Comunicat de presă – CNA

Sancțiuni – Amenzi: Antena Stars – 15.000 de lei; B1 TV – 12.000 de lei; Realitatea TV – 10.000 de lei

– Somații publice: Antena 3, Kanal D

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni:

  • Antena Stars – amendă de 15.000 de lei, deoarece serialul „Să te prezint părinților” din data de 18.04.2017 a fost difuzat cu încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 544/2002 și ale art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) din Codul audiovizualului. La stabilirea sancțiunii s-a ținut cont și de nerespectarea dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului [raportul de monitorizare a cuprins emisiunile „Răi, da̕ buni” (13 și 26.04.2017), „Agenția VIP” (26.04.2017), „Star Magazin” și „Star News” (13.04.2017)];
  • B1 TV – amendă de 12.000 de lei pentru ediții ale emisiunii „X-PRESS” din perioada 22 – 27.06.2017. Radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și nici dispozițiile art. 57 alin. (1), art. 40 alin. (1), (2), (5), art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. 66 și art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual;
  • Realitatea TV – amendă de 10.000 de lei pentru emisiunea „Jocuri de putere” din data de 22.08.2017, în cadrul căreia au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (1), (4), (5) din Codul audiovizualului;
  • Antena 3 – somație publică pentru emisiunea „Sinteza Zilei” din data de 13.04.2017, difuzată fără a fi respectate dispozițiile 40 alin. (5) și art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului;
  • Kanal D – somație publică, deoarece radiodifuzorul nu a respectat prevederile 15 alin. (1) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Bravo, ai stil! Panorama” (17.04.2017). La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și încălcarea dispozițiilor art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea audiovizualului (raportul a cuprins emisiunile Știrile Kanal D – Știrea zilei” din 13.04.2017 și „Teo Show” din 20.04 2017).

Constatând nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, CNA a decis să sancționeze cu câte o somație publică Biserica Penticostală Sfânta Treime din Bistrița (Radio Bistrița) și societatea Linkpress TV SRL București (Linkpresstv).  De asemenea, o somație publică a fost aplicată și societății H&H MEDIA SRL (Blejoi, jud. Prahova), pentru încălcarea prevederilor art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277/2013.

 Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

ART. 3 – (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

ART. 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.

ART. 39 (…)(2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017

ART. 15 (1) Este interzisă difuzarea în intervalul orar 6,00 – 20,00 de programe audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, se consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament vulgar, trivial, obscen.

ART. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 – 23,00 producţii care prezintă: a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen; c) persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul.

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

 ART. 57 (1) Dreptul la replică va fi difuzat gratuit, fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.

 ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

  1. a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;
  2. b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

 ART. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

 ART. 67 În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

ART. 20 (…) (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.