Republica Moldova – progrese importante în combaterea violenţei domestice, dar sunt necesare mai multe progrese în reforma justiţiei

„În pofida reformelor asumate până acum, sunt necesare noi eforturi susţinute pentru combaterea deficienţelor din sectorul justiţiei, pentru întărirea eficienţei şi imparţialităţii sectorului judiciar şi restabilirea încrederii publice. Ca un contrast, am fost încurajat să aflu despre progresele realizate cu privire la cadrul legal şi creşterea conştientizării despre violenţa domestică şi egalitatea de gen”, a spus Nils Muižnieks, comisarul pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei, la finalul vizitei de cinci zile pe care a făcut-o în Republica Moldova.
Recunoscând eforturile de reformare a sectorului procuraturii, inclusiv prin adoptarea unor noi legi, comisarul a fost totuşi preocupat de relatările persistente despre parţialitatea procuraturii în procedurile judiciare şi de cazurile de intimidare şi hărţuire a avocaţilor. „Dreptul la un proces corect este un drept fundamental al omului şi principiul egalităţii armelor trebuie respectat. Persoanele acuzate de infracţiuni ar trebui să beneficieze de prezumpţia de nevinovăţie şi de o apărare legală de calitate”. Mai mulţi interlocutori, între care oficialităţi cu care comisarul s-a întâlnit, au recunoscut că mai multe probleme de lungă durată care au legătură cu justiţia rămân încă de tratat efectiv, inclusiv folosirea excesivă a detenţiei înainte de condamnare, care a fost identificată drept o problemă cheie referitoare la Moldova în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Condiţiile de detenţie în anumite centre de poliţie au fost îmbunătăţite semnificativ. Totuşi, supraaglomerarea rămâne problematică în multe locuri de privare de libertate şi un recent deces în custodie al unei persoane cu dizabilităţi mentale relevă un domeniu de deficienţe grave în protecţia drepturilor deţinuţilor, a siguranţei şi integrităţii fizice a acestora. „Moartea lui Andrei Braguţa expune eşecuri sistemice majore ale sistemului judiciar, nu în ultimul rând în termeni de obligaţie a îngrijirii persoanelor aflate în custodie. Este imperativ ca măsurile de siguranţă împotriva relelor tratamente să devină efective”, a spus comisarul.
Ar trebui să se ia măsuri hotărâte pentru eliminarea unor practici care păzesc sistemul de privirile indiscrete şi contribuie la impresia că justiţia se realizează în manieră selectivă. Acestea ar trebui să includă asigurarea accesului publicului la audierile în instanţe, inclusiv în cazuri de notorietate şi având legătură cu corupţia – dacă nu există motive bine justificate pentru a închide o parte a audierilor de acest fel – şi acordarea accesului public la toate sentinţele. Alte măsuri ar trebui să includă schimbarea compoziţiei Consiliului Superior al Magistraturii prin abolirea participării ex officio a procurorului general şi a ministrului justiţiei. „Eu am recomandat anterior revocarea perioadei probatorii iniţiale de cinci ani pentru judecători şi rămân convins că este necesar să se facă astfel în interesul independenţei magistraţilor”, a spus comisarul. El a recomandat de asemenea continuarea reformelor sistemului procedurilor disciplinare împotriva judecătorilor în vederea asigurării integrităţii sistemului precum şi al promovării independenţei sistemului judiciar ca întreg şi a judecătorilor individuali. Sunt necesare noi eforturi pentru sporirea competenţei profesionale a sistemului judiciar şi îmbunătăţirea motivării deciziilor adoptate de instanţe, inclusiv în cazurile care au legătură cu arestul preventiv. În timpul vizitei, comisarul a remarcat decizia de a nu exclude numele părţilor în rapoartele procedurilor judiciare, ca un pas pozitiv spre siguranţa transparenţei generale a sistemului judiciar.
„O lipsă a încrederii publice în sistemul justiţiei poate fi extrem de dăunătoare pentru democraţie”, a spus comisarul. „De aceea, autorităţile ar trebui să continue să facă eforturi susţinute şi decisive pentru îmbunătăţirea credibilităţii şi pentru a asigura că publicul în general va avea de beneficiat de pe urma unui sistem eficient şi corect.”
„Cazurile de violenţă domestică sunt printre cele mai comune infracţiuni din Moldova, ca şi în multe alte ţări, iar acest lucru a fost recunoscut de autorităţile din sfera aplicării legii”, a spus comisarul. „Am fost satisfăcut să aud că legea actualmente în vigoare este în mare în conformitate cu standardele internaţionale şi europene. Mai mult, poliţia este tot mai conştientă de rolul instrumental pe care îl joacă în prevenirea unor astfel de cazuri, ca şi în asigurarea protecţiei supravieţuitorilor violenţelor şi tragerii la răspundere a infractorilor”. Comisarul a salutat decizia de semnare a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul) şi şi-a îndemnat interlocutorii din Parlament să o ratifice fără întârziere.
Comisarul s-a deplasat de asemenea la Tiraspol, unde a avut întâlniri cu reprezentanţi ai societăţii civile şi cu conducerea regiunii. Problemele discutate au inclus situaţia din clădirile penitenciar şi condiţiile de detenţie, combaterea violenţei domestice, situaţia persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv copii şi cooperarea cu structuri şi mecanisme din sfera drepturilor omului. În particular, a recomandat instituirea unui sistem efectiv pentru prevenirea violenţei domestice, precum şi asigurarea condamnării efective a infractorilor şi asigurarea sprijinului adecvat şi condiţiilor de reabilitare pentru victimele violenţelor. El a discutat de asemenea despre nevoia asigurării unei educaţii inclusive, încurajând includerea copiilor cu dizabilităţi în învăţământul normal, ca şi susţinerea funcţionării efective a şcolilor din regiune unde se scrie cu caractere latine. În fine, el şi-a îndemnat interlocutorii să se angajeze în cooperarea cu diverse instituţii şi mecanisme din sfera drepturilor omului, locale şi internaţionale, şi în special să reia cooperarea cu Comisia Consiliului Europei pentru prevenirea torturii (CPT) prin acordarea posibilităţii delegaţiilor CPT de a efectua vizite cu deplina respectare a mandatului lor./abuzoian

THE COUNCIL OF EUROPE