APCE a adoptat o decizie referitoare la Legea educaţiei din Ucraina

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a adoptat joi o decizie cu recomandări adresate Ucrainei în urma unei dezbateri de urgenţă pe tema noii legi ucrainene a învăţământului – scrie Evropeiska Pravda. Documentul a fost adopat cu 82 de voturi ”pentru”, 11 ”împotrivă” şi 17 abţineri. În decizia respectivă, APCE condamnă în termeni duri faptul că Rada Supremă de la Kiev a adoptat Legea educației, prin modificarea articolului 7 (privind limba de predare în sistemul de învățământ) fără consultarea reprezentanților minorităților naționale. De asemenea, Adunarea a solicitat Ucrainei să ia în considerare toate recomandările Comisiei de la Veneția, fără excepție, precum și să aducă modificări corespunzătoare Legii educației. În plus, APCE (contrar poziției raportorului din Estonia, Andreas Herkel – notează publicaţia ucraineană) constată că deja există „o serie de probleme juridice în privinţa acestei legi ucrainene”, în afară de ceea ce va mai spune Comisia de la Veneţia. În urma dezbaterii, a fost acceptată majoritatea propunerilor deputaților români și maghiari. În mod special, reprezentanţii Ungariei și României s-au opus conceptului de „educaţie mixtă”, cu predarea a 60% din materii în limba ucraineană și 40% în limba minorității – scrie Evropeiska Pravda. De asemenea, din document au fost scoase toate punctele care menționează că educaţia „exclusiv în limba minorității” (fără predarea materiilor în limba de stat) este în detrimentul copiilor, din cauza reducerii competitivității acestora pe piața muncii și a dificultăţilor întâmpinate la admiterea în învățământul superior. A mai fost respins un amendament al părţii ungare, potrivit căruia din decizia APCE trebuie eliminată trimiterea la dreptul Ucrainei de a proteja limba de stat și că limba oficială unește statul. A fost respinsă şi propunerea comună a parlamentarilor din România și Ungaria, care au încercat să excludă din document aspectul referitor la absența școlilor publice exclusiv ucrainene în țările lor – mai scrie Evropeiksa Pravda./sdan/dsirbu

www.eurointegration.com.ua – 12 octombrie