitarea directă a Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract.  Spun tuturor autorilor de manuale să-și pregătească manuscrisele pentru programele 6-8 și pentru toate cele 239 de manuale la care nici nicio editură nu a ofertat în ultimii patru ani de zile. În momentul în care EDP-ul va fi aprobat prin act normativ și publicat în Monitorul Oficial, în 30 de zile vom lansa licitația de manuale pentru toate manualele din învățământul primar și gimnazial./eradu/aionescu

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 28 septembrie